Spill av en film eller lyd over lysbildene i Keynote på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Du kan legge til en film eller en lydfil i flere lysbilder, slik at den fortsetter å spille når lysbildene går videre fra det ene til det neste – også under overganger mellom lysbildene. 

Hvis du vil spille av en film eller lyd over flere lysbilder, legger du den samme filen til i de aktuelle, påfølgende lysbildene. Deretter kan du justere innstillingene for filen for å endre hvordan filmen eller lyden ser og høres ut fra det ene lysbildet til det neste.

Du kan for eksempel angi volumet for filen på hvert lysbilde uavhengig av hverandre, eller få en film til å endre posisjon på lysbildet samtidig som den spilles av. Og som alltid med filmavspilling, fortsetter animasjonstrinn som Bygg inn, Handling og Bygg ut for andre objekter på lysbildet å fungere mens en film spilles av.


Legg til en film eller lydfil i lysbildene

Hvis du vil spille av film eller lyd over flere lysbilder, legger du til filen i påfølgende lysbilder i presentasjonen.

Legg til en film eller lydfil i et lysbilde på iPhone eller iPad

 1. Velg lysbildet du vil starte avspillingen av filmen eller lydfilen fra. Deretter trykker du på Sett inn-knappen  .
 2. Legg til filen i lysbildet:
  • Hvis du vil legge til en fil fra bildebiblioteket ditt, trykk på Foto eller Video , finn filen, trykk på den, og trykk på Velg.
  • Hvis du vil legge til en fil fra iCloud Drive eller et annet sted, trykk på «Sett inn fra», finn filen, og trykk på den.
 3. Legg til filen i hvert lysbilde der du vil at filmen eller lyden skal spilles av.
 4. Trykk på filmen eller lydfilen på hvert lysbilde for å velge den, trykk på Format-knappen , og slå deretter på «Spill av på tvers av lysbilder».
 5. Slå av «Spill av på tvers av lysbilder» for det siste lysbildet du vil spille av filen på.

Når du slår på «Spill av på tvers av lysbilder» på et lysbilde, vil filmen eller lyden spilles av over neste lysbilde, selv om du har slått av innstillingen på neste lysbilde. Hvis du for eksempel vil spille av en film på fem lysbilder, men ikke vil at den skal spille av over det sjette lysbildet, må du slå på «Spill av på tvers av lysbilder» på de fire første lysbildene. Så slår du av innstillingen på det femte lysbildet. Filmen spilles av over det femte lysbildet og stopper når du kommer til det sjette lysbildet.

Legg til en film eller lydfil i et lysbilde på Mac

Bruk filmer og lydfiler som er i et format som QuickTime støtter på Mac. Hvis du ikke kan legge til eller spille av en film eller lydfil, kan du prøve å bruke iMovie, QuickTime Player eller Compressor for å konvertere filen til en MPEG-4-fil (med .m4a-filendelse) for lyd, eller en QuickTime-fil (med .mov-filendelse) for en film.

 1. Legg til filen i lysbildet du vil at filen skal begynne å spille av fra:
  • Hvis du vil legge til en fil fra bildebiblioteket eller en sang fra musikkbiblioteket, klikk på Media-knappen på verktøylinjen, klikk på Filmer eller Musikk og dra deretter filen på lysbildet.
  • Hvis du vil legge til en fil fra iCloud Drive eller et annet sted, klikk på Velg, finn filen, og klikk på Sett inn.
 2. Legg til filen i hvert lysbilde der du vil at filmen eller lyden skal spilles av.
 3. På hvert lysbilde klikker du på filen for å velge den, på Format-knappen og på Film, og deretter slår du på «Spill av film (lyd) over lysbilder». 
 4. Slå av «Spill av film (lyd) over lysbilder» for det siste lysbildet du vil spille av filen på.

Når du slår på «Spill av film (lyd) på tvers av lysbilder» på et lysbilde, vil filmen eller lyden spilles av over neste lysbilde, selv om du har slått av innstillingen på neste lysbilde. Hvis du for eksempel vil spille av en film på fem lysbilder, men ikke vil at den skal spille av over det sjette lysbildet, må du slå på «Spill av film over lysbilder» på de fire første lysbildene. Så slår du av innstillingen på det femte lysbildet. Filmen spilles av over det femte lysbildet og stopper når du kommer til det sjette lysbildet.

Bruk lysbildelayout

Du kan også legge til film- eller lydfiler på en lysbildelayout, og deretter bruke denne lysbildelayouten på andre lysbilder. Film- eller lydfiler spilles av på alle lysbildene i rekkefølge som bruker samme lysbildelayout. På denne måten kan du lage bevegelsesbakgrunner med sømløs avspilling og perfekt justering fra lysbilde til lysbilde.


Juster volumet på filmen eller lydfilen for hvert lysbilde

Du kan stille inn volumet for en film- eller lydfil på hvert lysbilde uavhengig av hverandre på Mac, eller for en lydfil på iPhone eller iPad. Det kan for eksempel være lurt å senke volumet på et lysbilde der du kommenterer, og deretter øke volumet for et lysbilde der du ikke kommenterer.

Juster volumet for en lydfil på iPhone eller iPad

 1. Trykk på lydfilen på lysbildet du vil justere.
 2. Trykk på Format-knappen , trykk på Lyd, og dra volumkontrollen.

Juster volumet for en film- eller lydfil på Mac

 1. Velg film- eller lydfil på lysbildet, klikk på Format-knappen , og klikk på Film eller Lyd.
 2. Dra volumkontrollen.


Juster andre innstillinger og bruk overganger når du spiller av film over flere lysbilder

Du kan justere posisjonen, størrelsen og rotasjonen til filmen fra det ene lysbildet til det neste. Og hvis du bruker andre overganger, fortsetter avspillingen av filmen både på utgående og innkommende overganger.

Noen animasjoner gir interessante effekter når du spiller av en film over flere lysbilder. Når du bruker Magisk flytting som overgangsanimasjon, fortsetter avspillingen av filmen mens filmens størrelse økes slik at den fyller hele lysbildet idet presentasjonen går fra det ene lysbildet til det neste.

Hvis filmen eller lyden ikke spilles av over lysbildene, må du sørge for at visse innstillinger samsvarer på hvert lysbilde.


Avspilling over flere lysbilder når du har lange presentatørnotater

Det kan være nyttig å spille av en film over flere lysbilder når du har lange presentatørnotater som ikke passer i presentasjonsskjermen. Hvis du duplisere et lysbilde med en film flere ganger og fordeler presentatørnotatene over disse lysbildene, kan du klikke for å vise neste notatsegment mens filmen fortsetter å spille av sømløst, uansett hvilken overgang som brukes.


Hvis filmen eller lyden ikke spilles av over lysbildene

Hvis filmen din ikke spilles av over lysbildene, kan du sjekke disse innstillingene for hvert lysbilde du vil at filen skal spilles over:

 • Gjenta-innstillingen (Ingen, Spill i sløyfe eller Sløyfe fram og tilbake) for filmen må være den samme på hvert lysbilde.
 • Innstillingen for beskæring/klipping må være den samme på hvert lysbilde (bare Mac).
 • Hvis du har en bygg ut-effekt på ett lysbilde og en bygg inn-effekt på det neste, spilles ikke filmen av over lysbildene.
Publiseringsdato: