Spill av en film eller lyd på tvers av lysbilder i Keynote på iPhone, iPad eller Mac

Legg til en film eller en lydfil i flere lysbilder, og la filmen eller lydfilen fortsette å spilles av mens lysbildene går fremover – selv under overganger mellom lysbildene. 

Hvis du vil spille av en film eller lyd over flere lysbilder, legger du den samme filen til i de aktuelle, påfølgende lysbildene. Deretter kan du justere innstillingene for filen for å endre hvordan filmen eller lyden ser og høres ut fra det ene lysbildet til det neste.

Du kan for eksempel angi volumet for filen på hvert lysbilde uavhengig av hverandre, eller få en film til å endre posisjon på lysbildet samtidig som den spilles av. Animasjonstrinn for andre objekter på lysbildet, for eksempel Bygg inn, Handling og Bygg ut, fungerer fortsatt mens en film spilles av.


Legg til en film eller lydfil i lysbildene

For å spille av film eller lyd over flere lysbilder må du legge til filen i påfølgende lysbilder i presentasjonen.

Legg til en film eller lydfil i et lysbilde på iPhone eller iPad

 1. Marker lysbildet du vil at filmen eller lydfilen skal begynne å spilles av fra.
 2. Avhengig av hva du ser på verktøylinjen, trykker du Sett inn-knappen  og deretter på Medier-knappen , eller bare på Medier-knappen .
 3. Legg til filen i lysbildet:
  • Hvis du vil legge til en film fra bildebiblioteket, trykker du på Bilde eller Video, finner filen og trykker på den.
  • For å legge til en film eller en lydfil som ligger i iCloud Drive eller et annet sted, trykker du på «Sett inn fra», finner filen, velger den og trykker på Åpne.
 4. Plasser filen der du vil at den skal vises på lysbildet, og endre størrelsen etter behov.
 5. Legg til filen i hvert påfølgende lysbilde du vil at filmen eller lyden skal spilles av i.
 6. Trykk på filmen eller lydfilen på hvert lysbilde for å velge den, trykk på Format-knappen , trykk på Film, og slå deretter på «Spill av på tvers av lysbilder».
 7. Slå av «Spill av på tvers av lysbilder» for det siste lysbildet du vil spille av filen i.

Når du slår på «Spill av på tvers av lysbilder» på et lysbilde, vil filmen eller lyden fortsatt spilles av over neste lysbilde, selv om du har slått av innstillingen på neste lysbilde. Hvis du for eksempel vil spille av en film på tvers av fem lysbilder, men ikke vil at den skal spilles av over det sjette lysbildet, må du slå på «Spill av på tvers av lysbilder» på de fire første lysbildene. Så slår du av innstillingen på det femte lysbildet. Filmen spilles av over det femte lysbildet og stopper når du kommer til det sjette lysbildet.

Legg til en film eller lydfil i et lysbilde på Mac

Bruk filmer og lydfiler som er i et format som QuickTime støtter på Mac. Hvis du ikke kan legge til eller spille av en film eller lydfil, kan du prøve å bruke iMovie, QuickTime Player eller Compressor for å konvertere filen til en MPEG-4-fil (med .m4a-filendelse) for lyd, eller en QuickTime-fil (med .mov-filendelse) for en film.

 1. Legg til filen i lysbildet du vil at filen skal begynne å spilles av fra:
  • Hvis du vil legge til en fil fra bildebiblioteket eller en sang fra musikkbiblioteket, klikk på Media-knappen på verktøylinjen, klikk på Filmer eller Musikk og dra deretter filen på lysbildet.
  • Hvis du vil legge til en fil fra iCloud Drive eller et annet sted, klikk på Velg, finn filen, og klikk på Sett inn.
 2. Legg til filen i hvert lysbilde der du vil at filmen eller lyden skal spilles av.
 3. På hvert lysbilde klikker du på filen for å velge den, på Format-knappen og på Film, og deretter slår du på «Spill av film (lyd) over lysbilder». 
 4. Slå av «Spill av film (lyd) over lysbilder» for det siste lysbildet du vil spille av filen på.

Når du slår på «Spill av film (lyd) på tvers av lysbilder» på et lysbilde, vil filmen eller lyden spilles av over neste lysbilde, selv om du har slått av innstillingen på neste lysbilde. Hvis du for eksempel vil spille av en film på fem lysbilder, men ikke vil at den skal spille av over det sjette lysbildet, må du slå på «Spill av film over lysbilder» på de fire første lysbildene. Så slår du av innstillingen på det femte lysbildet. Filmen spilles av over det femte lysbildet og stopper når du kommer til det sjette lysbildet.

Bruk lysbildelayout

Du kan også legge til film- eller lydfiler på en lysbildelayout, og deretter bruke denne lysbildelayouten på andre lysbilder. Film- eller lydfilene spilles av på alle lysbildene som ligger i rekkefølge og bruker samme lysbildelayout. På denne måten kan du lage bevegelsesbakgrunner med sømløs avspilling og perfekt justering fra lysbilde til lysbilde.


Juster volumet på filmen eller lydfilen for hvert lysbilde

Du kan stille inn volumet for en film- eller lydfil på hvert lysbilde uavhengig av hverandre på Mac, eller for en lydfil på iPhone eller iPad. Det kan for eksempel være lurt å senke volumet på et lysbilde der du kommenterer, og deretter øke volumet for et lysbilde der du ikke kommenterer.

Juster volumet for en lydfil på iPhone eller iPad

 1. Trykk på lydfilen på lysbildet du vil justere.
 2. Trykk på Format-knappen , trykk på Lyd, og dra volumkontrollen.

Juster volumet for en film- eller lydfil på Mac

 1. Velg film- eller lydfil på lysbildet, klikk på Format-knappen , og klikk på Film eller Lyd.
 2. Dra volumkontrollen.


Juster andre innstillinger og bruk overganger når du spiller av film over flere lysbilder

Du kan justere posisjonen, størrelsen og rotasjonen til filmen fra det ene lysbildet til det neste. Og hvis du bruker andre overganger, fortsetter avspillingen av filmen både på utgående og innkommende overganger.

Noen animasjoner gir interessante effekter når du spiller av en film over flere lysbilder. Når du bruker Magisk flytting som overgangsanimasjon, fortsetter avspillingen av filmen mens filmens størrelse økes slik at den fyller hele lysbildet idet presentasjonen går fra det ene lysbildet til det neste.

Hvis filmen eller lyden ikke spilles av over lysbildene, må du sørge for at visse innstillinger samsvarer på hvert lysbilde.


Avspilling over flere lysbilder når du har lange presentatørnotater

Det kan være nyttig å spille av en film over flere lysbilder når du har lange presentatørnotater som ikke passer i presentasjonsskjermen. Hvis du duplisere et lysbilde med en film flere ganger og fordeler presentatørnotatene over disse lysbildene, kan du klikke for å vise neste notatsegment mens filmen fortsetter å spille av sømløst, uansett hvilken overgang som brukes.


Hvis filmen eller lyden ikke spilles av over lysbildene

Hvis filmen eller lyden ikke spilles av over flere lysbilder, kan du sjekke disse innstillingene for hvert lysbilde du vil at filen skal spilles over:

 • Gjenta-innstillingen (Ingen, Spill i sløyfe eller Sløyfe fram og tilbake) for film- eller lydfilen må være den samme på hvert lysbilde.
 • Innstillingen for beskæring/klipping må være den samme på hvert lysbilde (bare Mac).
 • Hvis du har en bygg ut-effekt på et lysbilde og en bygg inn-effekt på det neste, spilles ikke film- eller lydfilen av over lysbildene.
Publiseringsdato: