Hvis du ser et varsel under Brukere og kontoer på Apple TV

Finn ut hva du skal gjøre hvis du ser en varsling i Apple TV-innstillingene ved siden av et forslag der det står «Oppdater Apple-ID-innstillingene» eller «Tofaktorautentisering».

Hvis det står «Oppdater Apple-ID-innstillingene» i forslaget:

 1. Påse at iPhone eller iPod touch er oppdatert til iOS 13.1 eller nyere, eller at iPad kjører iPadOS. 
 2. Kontroller at Apple-ID-en du er pålogget med på Apple TV, er samme Apple-ID som du er pålogget med på iPhone, iPod touch eller iPad. 
 3. Klikk på «Oppdater Apple-ID-innstillingene» på Apple TV. Følg deretter fremgangsmåten som vises på iOS- eller iPadOS-enheten. 
 4. Hvis du følger hele fremgangmåten, men fremdeles ser varselet, starter du Apple TV på nytt.

Hvis det står «Tofaktorautentisering» i forslaget:

 1. Start Apple TV på nytt.
 2. Hvis du fremdeles ser varselet på Apple TV, går du til Innstillinger > Brukere og kontoer > iCloud. Logg av iCloud, og logg deretter på igjen. 

Hvis du fremdeles ser varselet

Hvis du ikke klarer å følge den nevnte fremgangsmåten på iOS- eller iPadOS-enheten din, du ser feilkodene 301024 eller 71163, eller du av andre grunner ikke kan følge fremgangsmåten for forslaget:

 1. Kontroller at du har Hjem-appen på enheten din. Hvis ikke laster du den ned fra App Store. Trykk på Hjem-appen og kontroller at Hjem-skjermen åpnes. 
 2. På iOS- eller iPadOS-enheten går du til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > og kontrollerer at Hjem er påslått. 
 3. Legg Apple TV til i Hjem-appen
 4. Prøv å følge fremgangsmåten for forslaget igjen. 
 5. Hvis varselet fremdeles er der, kontakter du Apple-kundestøtte
Publiseringsdato: