Bruk referansemoduser med Apple Pro Display XDR

Les om referansemodusene som følger med Pro Display XDR, og hvordan du bruker dem.

Velg en referansemodus

Pro Display XDR har mange referansemoduser som egner seg for ulike produksjonsmiljøer og -arbeidsflyter. Det finnes to fremgangsmåter for å bytte referansemodus på Mac:

  • Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer. Velg hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg en referansemodus.
  • Klikk på AirPlay-menyen  på menylinjen, og velg en referansemodus.
    Hvis du ikke ser AirPlay-menyen , går du til Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Skjermer og velger «Vis valg for like skjermer i menylinjen når det er tilgjengelig».


Velg favorittmoduser

Du kan velge hvilke referansemoduser som vises i Skjermer-innstillingene og på AirPlay-menyen:

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer. 
  2. Klikk på hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg Tilpass.
  3. Velg referansemodusene du vil bruke, og klikk på Ferdig.


Les om referansemoduser

Du kan bruke referansemodusene som følger med Pro Display XDR, for å oppfylle kravene til HDR-video, HD-video, SD-video, digitalkino og mange andre produksjonsmiljøer. Hver referansemodus angir fargeområde, hvitpunkt, gamma og lysstyrke for skjermen. Les om hver av referansemodusene som følger med Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3-1600 nit)

Bruk denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom som brukes på Apple-skjermer. Den har støtte for Extreme Dynamic Range (XDR) på opptil 1600 nit (maksimalt utslag).

Apple Display (P3-500 nit)

Bruk denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom og støtter et lysstyrkeområde på opptil 500 nit, som er vanlig for Apples innebygde skjermer.

HDR-video (P3-ST 2084)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av 4K- eller UHD-video på opptil 1000 nit (vedvarende fullskjerm) som bruker P3-primærfargene med stort fargerom og det utvidede dynamiske området (HDR) SMPTE ST-2084 EOTF. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2100.

HDTV-video (BT.709-BT.1886)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av HD-video som retter seg mot ITU-R BT.709- og BT.1886-anbefalingene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

NTSC-video (BT.601 SMPTE-C)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og SMPTE-C-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

PAL- og SECAM-video (BT.601 EBU)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og EBU Tech 3213-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

Digitalkino (P3-DCI)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet og digitalkino-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011.

Digitalkino (P3-D65)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet med D65-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011. 

Design og utskrift (P3-D50)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for grafikkdesign, utskrift og publisering. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom for å oppnå et større fargerom enn en ordinær sRGB-skjerm. I stedet for D65 bruker den D50-hvitpunktet, som vanligvis brukes til å evaluere fargen på utskrifter i henhold til spesifikasjonebe ISO 3664:2009 og ISO 12646:2015.

Fotografi (P3-D65)

Bruk denne modusen for typiske arbeidsflyter for digitalfoto. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom og D65-hvitpunktet, som vanligvis brukes til skjermbasert visning og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer. 

Internett og web (sRGB)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for utvikling av innhold som retter seg mot web eller annen internettbasert bruk. Denne modusen bruker det utstrakte sRGB-fargerommet (IEC 61966-2-1:1999) i henhold til W3C CSS Color Module Level 3-anbefalingen og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer (64 lux anbefales).


Få hjelp med referansemoduser

Hvis  vises på AirPlay-menyen, kan det hende at Pro Display XDR er i lavstrømmodus og bruker begrenset lysstyrke. Dette kan skje hvis omgivelsestemperaturen i rommet er 25 °C eller høyere og skjermen har vært på 500 nit eller mer i lengre tid.

Koble skjermen fra datamaskinen, vent i 5-10 minutter, koble skjermen til igjen, og prøv på nytt. 

Hvis problemet vedvarer og omgivelsestemperaturen i rommet er lavere enn 25 °C, kontakter du Apple.


Finn ut mer

Publiseringsdato: