Hvis du ikke klarer å motta e-post på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du ikke kan motta e-post fra Mail-appen på iPhone, iPad eller iPod touch, er det et par ting du kan prøve.

Før du begynner

Det er noen ting du må tenke på og sjekke:

 • Når du lager en iOS- eller iPadOS-sikkerhetskopi i iCloud eller iTunes, sikkerhetskopieres e-postinnstillingene, men ikke e-postene dine. Hvis du sletter eller endrer innstillingene for e-postkontoen din, kan e-poster som er blitt lastet ned tidligere bli fjernet fra enheten.
 • Kontroller at enheten er koblet til internett.
 • Sjekk hos e-posttjenesteleverandøren for å finne ut om det er et tjenestebrudd.
 • Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke får tilgang til e-posten din, eller hvis du ikke kan sende og motta meldinger med @icloud.com-e-postadressen din.

Sjekk e-postadressen og passordet

Hvis Mail-appene ber deg om å angi passord for e-postkontoen, må du kontrollere at passordet er riktig. Logg på nettstedet til e-postleverandøren din for å kontrollere e-postadressen og passordet.

Kontakt e-postleverandøren eller systemadministratoren hvis du fremdeles får melding om feil brukernavn eller passord.

Sjekk hente- og varslingsinnstillinger for Mail

Som standard er innstillingene for Hent nye data basert på det som leveres av e-postleverandøren din. Hvis Push ikke er tilgjengelig som en innstilling, vil kontoen din som standard bli innstilt til Hent. Disse innstillingene påvirker hvordan enheten din mottar e-post. Slik endrer du disse innstillingene:

 1. Gå til Innstillinger > Mail, og trykk deretter på Kontoer.
 2. Trykk på Hent nye data.
 3. Velg en innstilling, for eksempel Automatisk eller Manuelt, eller velg en tidsplan for hvor ofte Mail-appen henter data.

Med iOS 11 og nyere, og med iPadOS, er innstillingen satt til Automatisk som standard. Enheten din vil bare hente nye data i bakgrunnen når enheten lades og er tilkoblet Wi-Fi.

Sørg for at du har riktige Varslingsinnstillinger for Mail-appen:

 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Varslinger.
 2. Trykk på Mail, og trykk deretter på en e-postkonto.
 3. Juster Varslinger, Lyder og Merker.

Kontakt e-postleverandøren eller systemadministratoren din

 1. Kontakt e-postleverandøren din eller sjekk statusnettsiden deres for å se om tjenesten er nede. 
 2. Spør e-postleverandøren eller systemadministratoren om de har sikkerhetsfunksjoner eller restriksjoner, for eksempel totrinnsverifisering, slått på for e-postkontoen din. Det kan hende du trenger et spesielt passord eller må be om tilgang fra e-postleverandøren for å sende og motta e-post på enheten.
 3. Kontroller e-postkontoinnstillingene med e-postleverandøren eller systemadministratoren for å forsikre deg om at de er riktige.

Fjern e-postkontoen din, og konfigurer den på nytt

 1. Logg på nettstedet til e-postleverandøren på datamaskinen din. Kontroller at alle e-postene dine er der, eller sørg for at e-postene dine er lagret på et annet sted enn på enheten din.
 2. På enheten din går du til Innstillinger > Mail, og trykk deretter på Kontoer.
 3. Trykk på e-postkontoen du vil fjerne.
 4. Trykk på Slett konto.
 5. Legg til kontoen på nytt.

Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kontakter du e-postleverandøren din for å få mer informasjon.

Publiseringsdato: