Endre oppdateringsfrekvensen på 16-tommers MacBook Pro eller Apple Pro Display XDR

Du kan bytte mellom oppdateringsfrekvensene på Macbook Pro (16-tommers, 2019) og Pro Display XDR.

Når du jobber med profesjonelle arbeidsflyter som videoredigering, kan du angi at skjermens oppdateringsfrekvens skal samsvare med bildefrekvensen til videoen du redigerer eller viser.

Tilgjengelige oppdateringsfrekvenser

Du kan bytte mellom disse oppdateringsfrekvensene på Retina-skjermen:

  • 60 hertz
  • 59,94 hertz
  • 50 hertz
  • 48 hertz
  • 47,95 hertz

Endre oppdateringsfrekvensen

Velg en oppdateringsfrekvens som kan deles på bildefrekvensen til innholdet uten desimaler. Hvis innholdet du har åpent, for eksempel har en bildefrekvens på 24 bilder per sekund, velger du 48 hertz som oppdateringsfrekvens.

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
  2. Hold inne Tilvalg-tasten og velg Skalert-knappen. Menyen for oppdateringsfrekvens vises.
  3. Klikk på lokalmenyen Oppdateringsfrekvens og velg en oppdateringsfrekvens.

Når du er ferdig med å se på eller redigere videoinnholdet, vil du kanskje endre oppdateringsfrekvensen tilbake til standarden på 60 hertz for å sikre jevn ytelse i macOS, for eksempel for når du minimerer et vindu.

Publiseringsdato: