Måling og kalibrering av Apple Pro Display XDR

Finn ut hvordan du måler kalibreringen av skjermen din. Avhengig av behovene til arbeidsflyten din, kan du også finjustere kalibreringen eller utføre kalibrering av skjermen i felten.

Hver Pro Display XDR-skjerm gjennomgår en toppmoderne kalibreringsprosess på samlebåndet i fabrikken for å sikre nøyaktigheten av P3-panelet med stort fargerom og de individuelle LED-baklysene. Fabrikkens kalibreringsprosess muliggjør dessuten sofistikerte, innebygde algoritmer som på en nøyaktig måte gjenskaper en rekke fargerom som brukes i mediearbeidsflyter i dag, blant andre sRGB, BT.601, BT.709 og til og med P3-ST.2084 (HDR).

Med fabrikkens kalibreringsprosess kan Pro Display XDR-brukere få en eksepsjonell seeropplevelse rett ut av esken. Hvis arbeidsflyten din krever tilpasset kalibrering, kan du finjustere kalibreringen av Pro Display XDR, eller kalibrere den på nytt for en arbeidsflyt innstilt på et spektroradiometer fra tredjepart.


Mål Pro Display XDR

Du kan bruke en samling av QuickTime-filmtestmønstre fra Apple for å evaluere kalibreringen av Pro Display XDR. Disse SDR- og HDR-referansene med riktig fargemerking gjør at du kan bruke ditt eget spektroradiometer til å måle og verifisere primær- og sekundærfargene, samt luminans, inkludert den elektro-optiske overføringsevnen (EOTF). Før du måler kalibreringen av skjermen, må du sørge for at Macen bruker macOS Catalina 10.15.6 eller nyere, og at skjermen bruker skjermfirmwareoppdatering 4.2.37.

Last ned testmønstre

 1. Gå til AVFoundation-utviklernettsiden.
 2. I delen «Related Resources» (Relaterte ressurser) klikker du på «Color Test Patterns» (Fargetestmønstre) for å laste ned testfilene. 
 3. Dobbeltklikk på filen QuickTime-Test-Pattern.zip for å dekomprimere arkivet.

Mål skjermen din

 1. Innrett tredjeparts-spektroradiometeret mot midten av skjermen.
 2. Forsikre deg om at rommet er svakt belyst eller mørkt for å forhindre at lys eller blending påvirker målingene.
 3. Åpne mappen «QuickTime Test Pattern Movies», og velg samlingen av mønstre som du vil teste. Hver mappe inneholder sekvenser med filmfiler for å måle farge eller luminans i HDR, BT.709 og BT.601.
 4. Åpne hver fil i QuickTime Player, og mål hver testmønster-filmfil i mappen. Sørg for at den forhåndsinnstilte referansen som til enhver tid er i bruk, samsvarer med det valgte testmønsteret. For eksempel bruker du forhåndsinnstillingen HDR Video (P3–ST 2084) når du bruker HDR10-baserte mønstre.
 5. Sammenlign luminansverdiene (kromatisitet) og fargeverdiene du målte, med dem du finner i filen «Reference Values.txt» i mappen for testmønsteret. Avhengig av toleransen til eller kalibreringen av spektroradiometeret kan det være noe variasjon i avlesningene sammenlignet med referanseverdiene.

Hvis målingene dine varierer betydelig fra referanseverdiene, kan du se noen tips for måling av skjermen her.


Finjuster kalibreringen

Hvis arbeidsflyten er innstilt på et bestemt mål, kan du finjustere kalibreringen av Apple Pro Display XDR. Dette lar deg justere hvitpunktet og luminansen til skjermen slik at den stemmer overens med ditt eget kalibreringsmål. Finn ut mer om de forskjellige verdiene du kan justere

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg) > Skjermer.
 2. På Forhåndsinnstilling-menyen velger du den forhåndsinnstilte referansen du vil finjustere.
 3. På Forhåndsinnstilling-menyen velger du Finjuster kalibrering.
 4. Angi verdier for Hvitpunkt og Luminans, og skriv deretter inn en beskrivelse.
 5. Klikk OK for å lagre finjusteringskalibreringen.

For å fjerne finjusteringskalibreringen velger du Gjenopprett standard fra Finjuster kalibreringen-menyen.

Hvis du velger en annen forhåndsinnstilt referanse, bør du om nødvendig finjustere kalibreringen på nytt for å oppnå optimale resultater.

Utfør kalibrering i felten

Hvis du trenger å kalibrere Pro Display XDR for en arbeidsflyt innstilt på et spektroradiometer fra tredjepart, følger du instruksjonene i denne delen.

Sjekk kravene

Kalibrering i felten krever macOS Catalina 10.15.6 eller nyere, skjermfirmwareoppdatering 4.2.37 og ett av følgende instrumenter:

Fotoforskning

 • PR-740, PR-745 eller PR-788
 • Anbefalte båndbredder: 4 nm eller 5 nm
 • Påkrevde blenderåpninger: 0,1, 0,125, 0,2 eller 0,25

Kolorimetriforskning

 • CR-300

Kalibrer skjermen

Hvis du vil etablere et referansepunkt for skjermen, må du måle skjermen før og etter kalibreringen. Forsikre deg om at du bruker samme spektroradiometer for måling og kalibrering. 

 1. Sett skjermen til den forhåndsinnstilte referansen for macOS du bruker mest.
 2. Last ned og åpne Pro Display XDR Calibrator, og klikk deretter på Fortsett.
 3. Koble til et støttet spektroradiometer til Macen.
 4. Klikk på Kalibrer, sørg for at verktøyet er åpent på Pro Display XDR-skjermen du vil kalibrere, og klikk deretter på Neste.
 5. Sikt målerenheten mot midten av den grønne prikken, og klikk deretter på Fortsett. 
 6. Følg den nødvendige måleavstanden for ditt spesifikke instrument. CR-300 skal for eksempel være i kontakt med skjermen.
 7. Følg instruksjonene på skjermen, sørg for at instrumentet er vinkelrett på skjermen, og klikk deretter på Start. Hvis skjermen er koblet til en bærbar Mac, må du ikke lukke lokket mens kalibreringen pågår.
  Kalibreringen kan ta opptil to timer å fullføre, som inkluderer en oppvarmingsperiode på 30 minutter.
 8. Når kalibreringen er fullført, klikker du på Ferdig.

Hvis du velger en annen forhåndsinnstilt referanse, bør du om nødvendig finjustere kalibreringen for å oppnå optimale resultater.

Nullstill kalibrering

For å returnere skjermen til fabrikkalibreringen, åpner du Pro Display XDR Calibrator, klikker Nullstill kalibrering og deretter Nullstill.

Tips for måling og kalibrering av skjermen

Hvis du ikke får konsekvente resultater ved måling og kalibrering av skjermen, kan du lese om hva du kan gjøre.

Sjekk omgivelsene dine

 • Kontroller lyset i omgivelsene for å minimere lys som reflekterer mot blenderåpningsområdet på skjermen.
 • Apple anbefaler måling og kalibrering i omgivelser med temperaturer på 25 grader eller kaldere. For å få de mest repeterbare resultatene bør temperaturen i omgivelsene være like under kalibrering og ved vanlig bruk.

Kontroller konfigureringen av spektroradiometeret

 • Sørg for at skjermen har varmet seg opp i minst 30 minutter og er termisk stabil.
 • Orienter måleapparatet så det er vinkelrett med skjermen og ligger vannrett på x-aksen, slik at polariseringen minimaliseres.
 • Kontroller eksponeringsinnstillingen på måleapparatet. Hvis måleapparatet har en autoeksponeringsmodus, slår du den på – dette optimaliserer avlesningene på flere luminansnivåer. Hvis måleapparatet ikke har en automatisk eksponeringsmodus, kan du kontakte produsenten av instrumentet for å få anbefalte innstillinger. Gjennomgå konfigurasjonsalternativene for posisjonering og brennvidde, blenderåpning, båndbredde, eksponering, målehastighet, skjermsynkronisering og eventuelle automatiske eller dynamiske funksjoner instrumentet kan ha.
 • Kontroller om måleapparatet har en innstilling for integrasjonstid. Bruk en lengre integrasjonstid når det er mulig, for å oppnå et mer nøyaktig resultat.
 • Hvis måleapparatet har en innstilling for automatisk nøytral tetthet (ND), må du slå den av.

Kontroller kalibreringen av spektroradiometeret

Kontroller produsentens spesifikasjoner for å fastslå toleransen til spektroradiometeret. Observerte avvik kan skyldes disse omstendighetene:

 • forskjellige instrumentkalibreringer som bruker forskjellige innfallsvinkler for belysningsmiddel A
 • iboende uvisshet i hvert enkelt belysningsmiddel A
 • forskjellige utforminger av instrumentmaskinvaren og optiske baner, noe som fører til forskjellige følgefeil

Nullstill spektroradiometeret

Hvis instrumentet ikke reagerer, kan du kontakte produsenten for å få instruksjoner om hvordan du nullstiller spektroradiometeret.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: