Endre bakgrunn for et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument

Du kan legge til en farge, en forløpning eller et bilde som bakgrunn for dokumentet, regnearket eller presentasjonen.

Endre bakgrunn for et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan endre bakgrunnen til dokumentene dine i Pages, Numbers og Keynote på iPhone, iPad og iPod touch.

Pages-dokument på iPad Pro med Format-menyen for bakgrunn åpen

Pages

Når du endrer bakgrunnen til en side i et tekstbehandlingsdokument, endrer du også bakgrunnen for alle sidene i samme inndeling. I et sidelayoutdokument kan du endre bakgrunnen på en enkelt side.

 1. Når et dokument er åpent og du ser på en inndeling eller siden du vil endre, trykker du på et tomt område på siden slik at ingenting er valgt.
 2. Gjør ett av følgende:
  • I et tekstbehandlingsdokument trykker du på Mer-knappen , deretter på Dokumentoppsett og til slutt på avsnittsfanen.
  • I et sidelayoutdokument trykker du på Format-knappen .
 3. Trykk på Bakgrunn, og trykk på et bakgrunnsalternativ.

Hvis du vil endre bakgrunnen på bare én side, må du gjøre den siden til sin egen inndeling og deretter endre bakgrunnen:

Numbers

Du kan legge til en farge som bakgrunn for hvert enkelt ark i et regneark.

 1. Når et regneark er åpent, velger du fanen til arket du vil legge til en bakgrunn på.
 2. Trykk på et tomt område på arket slik at ingenting er valgt.
 3. Trykk på Format-knappen , trykk på Bakgrunn, og velg deretter en farge.

Keynote

Du kan endre bakgrunnsfargen eller bakgrunnsbildet på individuelle lysbilder i en presentasjon.

 1. Når presentasjonen er åpen, velger du lysbildet du vil legge til en bakgrunn på.
 2. Trykk på et tomt område på lysbildet slik at ingenting er valgt.
 3. Trykk på Format-knappen , trykk på Bakgrunn, og velg et bakgrunnsalternativ.

Bakgrunnsalternativer for Pages og Keynote på iPhone, iPad og iPod touch

 • For å velge en av de forhåndsdefinerte bakgrunnene raskt, trykker du på fargehjulet ved siden av Bakgrunn og velger en forhåndsinnstilt farge, en forløpning eller et bilde. 
 • For å velge en spesifikk farge, trykker du på Farge og velger deretter en farge fra fargekartet.
 • Hvis du vil lage en forløpning med to farger som bakgrunn, trykker du på Forløpning og bruker deretter fargevelgerne til å velge farger. Trykk på Vend farge for å endre retningen på forløpningen.
 • For å legge til et bilde som bakgrunn, trykk på Bilde, trykk på Endre bilde, og navigerer til bildet du vil bruke. Du kan skalere eller strekke bildet, ordne bildet i fliser, med mer. 


Endre bakgrunn i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på Mac

Du kan velge en farge, en fargeforløpning eller et bilde som bakgrunn i Pages, Numbers og Keynote på Mac.

Pages-dokument med alternativer for Bakgrunn åpne i Format-vinduet

Pages

Når du endrer bakgrunnen til en side i et tekstbehandlingsdokument, endrer du også bakgrunnen for alle sidene i samme inndeling. Hvis du vil endre kun én side, må du gjøre den siden til sin egen inndeling og deretter endre bakgrunnen. I et sidelayoutdokument kan du endre bakgrunnen på en enkelt side.

 1. Med dokumentet åpent klikker du på Vis-knappen i verktøylinjen, og deretter velger du Miniatyrsider.
 2. Velg et miniatyrbilde av en side du vil endre. I et tekstbehandlingsdokument har de andre sidene i inndelingen en blå ramme i sidepanelet.
 3. Velg Dokument på verktøylinjen. Klikk om nødvendig på Inndeling-knappen.
 4. For raskt å legge til en bakgrunn, klikker du på boksen ved siden av Bakgrunn og velger en forhåndsinnstilt farge, en forløpning eller et bilde. 
 5. For å tilpasse en bakgrunn, klikker du på visningstrekanten ved siden av Bakgrunn, og deretter velger du et alternativ fra lokalmenyen.

Numbers

Du kan legge en farge til bakgrunnen for hvert ark i et regneark.

 1. Når regnearket er åpent, velger du fanen til arket du vil legge til en bakgrunn på.
 2. Klikk på et tomt område på arket slik at ingenting er valgt.
 3. Klikk på Formater-knappen , klikk på boksen ved siden av Bakgrunn, og velg en farge. Eller klikk på fargehjulet og velg en farge.

Keynote

Du kan endre bakgrunnsfarge eller -bilde på hvert lysbilde i en presentasjon.

 1. Med presentasjonen åpen klikker du på Vis-knappen i verktøylinjen, og deretter Navigering.
 2. I lysbildenavigeringen klikker du for å velge ett eller flere lysbilder.
 3. Klikk på Formater-knappen .
 4. For å legge til en bakgrunn raskt, trykker du på fargehjulet ved siden av Bakgrunn og velger deretter en forhåndsdefinert farge, en forløpning eller et bilde. 
 5. For å tilpasse en bakgrunn, klikker du på visningstrekanten ved siden av Bakgrunn, og deretter velger du et alternativ fra lokalmenyen.

Tilpassede bakgrunnsalternativer for Pages og Keynote på Mac

 • Hvis du vil velge en mer spesifikk farge, kan du velge Fargefyll og deretter en farge fra fargekartet eller fargehjulet.
 • Hvis du vil lage en forløpning med to farger som bakgrunn, velger du Forløpningsfyll og bruker deretter fargevelgerne eller fargehjulene til å velge to farger til forløpningen. Velg for eksempel lilla for å starte forløpningen og blå for å avslutte forløpningen. Bruk de andre kontrollene til å endre vinkelen og retningen til forløpningen.
 • Hvis du vil lage en forløpning med mer enn to farger, velger du Avansert forløpningsfyll. Bruk skyveknappen til å legge til fargestopp så du kan bruke flere farger i forløpningen. Klikk på et fargestopp for å endre fargen på det stoppet. Dra i fargestoppene, og bruk de andre kontrollene til å endre blandingen, vinkelen og retningen til forløpningen.
 • Hvis du vil legge til et bilde som bakgrunn, velger du Bildefyll, klikker på Velg og navigerer til bildet du vil bruke. Du kan skalere eller strekke bildet, ordne bildet i fliser med mer. 
 • For å legge til et fargeoverlegg på et bilde, velger du Avansert bildefyll, klikker på fargevelgeren eller fargehjulet og gjør de justeringene du ønsker.


Publiseringsdato: