Konfigurer og bruk Magic Keyboard for iPad

Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker Magic Keyboard med iPad Pro.

Dette trenger du

Du trenger en 12,9-tommers iPad Pro (3. eller 4. generasjon) eller 11-tommers iPad Pro (1. og 2. generasjon) som kjører iPadOS 13.4 eller nyere, for å bruke Magic Keyboard for iPad.

Koble Magic Keyboard til iPad

  1. Legg Magic Keyboard på en flat overflate med hengselet vendt vekk fra deg og Apple-logoen øverst.
  2. Åpne lokket. Den øverste delen av lokket kan vinkles vekk fra deg. 
  3. Juster lokket til det har den vinkelen du vil ha, eller til det ikke kan åpnes mer.
  4. Plasser iPad på Magic Keyboard. Kameralinsene bak skal være øverst i venstre hjørne, slik at de går gjennom hullet i Magic Keyboard.

Slik bruker du Magic Keyboard

Når du har festet iPad til Magic Keyboard, trenger du ikke å sammenkoble, slå på eller lade Magic Keyboard. Slik åpner og bruker du Magic Keyboard.

Åpne Magic Keyboard med iPad inni

 

  1. Legg Magic Keyboard på en flat overflate med hengselet vendt vekk fra deg og Apple-logoen øverst.
  2. Åpne lokket til det har den vinkelen du vil ha, eller til det ikke kan åpnes mer.

Vekk iPad med Magic Keyboard

Trykk på en hvilken som helst knapp på Magic Keyboard for å vekke iPaden. Når du trykker på en knapp igjen, vises den låste skjermen. Lås opp iPad med Face ID, eller skriv inn sikkerhetskoden med Magic Keyboard eller ved å trykke på skjermen som vanlig.

Juster visningsvinkelen

Du kan vende iPaden opp eller ned for å finne en god visningsvinkel. 

Juster innstillingene for styreflaten og lysstyrken på tastaturet

For å justere innstillingene for styreflaten går du til Innstillinger > Generelt > Styreflate. Du kan endre markørhastigheten – hvor raskt pekeren beveger seg – og rulleretningen. Du kan også slå Trykk for å klikke og Sekundært klikk med to fingre på eller av.

For å endre lysstyrken til tastene på Magic Keyboard går du til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Maskinvaretastatur. Dra skyveknappen for Tastaturlysstyrke til høyre eller venstre for å øke eller redusere lysstyrken.

Lade iPad

Du kan lade iPad som vanlig ved å koble USB-C-kabelen til USB-C-porten på iPad. Eller du kan koble USB-C-kabelen til USB-C-porten på Magic Keyboard. Magic Keyboard trenger ikke å lades.

USB-C-porten på Magic Keyboard gir strøm, men den overfører ikke data. Det vil si at du ikke kan bruke porten med en inndataenhet, som for eksempel en USB-C-mus. Du må ikke koble én ende av en USB-C-kabel til USB-C-porten på iPad og den andre til USB-C-porten på Magic Keyboard. 

Bytt til programvaretastaturet

Du må kanskje bruke programvaretastaturet i stedet for Magic Keyboard til for eksempel å skrive aksenttegn eller bruke diktering.

For å vise programvaretastaturet trykker du på pil ned på Magic Keyboard, og deretter trykker og holder du på  til programvaretastaturet vises. For å skjule tastaturet igjen trykker du på .

Finn ut mer

Magic Keyboard for iPad har magneter som holder iPad trygt på plass. Du bør unngå å plassere kort med magnetstriper, som kredittkort eller hotellnøkkelkort, på innsiden av Magic Keyboard eller mellom iPaden og Magic Keyboard. Dette kan føre til at kortet blir avmagnetisert.

Publiseringsdato: