Bruke Talekontroll på Mac

Med Talekontroll kan du styre Macen med bare stemmen i stedet for et tastatur eller en mus.

I macOS Catalina kommer Talekontroll, som gjør det mulig å styre Macen utelukkende ved bruk av stemmen. Talekontroll bruker talegjenkjenningsmotoren for Siri til å forbedre Forbedret diktering-funksjonen fra tidligere versjoner av macOS.1

Slik slår du på Talekontroll

Når du har oppgradert til macOS Catalina, følger du denne fremgangsmåten for å slå på Talekontroll:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Talekontroll i sidepanelet. 
 3. Velg Aktiver Talekontroll. Når du slår på Talekontroll for første gang, fullfører Macen en engangsnedlasting fra Apple.2
  Talekontroll-valg
   

Når Talekontroll er aktivert, ser du en mikrofon på skjermen som representerer mikrofonen som er valgt under Talekontroll-valgene.

For å sette Talekontroll på pause og hindre at funksjonen lytter, sier du «Gå i dvale» eller klikker på Dvale. For å fortsette Talekontroll sier du eller klikker på «Våkne».

 


Slik bruker du Talekontroll

Du kan gjøre deg kjent med Talekontroll ved gå gjennom listen med talekommandoer som er tilgjengelige: Si «Vis kommandoer» eller «Vis hva jeg kan si». Listen varierer basert på kontekst, og du kan oppdage variasjoner som ikke er oppført. For å gjøre det lettere å forstå om Talekontroll hørte uttrykket ditt som en kommando, kan du velge «Spill lyd når kommando gjenkjennes» i Talekontroll-valgene.

Grunnleggende navigering

Talekontroll gjenkjenner navnene på mange apper, etiketter, kontroller og andre elementer på skjermen, så du kan navigere ved å kombinere disse navnene med bestemte kommandoer. Her er noen eksempler:

 • Åpne Pages: «Åpne Pages.» Opprett deretter et nytt dokument: «Klikk på Nytt dokument.» Velg deretter en brevmal: «Klikk på Brev. Klikk på Klassisk brev.» Lagre deretter dokumentet: «Lagre dokument.» 
 • Start en ny melding i Mail: «Klikk på Ny melding.» Legg deretter til en mottaker: «John Appleseed».
 • Slå på Mørk modus: «Åpne Systemvalg. Klikk på Generelt. Klikk på Mørk.» Lukk deretter Systemvalg: «Lukk Systemvalg» eller «Lukk vindu».
 • Omstart Mac: «Klikk på Apple-menyen. Klikk på Omstart.» (eller bruk nummeroverlegg og si «Klikk på 8»). 

Du kan også opprette dine egne talekommandoer.

Talloverlegg

Bruk talloverlegg for å samhandle raskt med deler av skjermen som Talekontroll gjenkjenner som klikkbare, som for eksempel menyer, avkrysningsruter og knapper. For å slå på talloverlegg sier du «Vis tall». Deretter sier du bare et tall for å klikke på det.

Med talloverlegg er det enkelt å samhandle med kompliserte grensesnitt, som for eksempel nettsider. I nettleseren kan du for eksempel si «Søk etter Apple Store-butikker i nærheten». Deretter kan du bruke talloverlegget til å velge ett av resultatene: «Vis tall. Klikk på 64». (Hvis navnet i koblingen er unikt, kan du også klikke på det uten overlegg ved å si «Klikk på» og navnet til koblingen.)

Talekontroll viser automatisk tall i menyer og alle steder der du må skille mellom elementer med like navn.


Rutenettoverlegg

Bruk rutenettoverlegg til å samhandle med deler av skjermen som ikke har en kontroller, eller som Talekontroll ikke gjenkjenner som klikkbar.

Si «Vis rutenett» for å vise et nummerert rutenett på skjermen, eller «Vis rutenett i vindu» for å begrense rutenettet til det aktive vinduet. Si et tall i rutenettet for å dele inn det området av rutenettet, og gjenta dette ved behov for å fortsette å finjustere valget ditt.

For å klikke på et element bak et tall i rutenettet sier du «Klikk på» etterfulgt av tallet. Eller du kan si «Zoom» etterfulgt av tallet for å zoome inn på det området av rutenettet, og deretter skjule rutenettet. Du kan også bruke tall i rutenettet til å dra et valgt element fra ett område av rutenettet til et annet: «Dra 3 til 14».

For å skjule tall i rutenettet sier du «Skjul tall». For å skjule både tall og rutenettet sier du «Skjul rutenett». 

Diktering

Når pekeren er i et dokument, i en e-postmelding, i en tekstmelding eller i et annet tekstfelt, kan du diktere fortløpende. Diktering konverterer tale til tekst.

 • For å sette inn et skilletegn, et symbol eller en emoji sier du bare navnet, som for eksempel «spørsmålstegn», «prosenttegn» eller «glad emoji». Disse kan variere avhengig av språk eller dialekt.
 • For å bevege deg rundt og markere tekst kan du bruke kommandoer som «Gå opp to setninger», «Gå fremover ett avsnitt», «Velg forrige ord» eller «Velg neste avsnitt».
 • For å formatere tekst kan du for eksempel prøve «Gjør denne skriften fet», «Bruk stor bokstav her». Si «tall» for å formatere neste uttrykk som et tall.
 • For å slette tekst kan du velge fra mange slettekommandoer. Si for eksempel «Slett det», så vet Talekontroll at du vil slette det du nettopp skrev. Eller si «Slett alt» for å slette alt og starte på nytt. 

Talekontroll forstår kontekstuelle hint, så du kan sømløst bytte mellom tekstdiktering og kommandoer. For å diktere og deretter sende en bursdagshilsen i Meldinger kan du for eksempel si «Gratulerer med dagen. Klikk på Send». Eller for å erstatte et uttrykk kan du si «Erstatt Jeg er snart der med Jeg kom nettopp».

Du kan også lage ditt eget vokabular som du kan bruke med diktering.

 


Lag dine egne talekommandoer og ditt eget vokabular

Lag dine egne talekommandoer

 1. Åpne Talekontroll-valgene, for eksempel ved å si «Åpne Talekontroll-valg». 
 2. Klikk på Kommandoer eller si «Klikk på Kommandoer». Den komplette listen med alle kommandoer åpnes.
 3. For å legge til en ny kommando klikker du på Legg til-knappen (+) eller sier «Klikk på Legg til». Deretter konfigurerer du følgende alternativer for å definere kommandoen:
  • Når jeg sier: Skriv inn ordet eller uttrykket du ønsker å si for å utføre handlingen.
  • Mens jeg bruker: Velg om du vil at Macen skal utføre handlingen bare når du bruker en bestemt app.
  • Utfør: Velg handlingen som skal utføres. Du kan åpne et Finder-objekt, åpne en URL, lime inn tekst, lime inn data fra utklippstavlen, trykke på en tastatursnarvei, velge et menyalternativ eller utføre en Automator-arbeidsflyt. 
 4. Bruk avmerkingsboksene for å slå kommandoer av eller på. Du kan også velge en kommando for å finne ut om andre uttrykk fungerer med den. «Angre det» fungerer for eksempel med flere uttrykk, inkludert «Angre dette» og «Kast det».

Du kan si «Gjør dette til et taleobjekt» for å legge til en ny kommando raskt. Talekontroll hjelper deg med å konfigurere den nye kommandoen basert på konteksten. Hvis du for eksempel sier denne kommandoen mens et menyelement er valgt, hjelper Talekontroll deg med å lage en kommando for å velge det menyelementet. 

Lag ditt eget dikteringsvokabular

 1. Åpne Talekontroll-valgene, for eksempel ved å si «Åpne Talekontroll-valg». 
 2. Klikk på Vokabular, eller si «Klikk på Vokabular».
 3. Klikk på Legg til-knappen (+), eller si «Klikk på Legg til».
 4. Skriv et nytt ord eller uttrykk slik du ønsker det skal skrives når du sier det.

 


Finn ut mer

 


1. Talekontroll bruker bare Siris talegjenkjenningsmotor for amerikansk engelsk. Andre språk og dialekter bruker talegjenkjenningsmotoren som tidligere var tilgjengelig med Forbedret diktering.

2. Hvis du er på et bedrifts- eller skolenettverk som bruker en proxytjener, er det ikke sikkert at du kan laste ned Talekontroll. Be nettverksadministratoren gå til nettverksporter som brukes av Apple-programvareprodukter.

Publiseringsdato: