Safari-søk og personvern

Safari-søk er utviklet for å beskytte informasjonen din og la deg velge hva du vil dele.

Siri analyserer hvordan du bruker enheten og appene dine for å gi deg tilpassede forslag og bedre søkeresultater ved hjelp av lokal behandling på enheten, og synkroniseres på alle enhetene dine med gjennomgående kryptering ved hjelp av iCloud.

Siri bruker lokal behandling på enheten til å lære hvordan du bruker enhetene dine og apper for å gjøre opplevelsen mer personlig. Ved hjelp av informasjon som er lagret på enheten din, som Safari-loggen, e‑poster, meldinger, varslinger og kontakter samt informasjon donert eller gitt av andre installerte apper, kan Siri foreslå snarveier og gi deg forslag i søk, delingsark, kalender, Slå opp, Safari, apper og mer. Forslag kan brukes til å tilpasse Apple-tjenester, men lagres ikke på Apples tjenere og deles ikke med tredjepartsapper. Når du utfører en foreslått snarvei fra Siri, er du underlagt appens vilkår og retningslinjer for personvern.

Siri bruker iCloud til å synkronisere tilpasningen på alle Apple-enhetene dine ved hjelp av gjennomgående kryptering.

For å gjøre forslag og søkeresultater mer relevante vil noe av informasjonen bli sendt til Apple, men den vil ikke kunne knyttes til deg.

Når du bruker Siri-forslag eller Slå opp eller skriver i Søk, Spotlight, Safari-søk eller bildesøk i Meldinger, vil ingen informasjon som sendes til Apple, identifisere deg, og det knyttes til en tilfeldig, vekslende enhetsgenerert identifikator som gjelder i 15 minutter. Enheten din kan sende informasjon som sted, interesser (for eksempel matlaging eller basketball), søkene dine, forslag du har valgt, apper du bruker og relaterte enhetsbruksdata til Apple. Denne informasjonen omfatter ikke søkeresultater som viser filer eller innhold på enheten din. Hvis du abonnerer på tjenester for musikk- og filmabonnement, kan navnene på disse tjenestene og typen abonnement sendes til Apple. Kontonavn, nummer og passord vil aldri bli sendt til Apple.

Denne informasjonen brukes til å behandle forespørselen din og gi mer relevante forslag og søkeresultater og knyttes ikke til Apple-ID-en din, e-postadressen din eller andre data som Apple besitter fra din bruk av andre Apple-tjenester.

Samlet informasjon kan bli brukt til å forbedre andre Apple-produkter og -tjenester. Vanlige søk kan bli delt med en nettbasert søkemotor for å forbedre søkeresultatene.

Søkemotorforslag i Safari

Safari har kun ett felt slik at du nå skriver inn både søk og nettadresser på samme sted. Når Søkemotorforslag er aktivert, vil Safari be den valgte søkemotoren om forslag basert på teksten du skriver inn.

Forhåndslast topptreff i Safari

Hvis Forhåndslast topptreff er aktivert, vil Safari laste inn nettsider i bakgrunnen så snart et topptreff er identifisert basert på bokmerker og søkeloggen din. Hvis du deaktiverer dette valget, lastes siden inn som normalt.

Du har valgmuligheter og kontroll

Hvis du ikke vil at Siri-forslag skal sende informasjonen din til Apple, kan du deaktivere Siri-forslag i Siri og søk og Siri-forslag i Slå opp ved å gå til Innstillinger > Siri og søk. Hvis du vil deaktivere Safari-forslag, kan du gå til Innstillinger > Safari og trykke for å slå av Safari-forslag.

Du kan se og kontrollere den fullstendige listen over funksjoner som Siri tilpasser, og apper som Siri foreslår snarveier for, i Innstillinger > Siri og søk. Hvis du vil hindre at apper samler inn informasjon for å tilpasse Siri, går du til Innstillinger > Siri og søk, trykker på appnavnet og trykker deretter for å slå av Lær fra denne appen. Hvis du vil hindre appklipp i å bidra med informasjon som tilpasser Siri, kan du gå til Innstillinger > Siri og søk > Appklipp, og deretter trykke for å slå av Lær fra appklipp. Du kan også kontrollere hvorvidt Siri kan sende deg forslag på Låst-skjerm for hver app ved å gå til Innstillinger > Siri og søk og trykke for å slå av Forslag på låst skjerm.

Du kan deaktivere Stedstjenester for Siri-forslag i søk ved å gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester og trykke på Stedsbaserte forslag for å slå av Stedstjenester. Hvis du slår av Stedstjenester på enheten, vil ikke posisjonen din bli sendt til Apple. Apple kan bruke IP-adressen til internettforbindelsen din for å anslå omtrent hvor du befinner deg, slik at du kan få mer relevante forslag.

Hvis du ikke vil at Siri-tilpassingene skal synkroniseres på alle enhetene dine, kan du deaktivere Siri ved å gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud, og trykke for å slå av Siri.

Ved å bruke Forslag fra Siri og Søk godtar du at Apple, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere, kan samle inn, overføre, vedlikeholde, behandle og bruke informasjonen. All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/privacy.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: