Bruk innfelte forbokstaver i Pages

Finn ut hvordan du legger til og redigerer innfelte forbokstaver i Pages.

Pages-dokument på iPad Pro med formatmeny Tekstfane som viser Innfelt forbokstav slått på

En innfelt forbokstav er en stor bokstav som du kan sette inn i tekst, for å legge til stil og vektlegging. Du kan legge til innfelte forbokstaver i brødtekst eller tekst i en form eller tekstboks på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Du kan også gjøre dette i Pages på iCloud.com. 


Legg til eller fjern en innfelt forbokstav

For å legge til en innfelt forbokstav trykker eller klikker du for å plassere et innsettingspunkt inne i avsnittet du vil starte med en innfelt forbokstav. Trykk eller klikk på Format-knappen , trykk eller klikk på Tekst, og velg deretter Innfelt forbokstav i inspektøren.

For å fjerne en innfelt forbokstav fjerner du avmerkingen for Innfelt forbokstav i inspektøren.


Juster tegninnstillinger for innfelte forbokstaver

For å bruke en forhåndsinnstilt stil for innfelte forbokstaver på iPhone eller iPad trykker du på en av forhåndsinnstillingene.

For å bruke en forhåndsinnstilt stil på Mac eller på iCloud.com klikker du på lokalmenyen Innfelt forbokstav-stiler, og deretter klikker du på en av forhåndsinnstillingene.

For å tilpasse en innfelt forbokstav endrer du alternativer som hvor mange linjer en innfelt forbokstav skal gå over (Linjer), hvor mange tegn det skal være i en innfelt forbokstav (Tegn) med mer. Trykk på Valg for innfelt forbokstav på iPhone og iPad, eller klikk på Valg på Mac eller på iCloud.com for å få flere måter å tilpasse en innfelt forbokstav på.


Endre bakgrunnen til en innfelt forbokstav

For å legge til en bakgrunn i en innfelt forbokstav trykker du på Valg for innfelt forbokstav på iPhone og iPad eller klikker på Valg på Mac eller på iCloud.com, og deretter velger du Bakgrunnsfigur. Når du har lagt til bakgrunnen, kan du legge til en farge, en kant med mer:

  • For å velge en farge for bakgrunnen trykker eller klikker du på fargevelgeren eller fargehjulet.
  • For å legge til en ramme rundt den innfelte forbokstaven trykker eller klikker du på Kantlinje-lokalmenyen.
  • For å justere størrelsen på den innfelte forbokstaven i forhold til bakgrunnen drar du i Tegnskala-glidebryteren.
  • For å justere rundheten til bakgrunnsfiguren drar du i Hjørneradius-glidebryteren.


Lag en forhåndsinnstilt stil

Hvis du har opprettet en tilpasset innfelt forbokstav, kan du lagre den som en forhåndsinnstilt stil på Mac, slik at du kan bruke den igjen i dokumentet.

For å lagre en forhåndsinnstilt stil velger du teksten og klikker på lokalmenyen Innfelt forbokstav-stiler. Klikk på høyre pil, og klikk deretter på Legg til-knappen .


Finn ut mer

  • Bruk innfelte forbokstaver i Numbers på iPhone, iPad eller Mac.
  • Bruk innfelte forbokstaver i Keynote på iPhone, iPad eller Mac.
Publiseringsdato: