Bruk referansemoduser med Apple-skjermen

Finn ut hvordan du bruker referansemodusene som følger med MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skjerm, Studio Display eller Pro Display XDR, og hvordan du lager tilpassede referansemoduser for spesifikke arbeidsflytbehov.

MacBook Pro, Studio Display og Pro Display XDR leveres med flere referansemoduser som dekker typiske arbeidsflyter for innholdsproduksjon av flere medietyper. Hvis du har en tilpasset arbeidsflyt for farger, kan du opprette tilpassede referansemoduser som er spesifikke for behovene dine.


Velg en referansemodus

Slik velger du en referansemodus fra Systeminnstillinger (eller Systemvalg):

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg).
 2. Klikk på Skjermer.
 3. Hvis du har flere skjermer tilkoblet:
  • I macOS Ventura velger du skjermen øverst i Skjermer-vinduet.
  • I macOS Catalina eller tidligere klikker du på Skjerminnstillinger og velger deretter skjermen i sidefeltet.
 4. Velg en referansemodus fra Forhåndsinnstilling-lokalmenyen.

Du kan også velge en referansemodus fra Kontrollsenter:

 1. Klikk på Kontrollsenter-symbolet  på menylinjen.
 2. Klikk på Skjerm, 
 3. Klikk på knappen med pil høyre  ved siden av skjermen du vil bruke referansemodusen med, og velg deretter en modus. Hvis du vil bytte raskt mellom moduser, velger du referansemodusene du vil skal vises i Kontrollsenter.

True Tone, Automatisk lysstyrke og Night Shift er kanskje ikke tilgjengelige med modusen du har valgt.


Velg favorittreferansemoduser

Du kan velge hvilke referansemoduser som skal vises i Skjerm-delen av Kontrollsenter:

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg).
 2. Klikk på Skjermer.
 3. Hvis du har flere skjermer tilkoblet:
  • I macOS Ventura velger du skjermen øverst i Skjermer-vinduet.
  • I macOS Monterey eller tidligere klikker du på Skjerminnstillinger og velger deretter skjermen i sidepanelet.
 4. Klikk på Forhåndsinnstilling-lokalmenyen, og velg deretter Tilpass forhåndsinnstillinger.
 5. I kolonnen Vis på meny velger du referansemodusene du vil skal vises i Kontrollsenter, og deretter klikker du på Ferdig.


Les om referansemoduser

Du kan bruke referansemodusene som følger med skjermen for å oppfylle produksjonskravene til HDR-, HD- og SD-video samt andre medietyper. Hver referansemodus angir fargeområde, hvitpunkt, gamma og lysstyrke for skjermen.

Denne delen inneholder detaljert informasjon om hver referansemodus som følger med skjermen.

Apple XDR Display (P3-1600 nit)

På MacBook Pro kan du bruke denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom som brukes på Apple-skjermer. Den har støtte for Extreme Dynamic Range (XDR) på opptil 1600 nit (maksimalt utslag).

Pro Display XDR (P3-1600 nit)

På Pro Display XDR kan du bruke denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom som brukes på Apple-skjermer. Den har støtte for Extreme Dynamic Range (XDR) på opptil 1600 nit (maksimalt utslag).

Apple Display (P3-500 nit)

Bruk denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom og støtter et lysstyrkeområde på opptil 500 nit, som er vanlig for Apples innebygde skjermer. På Studio Display vises denne modusen som Apple Display (P3-600 nit) og støtter et lysstyrkeområde på opptil 600 nit.

HDR-video (P3-ST 2084)

Bruk denne modusen på MacBook Pro eller Pro Display XDR til arbeidsflyter for produksjon av 4K- eller UHD-video på opptil 1000 nit (vedvarende fullskjerm) som bruker P3-primærfargene med stort fargerom og det utvidede dynamiske området (HDR) SMPTE ST-2084 EOTF. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2100.

HDTV-video (BT.709-BT.1886)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for produksjon av HD-video som retter seg mot ITU-R BT.709- og BT.1886-anbefalingene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og SMPTE-C-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

PAL- og SECAM-video (BT.601 EBU)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og EBU Tech 3213-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

Digital Cinema (P3-DCI)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet og digitalkino-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011.

Digital Cinema (P3-D65)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet sammen med D65-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011. 

Design og utskrift (P3-D50)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter innen grafisk design, utskrift og publisering. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom for å oppnå et større fargerom enn en ordinær sRGB-skjerm. I stedet for D65 bruker den D50-hvitpunktet, som vanligvis brukes til å evaluere fargen på utskrifter i henhold til spesifikasjonene ISO 3664:2009 og ISO 12646:2015.

Fotografering (P3-D65)

Bruk denne modusen til typiske arbeidsflyter for digitalfotografering. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom og D65-hvitpunktet, som vanligvis brukes til skjermbasert visning og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer. 

Internett og web (sRGB)

Bruk denne modusen til arbeidsflyter for utvikling av innhold rettet mot web eller annen internettbasert bruk. Denne modusen bruker sRGB-fargerommet (IEC 61966-2-1:1999), som er i utstrakt bruk, i henhold til W3C CSS Color Module Level 3-anbefalingen, og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer (64 lux anbefales).


Tilpassede referansemoduser

Avanserte brukere kan opprette tilpassede referansemoduser som er skreddersydd for unike arbeidsflytbehov ved å velge mellom flere alternativer for fargerom, hvitpunkt, lysstyrke og overføringsfunksjoner. Finn ut mer om de avanserte alternativene du kan konfigurere for tilpassede referansemoduser

Opprett en tilpasset referansemodus

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg).
 2. Klikk på Skjermer.
 3. Hvis du har flere skjermer tilkoblet:
  • I macOS Ventura velger du skjermen øverst i Skjermer-vinduet.
  • I macOS Monterey eller tidligere klikker du på Skjerminnstillinger og velger deretter skjermen i sidepanelet.
 4. Klikk på lokalmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg Tilpass.
 5. Klikk på Legg til-knappen , og tilpass deretter innstillingene for referansemodusen.
 6. Angi et navn og en beskrivelse for referansemodusen, og klikk deretter på Arkiver forhåndsinnstilling.

Importer og eksporter tilpassede referansemoduser

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg).
 2. Klikk på Skjermer.
 3. Hvis du har flere skjermer tilkoblet:
  • I macOS Ventura velger du skjermen øverst i Skjermer-vinduet.
  • I macOS Monterey eller tidligere klikker du på Skjerminnstillinger og velger deretter skjermen i sidepanelet.
 4. Klikk på lokalmenyen Forhåndsinnstillinger, velg Tilpass, og gjør deretter ett av følgende:
  • For å importere en referansemodus velger du Handlingsmenyen , velger Importer, velger filen du vil importere, og klikker deretter på Åpne.
  • For å eksportere en referansemodus velger du en referansemodus, velger Handlingsmenyen , velger Eksporter, og klikker deretter på Lagre.


Publiseringsdato: