Skift ut Apple I/O-kort i Mac Pro-maskinen (2019)

Finn ut hvordan du tar ut og setter inn Apple I/O-kortet i Mac Pro-maskinen.

Sjekk hvilke verktøy som trengs

 • Stjerneskrutrekker (Phillips #1)

Hvis du ønsker å bestille et nytt Apple I/O-kort, kan du kontakte Apple.

Ta av kabinettet eller toppdekselet

Følg fremgangsmåten for å ta av kabinettet på Mac Pro (2019) eller toppdekselet på Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Vent ca. 5–10 minutter, slik at maskinen får kjølt seg ned.
 3. Koble alle kabler fra Mac Pro, unntatt strømledningen.
 4. Berør metallkabinettet på utsiden av Mac Pro for å utlade eventuell statisk elektrisitet, og koble deretter fra strømledningen.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller monterer komponenter i Mac Pro. For å unngå at statisk elektrisitet bygger seg opp, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere Apple I/O-kortet og skyver kabinettet tilbake på datamaskinen.
 5. Løft låsen øverst, og vri mot venstre til kabinettet løsner.
 6. Løft kabinettet rett opp og av datamaskinen. Sett det forsiktig til side.
  Du kan ikke slå på Mac Pro når kabinettet er fjernet.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Vent ca. 5–10 minutter, slik at maskinen får kjølt seg ned.
 3. Koble alle kabler fra Mac Pro, unntatt strømledningen.
 4. Berør metallkabinettet på utsiden av Mac Pro for å utlade eventuell statisk elektrisitet, og koble deretter fra strømledningen.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller monterer komponenter i Mac Pro. For å unngå å generere statisk elektrisitet, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere Apple I/O-kortet og har skjøvet toppdekselet tilbake på datamaskinen.
 5. Skyv toppdekselets frigjøringslåser til ulåst stilling, løft toppdekselet, og trekk det bort fra frontplaten. Sett det deretter til side.

Fjerne og installere Apple I/O-kortet

 1. Skru opp de to stjerneskruene (Phillips #1) på låseplaten som dekker sporene 5–8, og fjern deretter platen.
  Skruene vil holde seg festet til låseplaten.
 2. Skyv PCI-låsemekanismen til den ulåste posisjonen.
 3. Hold i kantene til Apple I/O-kortet og trekk det rett ut av Spor 8.
 4. Sett det nye Apple I/O-kortet inn i Spor 8. Skyv hardt og jevnt frem til kortet sitter helt på plass.
 5. Skyv PCI-låsemekanismen til den låste posisjonen.
 6. Plasser låseplaten som dekker sporene 5–8 tilbake, og stram til de to stjerneskruene (Phillips #1).

Sett kabinettet eller toppdekselet på igjen

Følg fremgangsmåten for å sette på igjen kabinettet på Mac¬Pro (2019) eller toppdekselet på Mac¬Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Senk forsiktig kabinettet over Mac Pro-maskinen, samtidig som du passer på at du ikke kommer borti noen av kretskortene.
 2. Når kabinettet er ordentlig på plass, vrir du låsen øverst mot høyre og vipper den ned for å låse den.

  Oppe: låst stilling (prikkene samsvarer)
  Nede: ulåst stilling (prikkene samsvarer ikke)
 3. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Juster kanten av toppdekselet med sporet i frontplaten, og trykk deretter ned i nærheten av frigjøringslåsene. Du vil høre et klikk når toppdekselet låser seg på plass.
 2. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter. 

Finn ut mer

Hvis du har mottatt en erstatningsdel fra Apple, følger du trinnene for å sende originaldelen tilbake til Apple.

Publiseringsdato: