Måling og kalibrering av Apple Pro Display XDR

Finn ut hvordan du måler kalibreringen av skjermen din.

Hver Pro Display XDR-skjerm gjennomgår en toppmoderne kalibreringsprosess på samlebåndet i fabrikken for å sikre nøyaktigheten av P3-panelet med stort fargerom og de individuelle LED-baklysene.

Pro Display XDR er kalibrert med laboratorieinstrumenter som samsvarer med og kan spores tilbake til National Institute of Standards and Technology (NIST). Skjermen varmes opp i et lukket kammer, og målinger utføres i normal innfallsvinkel mot midten av skjermen. Fabrikkens kalibreringsprosess muliggjør dessuten sofistikerte, innebygde algoritmer som på en nøyaktig måte gjenskaper en rekke fargerom som brukes i mediearbeidsflyter i dag, blant andre sRGB, BT.601, BT.709 og til og med P3-ST.2084 (HDR).

Mål Pro Display XDR

Du kan bruke en samling av QuickTime-filmtestmønstre fra Apple for å evaluere kalibreringen av Pro Display XDR. Disse SDR- og HDR-referansene med riktig fargemerking gjør at du kan bruke ditt eget spektroradiometer til å måle og verifisere primær- og sekundærfargene, samt luminans, inkludert den elektro-optiske overføringsevnen (EOTF). Før du måler kalibreringen av skjermen, må du sørge for at Macen bruker macOS Catalina 10.15.3 eller nyere.

Last ned testmønstre

 1. Gå til AVFoundation-utviklernettsiden.
 2. I delen «Related Resources» klikker du på «Color Test Patterns» for å laste ned testfilene. 
 3. Dobbeltklikk på filen QuickTime-Test-Pattern.zip for å dekomprimere arkivet.

Mål skjermen din

 1. Innrett tredjeparts-spektroradiometeret mot midten av skjermen. For best resultat bør du sørge for at rommet er mørkt under innrettingen, slik at du unngår at lys eller gjenskinn påvirker målingene.
 2. Åpne mappen «QuickTime Test Pattern Movies», og velg samlingen av mønstre som du vil teste. Hver mappe inneholder sekvenser med filmfiler for å måle farge eller luminans i HDR, BT.709 og BT.601.
 3. Åpne hver fil i QuickTime Player, og mål hver testmønster-filmfil i mappen. Sørg for at referansemodusen som til enhver tid er i bruk, samsvarer med det valgte testmønsteret. For eksempel bruker du forhåndsinnstillingen HDR Video (P3–ST 2084) når du bruker HDR10-baserte mønstre.
 4. Sammenlign luminansverdiene og (de kromatiske) fargeverdiene du målte, med dem du finner i filen «Reference Values.txt» i mappen for testmønsteret. Avhengig av toleransen til eller kalibreringen av spektroradiometeret kan det være noe variasjon i avlesningene sammenlignet med referanseverdiene.

Hvis målingene avviker fra referanseverdiene

Hvis målingene avviker fra referanseverdiene, kan denne fremgangsmåten hjelpe.

Kontroller konfigureringen av spektroradiometeret

 • Kontroller omgivelsene for å minimalisere omgivelseslyset.
 • Sørg for at skjermen har varmet seg opp i minst 30 minutter og er termisk stabil.
 • Orienter måleapparatet så det er vinkelrett med skjermen og ligger vannrett på x-aksen, slik at polariseringen minimaliseres.
 • Kontroller eksponeringsinnstillingen på måleapparatet. Hvis måleapparatet har en autoeksponeringsmodus, slår du den på – dette optimaliserer avlesningene på flere luminansnivåer. Hvis måleapparatet ikke har en autoeksponeringsmodus, må du sørge for at eksponeringen er riktig innstilt, slik at sensoren ikke overbelastes.
 • Kontroller om måleapparatet har en innstilling for integrasjonstid. Bruk en lengre integrasjonstid når det er mulig, for å oppnå et mer nøyaktig resultat.

Kontroller kalibreringen av spektroradiometeret

Kontroller produsentens spesifikasjoner for å fastslå toleransen til spektroradiometeret. Observerte avvik kan skyldes disse omstendighetene:

 • forskjellige instrumentkalibreringer som bruker forskjellige innfallsvinkler for belysningsmiddel A
 • iboende uvisshet i hvert enkelt belysningsmiddel A
 • forskjellige utforminger av instrumentmaskinvaren og optiske baner, noe som fører til forskjellige følgefeil

Rekalibrering i felten

Støtte for utføring av rekalibrering av Pro Display XDR i felten og oppretting av egendefinerte referansemoduser, som inkluderer justering av primærfarger, hvitpunkt, luminans og gamma, blir tilgjengelig i en kommende versjon av macOS Catalina.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: