Bytte strømforsyningen i Mac Pro-maskinen (2019)

Finn ut hvordan du fjerner og erstatter strømforsyningen i Mac Pro.

Sjekk hvilke verktøy som trengs

 • Torx T8-skrutrekker
 • Stjerneskrutrekker (Phillips #1)

Hvis du trenger å bestille en ny strømforsyning, kan du, kontakte Apple

Ta av kabinettet eller toppdekselet

Følg fremgangsmåten for å ta av kabinettet på Mac Pro (2019) eller toppdekselet på Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Vent ca. 5–10 minutter, slik at maskinen får kjølt seg ned.
 3. Koble fra alle kabler, med unntak av strømkabelen, på Mac Pro.
 4. Berør metallkabinettet på utsiden av Mac Pro for å utlade eventuell statisk elektrisitet, og koble deretter fra strømledningen.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller monterer komponenter i Mac Pro. For å unngå å generere statisk elektrisitet, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere strømforsyningen og har skjøvet kabinettet tilbake på datamaskinen.
 5. Løft låsen øverst, og vri mot venstre til kabinettet løsner.
 6. Løft kabinettet rett opp og bort fra Mac Pro-maskinen. Sett det forsiktig til side.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Vent ca. 5–10 minutter, slik at maskinen får kjølt seg ned.
 3. Koble fra alle kabler, med unntak av strømkabelen, på Mac Pro.
 4. Berør metallkabinettet på utsiden av Mac Pro for å utlade eventuell statisk elektrisitet, og koble deretter fra strømledningen.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller monterer komponenter i Mac Pro. For å unngå å generere statisk elektrisitet, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere strømforsyningen og har skjøvet toppdekselet tilbake på datamaskinen.
 5. Skyv toppdekselets frigjøringslåser til ulåst stilling, løft toppdekselet, og trekk det bort fra frontplaten. Sett det deretter til side.

Fjern strømforsyningen

 1. På låseplatene #1 og #3, skrur du ut alle de seks stjerneskruene (Phillips #1). Deretter fjerner du begge låseplatene.
  Skruene vil holde seg festet til låseplaten.
 2. Fjern én T8-skrue fra jordingsbraketten til strømforsyningen.
 3. Ta tak i begge sider av strømforsyningen og dra den ut. Hvis det er nødvendig, fjerner du MPX-modulen over strømforsyningen, slik at du enklere kommer til strømforsyningen.  

Installere den nye strømforsyningen

 1. Sett inn den nye strømforsyningen i det nederste sporet.
 2. Skyv hardt og jevnt frem til strømforsyningen sitter helt på plass. Hvis du fjernet noen MPX-moduler, installerer du dem igjen. 
 3. Skru T8-skruen tilbake inn i jordingsbraketten til strømforsyningen.
 4. Fest låseplatene #1 og #3 igjen, og stram til de seks stjerneskruene (Phillips #1).

Sett kabinettet eller toppdekselet på igjen

Følg fremgangsmåten for å sette på igjen kabinettet på Mac¬Pro (2019) eller toppdekselet på Mac¬Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Senk forsiktig kabinettet over Mac Pro-maskinen, samtidig som du passer på at du ikke kommer borti noen av kretskortene.
 2. Når kabinettet er ordentlig på plass, vrir du låsen øverst mot høyre og vipper den ned for å låse den.
  Oppe: låst stilling (prikkene samsvarer)
  Nede: ulåst stilling (prikkene samsvarer ikke)
 3. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Juster kanten av toppdekselet med sporet i frontplaten, og trykk deretter ned i nærheten av frigjøringslåsene. Du vil høre et klikk når toppdekselet låser seg på plass.
 2. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter. 

Finn ut mer

Hvis du har mottatt en erstatningsdel fra Apple, følger du trinnene for å sende originaldelen tilbake til Apple.

Publiseringsdato: