Send tekstmelding til 911 på iPhone eller Apple Watch

Du kan raskt sende tekstmelding til 911 i USA med iPhone eller Apple Watch.

Før du begynner

Tekstmeldinger til 911 krever en iPhone med iOS 13 eller nyere eller en Apple Watch med watchOS 6 eller nyere. iPhonen må være tilkoblet mobilnettet. Klokken må enten være tilkoblet mobilnettet eller være i nærheten av iPhonen den er sammenkoblet med.

Du kan kun sende tekstmelding til nødtjenester i områder hvor dette støttes. På steder som ikke støtter tekstmeldinger til nødtjenester, kan det hende du får en avvisningsmelding som indikerer at tekstmeldingen ikke kunne sendes.

Slik sender du tekstmelding til 911 på iPhone

 1. Åpne Meldinger-appen.
 2. I Til-feltet skriver du 911.
 3. I Tekstmelding-feltet forklarer du nødssituasjonen din.
 4. Trykk på Send-knappen .

Når du sender en tekstmelding til 911, går iPhonen over i nødmodus i 30 minutter. Hvis du vil avslutte nødmodus, må du starte iPhonen på nytt.

På iPhone 14- eller iPhone 14 Pro-modeller kan du sende tekstmelding til 911 via satellittilkobling når du er utenfor mobil- og Wi-Fi-dekning

 

Slik sender du tekstmelding til 911 på Apple Watch

 1. Åpne Meldinger-appen.
 2. Trykk på Ny melding.
 3. Trykk på Legg til kontakt.
 4. Trykk på talltastaturknappen , skriv inn 911, og trykk deretter på OK.
 5. Trykk på Skriv melding, og deretter på SMS.
 6. Skriv en melding med fingeren, trykk på mikrofonknappen  for å diktere en melding eller skriv inn en melding med tastaturet.
 7. Trykk på Ferdig. Deretter trykker du på Send.

Når du sender en tekstmelding til 911, går Apple Watch over i nødmodus i 30 minutter. Hvis du vil avslutte nødmodus, må du starte Apple Watch på nytt.

Finn ut mer

Du kan bruke Nødanrop (SOS) for å ringe etter hjelp og varsle nødkontaktene dine på en rask og enkel måte.

Publiseringsdato: