Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving på AirPods Pro og AirPods Max

AirPods Pro og AirPods Max har tre moduser for støykontroll: Aktiv støyreduksjon, Lydfremheving og Av. Du kan bytte mellom dem, ut ifra hvor mye av omgivelsene du vil høre.

Hva er Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving?

Med Aktiv støyreduksjon brukes en mikrofon på utsiden til å fange opp eksterne lyder. AirPods Pro (1. eller 2. generasjon) og AirPods Max motvirker så disse med antistøy, slik at de eksterne lydene blir dempet før du hører dem. En mikrofon på innsiden lytter etter uønskede lyder internt i øret ditt, og AirPods Pro og AirPods Max motvirker også disse med antistøy.

Med Lydfremheving blir lyden på utsiden sluppet inn, slik at du kan høre hva som foregår rundt deg. Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving fungerer best når AirPods Pro sitter godt i ørene.

Hvis du har AirPods Pro (2. generasjon) og den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS, kan du også bruke Tilpasset lydframheving for å redusere høye lyder rundt deg. Mens du har på deg AirPods Pro (2. generasjon) og de er koblet til iPhone eller iPod touch, går du til Innstillinger > [AirPods] og slår deretter på Tilpasset lydframheving.

Bytting mellom modusene for støykontroll

Du kan bytte mellom modusene for støykontroll direkte fra AirPods Pro eller AirPods Max, eller du kan bruke iPhone, iPad, Apple Watch eller Mac. Når du veksler mellom moduser, hører du en kimelyd.

Når du bruker iOS, iPadOS, watchOS eller macOS til å bytte mellom modusene for støykontroll, er Aktiv støyreduksjon tilgjengelig som Støyreduksjon.

Bytting mellom modusene for støykontroll på AirPods Max

Når du har på deg AirPods Max, trykker du på Støykontroll-knappen for å bytte mellom Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Du kan tilpasse hvilke moduser du skal bytte mellom (Aktiv støyreduksjon, Lydfremheving og Av) i Bluetooth-innstillingene på iPhone, iPad eller Mac.

Støykontroll-knapp på AirPods Max

 

Bytting mellom modusene for støykontroll på AirPods Pro

Trykk på og hold inne trykksensoren på skaftet til en AirPod til du hører en kimelyd.
Trykksensor på AirPods Pro
Når du har på deg begge AirPods, kan du trykke på og holde inne trykksensoren på en valgfri AirPod for å bytte mellom Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Du kan tilpasse hvilke moduser du skal bytte mellom (Aktiv støyreduksjon, Lydfremheving og Av) i Bluetooth-innstillingene på iPhone, iPad eller Mac.

Hvis du kun vil bruke Aktiv støyreduksjon i én AirPod, bruker du iPhone eller iPad og går til Innstillinger > Tilgjengelighet > AirPods og slår på Støyreduksjon med én AirPod. Deretter trykker du på og holder inne trykksensoren for å bytte mellom Aktiv støyreduksjon, Lydfremheving og Av. 

Bytting mellom modusene for støykontroll på iPhone eller iPad

 1. Åpne Kontrollsenter på iOS- eller iPadOS-enheten.
 2. Mens du har på deg AirPods Max eller begge AirPods, trykker du på volumskyveknappen og holder den inne til du ser tilleggskontrollene.
 3. Trykk på Støykontroll-symbolet  nederst til venstre.
  Støyreduksjon og Lydfremheving på iPhone
 4. Trykk på Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av.

 

Du kan også tilpasse og bytte mellom modusene for støykontroll i Innstillinger:

 1. Med AirPods i ørene og koblet til iPhone eller iPad går du til Innstillinger > Bluetooth. Eventuelt kan du gå til Innstillinger > [dine AirPods].
 2. Mens du bruker AirPods Max eller begge AirPods, trykker du på Mer informasjon-knappen  ved siden av AirPods i listen over enheter.
 3. For å bytte mellom modusene for støykontroll trykker du på Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av. For å velge modusene for støykontroll du vil bruke med trykksensoren på AirPods Pro eller Støykontroll-knappen på AirPods Max, velger du to eller tre moduser under Knappen veksler mellom.
  Bluetooth-innstillinger på iPhone

Bytting mellom moduser for støykontroll på Apple Watch

 1. Mens du hører på lyd gjennom klokken, trykker du på AirPlay-symbolet .
  AirPlay-symbol på Apple Watch
 2. Trykk på Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av.
  Støyreduksjon og Lydfremheving på Apple Watch

Bytting mellom moduser for støykontroll på Mac

 1. Med AirPods Pro eller AirPods Max tilkoblet Mac klikker du på volumkontrollen  på menylinjen på Mac.*
 2. Velg AirPods Pro eller AirPods Max og deretter Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av.
  bruk menylinjen på Mac til å bytte mellom moduser for støykontroll

Du kan også velge de to eller tre modusene for støykontroll du vil bruke med trykksensoren på AirPods Pro eller Støykontroll-knappen på AirPods Max:

 1. Med AirPods Pro eller AirPods Max tilkoblet Mac velger du Apple-menyen  > Systeminnstillinger.
 2. Klikk på «Trykk og hold for å bytte mellom» for å velge de to eller tre modusene for støykontroll som du vil veksle mellom.
  bruk Systeminnstillinger til å velge hvilke moduser for støykontroll du vil bytte mellom

* Hvis du ikke ser volumkontrollen på menylinjen, velger du Apple-menyen  > Systeminnstillinger. Klikk på Lyd. Klikk på Lyd ut-fanen, og velg deretter «Vis lyd i menylinjen».

Publiseringsdato: