Spør Siri, Diktering og personvern

Siri er utviklet for å beskytte informasjonen din og la deg velge hva du vil dele.

Når du kommer med en forespørsel, sender Siri utvalgt informasjon om deg til Apple for å hjelpe til med å svare på forespørselen

Når du bruker Siri og diktering, blir det du sier og dikterer sendt til Apple for håndtering. I tillegg til disse lydopptakene, vil enheten sende annen Siri-data, for eksempel:

  • kontakters navn, kallenavn og relasjoner (f.eks. «pappa»), hvis du har konfigurert dette i kontaktene
  • musikk, bøker og podkaster du liker
  • navnene til dine og dine Familiedeling-medlemmers enheter
  • navnene til enheter og medlemmer i et delt hjem i Hjem-appen, og
  • navn på bildealbumer og navnet på apper du har installert på enheten, og snarveier du har lagt til via Siri

Forespørslene dine knyttes til en tilfeldig identifikator, ikke Apple-ID-en din.

Siri-data, som også inkluderer datamaskingenererte avskrifter av dine Siri-forespørsler, brukes for å hjelpe Siri og Diktering på iOS-enheten og eventuelle tilkoblede Apple Watch- og HomePod-enheter som er konfigurert med iOS-enheten din, å forstå og gjenkjenne det du sier.

Siri-data knyttes til en tilfeldig, enhetsgenerert identifikator. Denne tilfeldige identifikatorer knyttes ikke til Apple-ID-en din, e-postadressen din eller andre data som Apple besitter fra din bruk av andre Apple-tjenester.

Siri-data og forespørslene dine brukes ikke til å opprette en markedsføringsprofil og selges aldri til noen.

Hvis du har slått på Stedstjenester, sendes også posisjonen til enheten på det tidspunktet du sender en forespørsel, til Apple. Dette hjelper Siri med å gi bedre og mer nøyaktige svar.

Kun minimale data lagres av Siri på Apple-tjenere

Standardinnstillingen er at Apple lagrer avskrifter fra din bruk av Siri og Diktering og kan behandle et delsett av disse avskriftene. Du kan velge at lyden fra din bruk av Siri og Diktering lagres og behandles av Apple-ansatte for å utvikle og forbedre Siri, ved å velge Innstillinger > Personvern > Analyse og forbedringer > Forbedre Siri og Diktering.

Forespørselsloggen din knyttes til den tilfeldige identifikatoren i opptil seks måneder. Forespørselsloggen kan inkludere avskrifter, lyd for brukere som har valgt å bli med i Forbedre Siri og Diktering, og tilknyttet forespørselsdata, for eksempel enhetsspesifikasjoner, enhetskonfigurasjon, ytelsesstatistikk og den omtrentlige posisjonen til enheten da forespørselen fant sted. Etter seks måneder fjernes tilknytningen mellom din forespørselslogg og den tilfeldige identifikatoren, og den kan beholdes i opptil to år for å hjelpe Apple med å utvikle og forbedre Siri, Diktering og andre språkbehandlingsfunksjoner som Talekontroll. Det lille delsettet med forespørsler som er behandlet kan beholdes i lenger enn to år, uten den tilfeldige identifikatoren, for videre forbedring av Siri.

Hvis du velger å tillate at andre apper kan integreres med «Bruk med Siri», blir noen data fra disse appene kanskje sendt til Apple for å hjelpe Siri med å forstå forespørselen din, og deler av forespørselen vil bli delt med appen for å kunne gi et svar eller utføre en handling (f.eks. sende en melding eller bestille skyss). Når Siri kommuniserer med en tredjepartsapp på dine vegne, er du underlagt appens vilkår og retningslinjer for personvern. Hvis du tillater at apper kan bruke Siri til avskrift, kan talen som du vil skal skrives av, bli sendt til Apple.

Siri-innstillingene synkroniseres på Apple-enhetene dine ved hjelp av gjennomgående kryptering hvis du bruker iCloud. Hvis du har konfigurert Hei Siri, vil et lite utvalg av forespørslene dine også synkroniseres ved hjelp av ende til ende-kryptering for å forbedre tilpassede Hei Siri-gjenkjenning på hver enhet.

Du har valgmuligheter og kontroll

Du kan når som helst slå av Spør Siri eller Diktering. Hvis du vil slå av Spør Siri, går du til Innstillinger > Siri og søk og slår av bryterne Lytt etter «Hei Siri» og Start Siri med Hjem-knappen eller sideknappen. Hvis du vil slå av Diktering, åpner du Innstillinger > Generelt > Tastatur og slår av Aktiver diktering-bryteren. Hvis du slår av både Spør Siri og Diktering, vil Apple slette Siri-data som er knyttet til den tilfeldige identifikatoren.

En forespørselslogg som er knyttet til en tilfeldig identifikator og som beholdes i seks måneder eller mindre kan slettes ved å velge Innstillinger > Siri og søk > Siri-logg, og deretter trykke på «Slett Siri og Diktering-logg».

Du kan kontrollere hvilke apper som kan integreres med «Bruk med Siri» når som helst i Innstillinger > Siri og søk > [navn på app] > Bruk med Siri.

Du kan når som helst velge å slå av Stedstjenester for Siri. Det gjør du ved å gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Siri og diktering og velge Aldri.

Hvis du ikke vil at Siri-tilpassingene skal synkroniseres på alle enhetene dine, kan du slå av Siri i iCloud-innstillinger.

Du kan også sperre Siri og diktering helt under Innstillinger > Skjermtid > Innhold og personvern > Tillatte apper > Siri og diktering.

Du kan kontrollere hvilke apper som bruker Siri til avskrift, i Innstillinger > Personvern > Talegjenkjenning.

Ved å ta i bruk Siri eller Diktering godtar du at Apple, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere, kan samle inn, overføre, vedlikeholde, behandle og bruke denne informasjonen, inkludert taleinndata og Siri-data, for å levere og forbedre Siri og dikteringsfunksjonalitet i alle Apple-produkter og -tjenester. All informasjon Apple mottar gjennom din bruk av Siri eller Diktering, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: