Bruk Mail-appen på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk Mail-appen til å skrive, svare på og organisere e-postmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch.

Før du begynner

Flytt mellom mapper

Som standard har e-postkontoen et par forskjellige mapper, som Innboks, Sendt, Papirkurv og andre. Når du åpner Mail-appen, ser du en liste over e-postkontoene som du har konfigurert på enheten. Trykk på e-postkontoen du vil vise, eller trykk på kontonavnet ditt øverst til venstre for å gå tilbake til alle mappene.

 

Skriv en e-postmelding

  1. Åpne Mail-appen.
  2. Trykk på e-postkontoen du vil bruke.
  3. Trykk på Ny melding-knappen . Skriv deretter inn en e-postadresse og emnelinje.
  4. Skriv e-postmeldingen.
  5. Trykk på Send-knappen .

Du kan sveipe ned i e-postutkastet for å legge det nederst på skjermen mens du ser på en annen e-postmelding. Bare sveip ned fra den grå linjen  øverst og dra utkastet til nederst på skjermen. Trykk på utkastet igjen for å åpne det.

Svar på en e-postmelding

Når en e-postmelding er åpen, har du et par alternativer. Du kan blant annet svare på, videresende eller slette e-postmeldingen. Slik gjør du det:

  1. Åpne e-postmeldingen.
  2. Trykk på Svar-knappen .
  3. Velg deretter Svar eller Svar alle. Du kan også videresende e-postmeldingen, flytte den til en annen mappe, merke den som ulest med mer.

 

Bruk hurtighandlinger

Bruk hurtighandlinger til å svare på, slette eller flagge en e-postmelding. Slik gjør du det:

  1. Åpne e-postmeldingen. 
  2. Sveip til venstre for å svare på, flagge eller slette en e-postmelding. Eller du kan sveipe til høyre for å merke e-postmeldingen som ulest.

Gjør mer med Mail

Publiseringsdato: