Hvis etikettene, organisasjonene eller blåkopiene dine mangler i Apple Configurator

Oppdater til Apple Configurator for å gjenopprette de manglende innstillingene.

Hvis du ikke finner etikettene, organisasjonene eller blåkopiene dine etter at du har oppdatert til Apple Configurator 2.11, oppdaterer du til Apple Configurator 2.11.1 for å gjenopprette de manglende innstillingene.

Etter oppdateringen gjenopprettes eventuelle etiketter, organisasjoner eller blåkopier du har lagret i Apple Configurator 2.10 eller eldre.

Publiseringsdato: