Skift ut Apple I/O-kort i Mac Pro-maskinen (2019)

Finn ut hvordan du tar ut og setter inn Apple I/O-kortet i Mac Pro-maskinen.

Hvis du må bestille et nytt Apple I/O-kort, tar du kontakt med Apple.

Sjekk hvilke verktøy som trengs

 • Stjerneskrutrekker (Phillips #1)

Ta av kabinettet

 1. Slå av Mac Pro.
 2. Hvis datamaskinen er varm når du tar på den, venter du ca. 5–10 minutter på at den skal avkjøles.
 3. Berør metallet på utsiden av Mac Pro-maskinen for å utlade eventuell statisk elektrisitet.
  Du må alltid utlade statisk elektrisitet før du berører deler eller installerer komponenter i Mac Pro. For å unngå at statisk elektrisitet bygger seg opp, må du ikke bevege deg rundt i rommet før du er ferdig med å installere Apple I/O-kortet og skyver kabinettet tilbake på datamaskinen.
 4. Koble alle kabler og strømledningen fra Mac Pro-maskinen.
 5. Løft låsen øverst, og vri mot venstre til kabinettet løsner.
 6. Løft kabinettet rett opp og av datamaskinen. Sett det forsiktig til side.

Fjerne og installere Apple I/O-kortet

 1. Sku opp de to stjerneskruene (Phillips #1) på låseplaten øverst til høyre, og fjern deretter platen.
  Skruene vil holde seg festet til låseplaten.
 2. Skyv PCI-låsemekanismen til høyre, for å frigjøre kortet.
 3. Hold i kantene til Apple I/O-kortet og trekk det rett ut av Spor 8.
 4. Sett det nye Apple I/O-kortet inn i Spor 8. Skyv hardt og jevnt frem til kortet sitter helt på plass.
 5. Skyv PCI-låsemekanismen til venstre, for å låse fast kortet.
 6. Plasser låseplaten oppe til høyre tilbake over Spor 5–8, og stram til de to stjerneskruene (Philips #1).

Sett kabinettet tilbake på plass

 1. Senk forsiktig kabinettet over Mac Pro-maskinen, samtidig som du passer på at du ikke kommer borti noen av kretskortene.
 2. Når kabinettet er ordentlig på plass, vrir du låsen øverst mot høyre og vipper den ned for å låse den.
 3. Koble til strømkabelen, skjermen og eventuelle andre eksterne enheter.

Finn ut mer

Hvis du har mottatt en erstatningsdel fra Apple, følger du trinnene for å sende originaldelen tilbake til Apple.

Publiseringsdato: