Bruk referansemoduser med Apple Pro Display XDR

Finn ut hvordan du bruker referansemodusene som følger med Pro Display XDR, og hvordan du oppretter tilpassede referansemoduser tilpasset et spesifikt arbeidsflytbehov.

Pro Display XDR inneholder flere referansemoduser som dekker typiske arbeidsflyter for innholdsproduksjon av flere medietyper. Hvis du har en tilpasset arbeidsflyt for farger, kan du opprette tilpassede referansemoduser som er spesifikke for behovene dine.

Velg en referansemodus

Det finnes to fremgangsmåter for å bytte referansemodus på Mac:

 • Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer. Velg hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg en referansemodus.
 • Klikk på AirPlay-menyen  på menylinjen, og velg en referansemodus.
  Hvis du ikke ser AirPlay-menyen , går du til Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Skjermer og velger «Vis valg for like skjermer i menylinjen når det er tilgjengelig».


Velg favorittmoduser

Du kan velge hvilke referansemoduser som vises i Skjermer-innstillingene og på AirPlay-menyen:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer. 
 2. Klikk på hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg Tilpass.
 3. Velg referansemodusene du vil bruke, og klikk på Ferdig.


Les om referansemoduser

Du kan bruke referansemodusene som følger med Pro Display XDR for å samsvare med produksjonskravene til HDR-, HD- og SD-video samt andre medietyper. Hver referansemodus angir fargeområde, hvitpunkt, gamma og lysstyrke for skjermen. Les om hver av referansemodusene som følger med Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3-1600 nit)

Bruk denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom som brukes på Apple-skjermer. Den har støtte for Extreme Dynamic Range (XDR) på opptil 1600 nit (maksimalt utslag).

Apple Display (P3-500 nit)

Bruk denne modusen i generelle hjemme- og kontormiljøer. Denne modusen er basert på P3-primærfargene med stort fargerom og støtter et lysstyrkeområde på opptil 500 nit, som er vanlig for Apples innebygde skjermer.

HDR-video (P3-ST 2084)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av 4K- eller UHD-video på opptil 1000 nit (vedvarende fullskjerm) som bruker P3-primærfargene med stort fargerom og det utvidede dynamiske området (HDR) SMPTE ST-2084 EOTF. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2100.

HDTV-video (BT.709-BT.1886)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av HD-video som retter seg mot ITU-R BT.709- og BT.1886-anbefalingene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

NTSC-video (BT.601 SMPTE-C)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og SMPTE-C-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

PAL- og SECAM-video (BT.601 EBU)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for produksjon av SD- eller arkivvideo som retter seg mot ITU-R BT.601-anbefalingen og EBU Tech 3213-primærfargene. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med ITU-R BT.2035.

Digitalkino (P3-DCI)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet og digitalkino-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011.

Digitalkino (P3-D65)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for film og etterproduksjon som bruker det teatralske P3-fargerommet med D65-hvitpunktet. Denne modusen er designet for kontrollerte visningsmiljøer som er konfigurert i samsvar med SMPTE RP 431-2:2011. 

Design og utskrift (P3-D50)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for grafikkdesign, utskrift og publisering. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom for å oppnå et større fargerom enn en ordinær sRGB-skjerm. I stedet for D65 bruker den D50-hvitpunktet, som vanligvis brukes til å evaluere fargen på utskrifter i henhold til spesifikasjonene ISO 3664:2009 og ISO 12646:2015.

Fotografi (P3-D65)

Bruk denne modusen for typiske arbeidsflyter for digitalfoto. Denne modusen bruker P3-primærfarger med stort fargerom og D65-hvitpunktet, som vanligvis brukes til skjermbasert visning og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer. 

Internett og web (sRGB)

Bruk denne modusen for arbeidsflyter for utvikling av innhold som retter seg mot web eller annen internettbasert bruk. Denne modusen bruker det utstrakte sRGB-fargerommet (IEC 61966-2-1:1999) i henhold til W3C CSS Color Module Level 3-anbefalingen og er designet for dertil konfigurerte og kontrollerte visningsmiljøer (64 lux anbefales).


Tilpassede referansemoduser

Avanserte brukere kan opprette tilpassede referansemoduser skreddersydd til unike arbeidsflytbehov ved å velge mellom flere alternativer for fargespekter, hvitpunkt, lysstyrke og overføringsfunksjoner. Finn ut mer om de avanserte alternativene du kan konfigurere for tilpassede referansemoduser

Opprett en tilpasset referansemodus

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
 2. Klikk på hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger, og velg Tilpass.
 3. Klikk på Legg til-knappen , og tilpass deretter innstillingene for referansemodusen din.
 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse for referansemodusen, og klikk deretter på Arkiver forhåndsinnstilling.

Finn ut mer om de avanserte alternativene du kan konfigurere for tilpassede referansemoduser. 

Importer og eksporter tilpassede referansemoduser

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
 2. Klikk på Forhåndsinnstillinger-lokalmenyen, velg Tilpass, og gjør deretter ett av følgende:
  • For å importere en referansemodus velger du Handlingsmenyen , velger Importer, velger filen du vil importere, og klikker deretter på Åpne.
  • For å eksportere en referansemodus velger du en referansemodus, velger Handlingsmenyen , velger Eksporter, og klikker deretter på Lagre.

Få hjelp med referansemoduser

Hvis  vises på AirPlay-menyen, kan det hende at Pro Display XDR er i lavstrømmodus og bruker begrenset lysstyrke. Dette kan skje hvis omgivelsestemperaturen i rommet er 25 °C eller høyere og skjermen har vært på 500 nit eller mer i lengre tid.

Koble skjermen fra datamaskinen, vent i 5-10 minutter, koble skjermen til igjen, og prøv på nytt. 

Hvis problemet vedvarer og omgivelsestemperaturen i rommet er lavere enn 25 °C, kontakter du Apple.


Finn ut mer

Publiseringsdato: