Slik bruker du Vannlås og tømmer Apple Watch for vann

Slå på Vannlås når du bruker Apple Watch i vann. Når du er ferdig, vrir du på Digital Crown for å fjerne vann fra klokkens høyttaler. Slik gjør du det.

Når Vannlås er på, reagerer ikke Apple Watch Series 2 eller nyere på berøring på skjermen. Dette forhindrer utilsiktet bruk mens du er i vann. Når du slår av Vannlås, tømmes klokken for vann som er igjen i høyttaleren.

Slik slår du på Vannlås

  1. Trykk og hold nederst på skjermen når urskiven eller en app er synlig. Vent til Kontrollsenter vises, og sveip deretter opp. Du kan åpne Kontrollsenter fra hvor som helst.
  2. Trykk på Vannlås-knappen . Vannlås-symbolet  vises øverst på urskiven.

Vannlås slås også på automatisk når du begynner på en vannbasert trening, som svømming eller surfing.

Slik slår du av Vannlås og tømmer klokken for vann

Vri på Digital Crown på siden av Apple Watch til skjermen sier Låst opp. Du kan rotere Digital Crown i begge retninger.

En serie med toner spilles av for å fjerne vann som er igjen i høyttaleren, og deretter kan du bruke skjermen som vanlig.

Publiseringsdato: