Hvis du bruker WebDAV til å administrere Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumenter på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du har oppdatert til Pages, Numbers eller Keynote 10.0, kan du ikke laste opp dokumenter til en WebDAV-server. For å forsikre deg om at du ikke mister endringer som ikke er lastet opp, kan du lagre ventende opplastinger på enheten din, i iCloud eller et annet sted.

Hvis du har noen ventende opplasting til WebDAV-serveren etter oppdatering av Pages, Numbers eller Keynote, ser du et varsel som spør om du vil gjenopprette dokumenter med ventende opplastinger. Trykk på Lagre en kopi for å lagre ett dokument, eller trykk på Lagre kopier for å lagre flere dokumenter, og velg deretter en plassering på enheten din, i iCloud Drive eller et annet sted. Hvis du ikke vil lagre disse endringene, trykker du på Slett (eller Slett alle for flere dokumenter).

Alle dokumenter som du lastet opp til WebDAV-serveren før du oppdaterte Pages, Numbers og Keynote på enheten, er fremdeles tilgjengelig på WebDAV-serveren.

Publiseringsdato: