Hvis reisekortsaldoen ikke oppdateres i Wallet-appen

Se hva du kan gjøre når du fyller penger på reisekortet i Wallet og saldoen ikke oppdateres.

Hvis reisekortsaldoen din er feil

Først må du starte iPhone på nytt. Hvis saldoen fremdeles er feil, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne Wallet-appen på iPhone.
  2. Trykk på reisekortet og deretter på mer-knappen Mer info.
  3. Slå på servicemodus, og autentiser deg med Face ID, Touch ID eller sikkerhetskoden din.
  4. Trykk på kortet for å slå av servicemodus.
  5. Se om saldoen er oppdatert.

Hvis du ikke tror transaksjonene dine er nøyaktige etter at du har slått servicemodus av eller på, kontakter du utstederen av reisekortet for å bekrefte dette.

Kontroller om du ble belastet

Se på transaksjonene for betalingskortet du brukte til å fylle penger på reisekortet du har i Wallet-appen. Hvis du ser belastningen i transaksjonsloggen, kan det være at saldoen på reisekortet stemmer, selv om saldoen i Wallet-appen viser et annet beløp.

Publiseringsdato: