Apple Watch – batteri og ytelse

Forstå ytelsen til Apple Watch og hvordan den henger sammen med batteriet.

Apple Watch er laget for å være brukervennlig. Dette er bare mulig gjennom en kombinasjon av avanserte teknologier og sofistikert teknisk arbeid. Et viktig teknologiområde er batteri og ytelse. Batterier er en kompleks teknologi, og det finnes flere variabler som bidrar til batteriytelse og relatert Apple Watch-ytelse. Alle oppladbare batterier er forbruksvarer og har en begrenset levetid – etter hvert mister de kapasitet og ytelse. Når batteriet eldes, kan det bidra til endringer i ytelsen til Apple Watch. Vi har forberedt denne informasjonen for de som vil finne ut mer.

Om litium-ionbatterier

Apple Watch-batterier bruker litium-ionteknologi. Sammenlignet med eldre generasjoner batteriteknologi lader litium-ionbatterier raskere. De varer i tillegg lengre og har høyere krafttetthet, noe som gir deg lengre batterilevetid i en lettere pakke. Oppladbar litium-ionteknologi er for øyeblikket den beste teknologien du kan ha i enheten din. Finn ut mer om litium-ionbatterier.

Når batterier kjemisk eldes

Alle oppladbare batterier er forbrukskomponenter som blir mindre effektive når de kjemisk eldes.

Når litium-ionbatterier eldes kjemisk, kan de holde på mindre lading. Dette fører til at det tar mindre tid mellom hver gang en enhet må lades på nytt. Dette kalles gjerne batteriets maksimale kapasitet – eller batteriets kapasitet i forhold til da det var nytt. Batteriets evne til å levere maksimal umiddelbar ytelse, eller «maksimal strømforsyning», kan også reduseres. For at Apple Watch skal fungere som den skal, må elektronikken kunne hente strøm fra batteriet umiddelbart. En faktor som påvirker denne umiddelbare strømleveringen, er batteriets impedans. Batterier med høy impedans kan kanskje ikke levere nok strøm raskt nok til systemet som trenger det. Batteriets impedans kan økes hvis batteriet har en høyere kjemisk alder. Batteriets impedans økes midlertidig ved lav ladestatus og i omgivelser med kalde temperaturer. I kombinasjon med høyere kjemisk alder økes impedansen betydelig. Dette er karakteristikker for batterikjemi som er vanlig for alle litium-ionbatterier i bransjen.

Når strømmen tas fra et batteri med høy impedans, faller batteriets spenning i større grad. Elektroniske komponenter krever en minstespenning for å fungere skikkelig. Dette inkluderer enhetens interne lagring, strømkretser og selve batteriet. Strømstyringssystemet avgjør batteriets evne til å levere denne strømmen, og det administrerer lastene for å vedlikeholde operasjoner. Når operasjonene ikke lenger kan støttes med strømstyringssystemets fulle evner, slås systemet av for å bevare disse elektroniske komponentene. Mens denne avslutningen er tiltenkt fra enhetens perspektiv, kan det for brukeren være uventet.

Slik maksimerer du batteriytelsen

«Batterilevetid» er tiden det tar før en enhet må lades opp. «Batteriets driftstid» er tiden det tar før batteriet ikke lenger er brukbart. En faktor som påvirker batteriets driftstid og levetid, er kombinasjonen av tingene du bruker enheten til. Uansett hvordan du bruker den, finnes det ulike måter å forlenge driftstiden for enhetens batteri på. Driftstiden til batterier er relatert til den «kjemiske alderen», som er mer enn bare tiden som går. Den innebærer ulike faktorer, som antallet ladesykluser og hvordan batteriet ble brukt. Følg disse rådene for å maksimere batteriytelsen og bidra til å forlenge batteriets driftstid. For eksempel bør du oppbevare Apple Watch med halv lading når den skal lagres over lengre tid. Ikke la Apple Watch ligge i varme omgivelser – for eksempel i direkte sollys – over lengre tid.

Batteri- og ytelsesadministrering

Apple Watch SE og Apple Watch Series 5 og nyere har innebygde programvare- og maskinvaresystemer som bidrar til å redusere ytelsespåvirkningen som kan vise seg i enkelte situasjoner, for eksempel hvis batteriet har lav ladestatus, hvis enheten krever mye strøm, eller hvis batteriet er kjemisk eldet. Systemet er automatisk, det er alltid på, og det sørger for best mulig ytelse. Strømbehovet overvåkes dynamisk, og ytelsen styres for å møte disse behovene i sanntid. Systemet gjør det mulig for Apple Watch SE og Apple Watch Series 5 og nyere å balansere og redusere ytelsespåvirkningen så mye som mulig. Det er uvisst om brukeren vil legge merke til virkninger på enheten, som kan være midlertidige. Avhengig av enhetens batteritilstand og oppgavene som Apple Watch håndterer, kan noen eksempler på slike virkninger være lengre oppstartstider for apper, lavere bildefrekvenser, redusert trådløs datahastighet, dempet bakbelysning på skjermen, lavere høyttalervolum eller manglende pulsdata under en treningsøkt.

Hvis ytelsen til enheten din er påvirket av et eldre batteri og du vil få Apple Watch skiftet ut, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Finn ut mer om batteriservice og -resirkulering.

Om optimalisert batterilading på Apple Watch

Med watchOS 7 lærer Apple Watch av de daglige ladevanene dine for å øke batterilevetiden. Denne funksjonen, som kalles optimalisert batterilading, er utviklet for å redusere slitasje på batteriet og øke batterilevetiden ved å redusere tiden Apple Watch har svært høy lading.

Når denne funksjonen er på, utsetter Apple Watch å lade over 80 % i enkelte situasjoner. I disse situasjonene beholdes klokkens batterinivå mellom 75 % og 80 %. Klokken bruker maskinlæring på enheten til å registrere når på dagen du lader den, slik at optimalisert batterilading bare aktiveres når det er sannsynlig at klokken vil forbli koblet til en lader over lengre tid. Algoritmen sikrer at Apple Watch er fulladet når du fjerner den fra laderen.

Optimalisert batterilading slås på som standard når du konfigurerer Apple Watch, eller etter at du har oppdatert til watchOS 7 eller nyere. For å slå av funksjonen åpner du Innstillinger-appen på klokken, og deretter trykker du på Batteri. Trykk på Batteritilstand, og deretter slår du av Optimalisert batterilading.

Optimalisert batterilading aktiveres bare på enkelte steder

Optimalisert batterilading er utviklet slik at den aktiveres bare der du oppholder deg mest, som hjemme eller på jobben. Funksjonen aktiveres ikke når du bruker klokken mer uregelmessig, for eksempel når du er på reise.

Ved å slå på disse stedsinnstillingene i Innstillinger-appen på Apple Watch kan Optimalisert batterilading identifisere situasjoner der funksjonen ikke bør brukes:

  • Personvern > Stedstjenester > Stedstjenester
  • Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Systemtilpassing
  • Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Relevante steder > Relevante steder

Stedsinformasjonen denne funksjonen bruker, sendes ikke til Apple.

Publiseringsdato: