Om det å jobbe med store datasett i Numbers

Numbers 10.0 er optimalisert for best mulig ytelse når du jobber med store datasett.

Numbers 10.0 har bedret ytelsen for dataimport, eksport og kartlegging. I Numbers 10.0 på iPhone, iPad, iPod touch og Mac kan du opprette, redigere og vise regneark med tabeller som inneholder opptil 1 000 000 rader og 1 000 kolonner. I Numbers for iCloud kan du opprette og redigere regneark med tabeller som inneholder opptil 65 535 rader eller 256 kolonner, og åpne og se regneark og tabeller som er større enn det.

Den generelle ytelsen for store datasett avhenger også av hvor mye prosessorkraft, minne og lagringsplass enheten har tilgjengelig.

Dataimport

I Numbers 10.0 kan du importere datasett med opptil 1 000 000 rader og 1 000 kolonner til et regneark. Hvis du prøver å importere mer enn det, viser Numbers et varsel som sier at dataene dine er avkortet.

Dataeksport

I Numbers 10.0 kan du eksportere en tabell med opptil 1 000 000 rader og 1 000 kolonner til Excel-, CSV. eller TSV-format. Du kan også eksportere til Numbers '09-formatet, men da er du begrenset til å eksportere tabeller med 65 535 rader eller 256 kolonner med data.

Diagrammer

Når du kartlegger store datasett, bruker Numbers 10.0 en downsampling-teknikk som forbedrer ytelsen og opprettholder formen, detaljene og karakteren til dataene dine, samtidig som kartleggingshastigheten økes. Enkelte typer diagrammer i Numbers bruker denne downsampling-teknikken:

  • 2D-diagrammer, inkludert søyler, stablet søyle, kolonne, stablet kolonne, areal, stablet areal, linje, en blanding av disse, og diagrammer med to akser
  • Alle 3D-diagrammer, unntatt kakediagrammer

Du kan kartlegge opptil 250 000 rader med data. Når du kartlegger et regneark med mer enn 250 000 rader, vil diagrammet bare vise data fra de første 250 000 radene.

Kategoriserte tabeller

En kategorisert tabell kan ha opptil 200 000 rader med opptil fire nivåer av kategorisering.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: