Endre utseendet til iMovie-prosjektet

Endre utseendet på filmen med effekter som videofiltre, fargejusteringer og Ken Burns-effekten.

Endre utseendet til iMovie-prosjektet ditt på iPhone eller iPad

I iMovie kan du endre utseendet på videoklipp ved hjelp av effekter. Du kan bruke standardfiltre som Svart-hvitt og Sepia. Og på eventuelle bilder i iMovie-prosjekter kan du bruke og tilpasse Ken Burns-effekten, der du sveiper over og zoomer inn og ut på bildet.

Du kan bruke grønnskjermeffekten i iMovie for å legge til innhold med grønn skjerm som et overlegg.

Bruk filtre i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

Legg til et filter i ett enkelt videoklipp i et prosjekt:

 1. Trykk på et videoklipp på tidslinjen for å velge det.
 2. Trykk på Filtre-knappen , og trykk deretter på et filter for å forhåndsvise det i visningsvinduet.
  iMovie på iPad-prosjekt med Filtre-galleriet åpent
 3. Trykk utenfor filteret for å bruke det, eller trykk Ingen hvis du ikke vil bruke noen av filtrene.

Du kan også legge til et filter for et helt prosjekt:

 1. Åpne et prosjekt.
 2. Trykk på Prosjektinnstillinger-knappen , trykk på et filter, og trykk deretter på Ferdig. Filtre brukes på alle videoklippene i prosjektet, men ikke på bilder eller andre stillbilder.

Hvis du vil legge til et filter på et bilde, gjør du dette i Bilder-appen. Deretter legger du bildet tilbake på tidslinjen i prosjektet ditt. Bilder-appen har mange av de samme filtrene som iMovie.

Juster Ken Burns-effekten

iMovie bruker automatisk Ken Burns-effekten på bilder du legger til i iMovie-prosjekter. Du kan justere effekten eller slå den helt av.

 1. På tidslinjen trykker du på bildet du vil justere.
 2. Trykk på Handling-knappen  for å vise Ken Burns-effektkontrollene i visningsvinduet.
 3. Trykk på Start-knappen  for å angi bildeutsnittet i begynnelsen av filmen. Deretter kan du knipe for å zoome inn eller ut, og du kan også dra bildet i visningsvinduet.
 4. For å angi bildeutsnittet på slutten av filmen trykker du på Slutt-knappen . Knip og dra i visningsvinduet for å angi bildeutsnittet.
 5. For å slå av Ken Burns-effekten for bildet trykker du på Ken Burns aktivert .


Endre utseendet til iMovie-prosjektet ditt på Mac

I iMovie kan du endre utseendet på videoklipp ved hjelp av effekter. Du kan raskt forbedre utseendet og lyden i klipp. Du kan også bruke standardfiltre som Svart-hvitt og Sepia. Med de innebygde verktøyene for automatisk fargejustering kan du blant annet justere fargene, få fargene i ulike klipp til å samsvare med hverandre og korrigere områder som skal være hvite eller grå. Eller du kan gjøre fargejusteringer manuelt.

Du kan bruke grønnskjermeffekten i iMovie for å legge til innhold med grønn skjerm som et overlegg.

Rask forbedring av utseendet og lyden i videoklipp i iMovie på Mac

Du kan raskt forbedre utseendet og lyden i videoklipp ved å velge klippet i visningsvinduet eller på tidslinjen og deretter klikke på Forbedre-knappen  ovenfor visningsvinduet.

Bruk et standardfilter i iMovie på Mac

 1. Velg ett eller flere klipp i visningsvinduet eller på tidslinjen, og klikk deretter på Klippfilter og lydeffekter-knappen  ovenfor visningsvinduet.
 2. Klikk på Klippfilter-knappen.
 3. I vinduet med de forskjellige filtrene holder du pekeren over et filter for å forhåndsvise det filtrerte klippet i visningsvinduet. Deretter klikker du på det aktuelle filteret for å bruke det på klippene du har valgt.
 4. Hvis du vil slå av et filter, klikker du på Klippfilter og lydeffekter-knappen og deretter på Nullstill.

Endre videofarger automatisk i iMovie på Mac

 1. Velg ett eller flere videoklipp i visningsvinduet eller på tidslinjen.
 2. Klikk på Fargebalanse-knappen  ovenfor visningsvinduet. Deretter velger du et av alternativene:
  • For å gjøre automatiske fargejusteringer klikker du på Auto.
  • Hvis du vil få fargene mellom klipp til å samsvare med hverandre, klikker du på Match farge og drar pekeren (som nå er en pipette) over klippet der du vil matche fargen med fargen i klippet du har valgt. Klikk når du har funnet bildet du vil bruke som fargekilde.
  • For å korrigere områder med hvitt eller grått i et klipp klikker du på Hvitbalanse-knappen. Deretter klikker du på området i klippet som skal være hvitt eller grått, i visningsvinduet.
  • Hvis du vil bruke hudfarge til å endre fargen i et klipp, klikker du på Hudfargebalanse-knappen. Deretter klikker du på et område i klippet med hud i visningsvinduet.
 3. Når du er ferdig, klikker du på Bruk-bryteren . Du kan slå effekten av og på med bryteren. Eller du kan fjerne endringen ved å klikke på Avbryt-knappen .

Endre videofarger manuelt i iMovie på Mac

Ved hjelp av de innebygde verktøyene for fargekorrigering i iMovie kan du få klipp til å se mest mulig naturlige ut, eller du kan endre fargene på klippene fullstendig. Velg ett eller flere klipp i visningsvinduet eller på tidslinjen. Deretter klikker du på Fargekorrigering-knappen  ovenfor visningsvinduet for å vise kontrollene for fargekorrigering:

iMovie for Mac-prosjektvindu med kontroller for fargekorrigering synlige

 • For å justere skygge, lysstyrke, kontrast eller høylys drar du i glidebryterne i multikontrollene til venstre.
 • Dra i Metning-bryteren i midten for å justere metningen (fargenes intensitet).
 • For å justere fargetemperaturen drar du i Fargetemperatur-bryteren til høyre.


Publiseringsdato: