Bytte strømforsyningen i Mac Pro-maskinen (2019)

Finn ut hvordan du fjerner kabinettet til Mac Pro-maskinen, fjerner strømforsyningen, og installerer en ny strømforsyning.

Hvis du må bestille en ny strømforsyning som en erstatning for den gamle, kontakter du Apple

Sjekk hvilke verktøy som trengs

For å bytte strømforsyningen i Mac Pro-maskinen, trenger du følgende verktøy:

 • Torx T8-skrutrekker
 • Stjerneskrutrekker (Phillips #1)

Ta av kabinettet

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Hvis datamaskinen er varm når du tar på den, venter du ca. 5–10 minutter på at den skal avkjøles.
 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro. For å unngå å generere statisk elektrisitet, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere strømforsyningen og har skjøvet kabinettet tilbake på datamaskinen.
 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.
 5. Løft låsen øverst, og vri mot venstre til kabinettet løsner.
 6. Løft kabinettet rett opp og bort fra Mac Pro-maskinen. Sett det forsiktig til side.
  Du kan ikke slå på Mac Pro-maskinen når kabinettet er fjernet.

Fjern strømforsyningen

 1. På venstre og høyre låseplate, skrur du ut alle de seks stjerneskruene (Phillips #1). Deretter fjerner du begge låseplatene.
  Skruene vil holde seg festet til låseplaten.
 2. Fjern én T8-skrue fra jordingsbraketten til strømforsyningen.
 3. Ta tak i begge sider av strømforsyningen og dra den ut. Hvis det er nødvendig, fjerner du MPX-modulen over strømforsyningen, slik at du enklere kommer til strømforsyningen.  

Installere den nye strømforsyningen

 1. Sett inn den nye strømforsyningen i det nederste sporet.
 2. Skyv hardt og jevnt frem til strømforsyningen sitter helt på plass. Hvis du fjernet noen MPX-moduler, installerer du dem igjen. 
 3. Skru T8-skruen tilbake inn i jordingsbraketten til strømforsyningen.
 4. Fest venstre og høyre låseplate igjen, og stram til de seks stjerneskruene (Phillips #1).

Sett kabinettet tilbake på plass

 1. Senk forsiktig kabinettet over Mac Pro-maskinen, samtidig som du passer på at du ikke kommer borti noen av kretskortene.
 2. Når kabinettet er ordentlig på plass, vrir du låsen øverst mot høyre og vipper den ned for å låse den.
  Oppe: låst stilling (prikkene samsvarer)
  Nede: ulåst stilling (prikkene samsvarer ikke)
 3. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter. 

Finn ut mer

Hvis du har mottatt en erstatningsdel fra Apple, følger du trinnene for å sende originaldelen tilbake til Apple.

Publiseringsdato: