Endre oppdateringsfrekvensen til skjermen på 16-tommers MacBook Pro

Du kan endre oppdateringsfrekvensen til Retina-skjermen på MacBook Pro (16-tommers, 2019).

Når du jobber med avanserte arbeidsflyter som videoredigering, kan du angi at oppdateringsfrekvensen til skjermen skal samsvare med bildefrekvensen til videoen du redigerer eller viser.

Tilgjengelige oppdateringsfrekvenser

Du kan bytte mellom disse oppdateringsfrekvensene på Retina-skjermen:

  • 60 Hertz
  • 59,94 Hertz
  • 50 Hertz
  • 48 Hertz
  • 47,95 Hertz

Endre oppdateringsfrekvens

Velg en oppdateringsfrekvens som kan deles på bildefrekvensen til innholdet uten desimaler. Hvis innholdet du har åpent, for eksempel har en bildefrekvens på 24 bilder per sekund, velger du 48 Hertz som oppdateringsfrekvens.

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
  2. Hold inne Tilvalg-tasten og velg Skalert-knappen. Menyen for oppdateringsfrekvens vises.
  3. Klikk på lokalmenyen Oppdateringsfrekvens og velg en oppdateringsfrekvens.

Når du er ferdig med å vise eller redigere videoinnholdet, kan du vurdere å endre oppdateringsfrekvensen tilbake til standard, som er 60 Hertz. 

Publiseringsdato: