Om optimalisert batterilading på iPhone

Med iOS 13 og nyere lærer iPhone av de daglige ladevanene dine for å øke batterilevetiden.

Levetiden til et batteri henger sammen med den kjemiske alderen, som består av mer enn bare hvor lang tid som har gått siden batteriet ble produsert.  Den kjemiske alderen til et batteri er resultatet av en kompleks kombinasjon av flere faktorer, blant annet temperaturhistorikk og lademønster. Alle oppladbare batterier er forbrukskomponenter som blir mindre effektive når de eldes kjemisk. Når litium-ion-batterier eldes kjemisk, minker mengden ladning de kan holde på, noe som fører til redusert batterilevetid og dårligere toppytelse. Finn ut mer om iPhone-batteri og -ytelse og hvordan du maksimerer batteriytelsen og -levetiden.

Optimalisert batterilading i iOS 13 og nyere er utformet for å redusere slitasje på batteriet og øke batterilevetiden ved å redusere hvor lenge iPhone er fulladet. Når denne funksjonen er på, utsetter iPhone å lade over 80 % i enkelte situasjoner. iPhone bruker maskinlæring på enheten til å registrere når på dagen du lader den, slik at optimalisert batterilading bare aktiveres når det er sannsynlig at iPhone vil forbli koblet til en lader over lengre tid. Målet med algoritmen er at iPhone skal være fulladet når du kobler den fra laderen.

 

Optimalisert batterilading slås på som standard når du konfigurerer iPhone, eller etter at du har oppdatert til iOS 13 eller nyere. Hvis du vil slå funksjonen av, går du til Innstillinger > Batteri > Batteritilstand > Optimalisert batterilading.

 

Når optimalisert batterilading er på, vises en varsling på låst skjerm der det står når iPhone kommer til å være fulladet. Hvis du trenger å ha iPhone fulladet før dette, trykker og holder du på varslingen. Trykk deretter på Lad nå.

Hvis optimalisert batterilading ikke aktiveres

Optimalisert batterilading er utformet for å aktiveres bare der du oppholder deg mest, som hjemme eller på jobben. Funksjonen aktiveres ikke når du bruker telefonen mer uregelmessig, som når du er på reise. Derfor må noen stedstjenester være slått på for at optimalisert batterilading skal aktiveres. Stedsinformasjonen denne funksjonen bruker, sendes ikke til Apple.

Her er en liste over innstillingene som må være aktiverte:

  • Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Stedstjenester.
  • Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Systemtilpassing.
  • Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Relevante steder > Relevante steder.
Publiseringsdato: