Bruk Alltid på-funksjonen til Apple Watch

Apple Watch Series 5 og Series 6 kan vise klokkeslettet og annen informasjon som er lett å se, selv når du ikke har løftet håndleddet.

Alltid på er valgt som standard på Apple Watch Series 5 og Series 6. I denne modusen er klokkeslettet alltid synlig sammen med urskiven eller appen som var aktiv sist.

For å spare batteristrøm dempes skjermbelysningen når du har håndleddet nede, eller når du raskt dekker over skjermen med hånden. Når du løfter håndleddet eller trykker på skjermen, aktiveres skjermen igjen med full lysstyrke, slik at du kan bruke klokken.

Slik vises informasjonen

Mens du har håndleddet nede, oppdateres klokkeslettet og komplikasjonene på urskiven én gang per minutt, og informasjonen vises på følgende måte:

  • Tidskomplikasjoner, som Stoppeklokke og Tidtaker, runder av informasjonen de viser, til nærmeste minutt.
  • Komplikasjoner som viser data i sanntid, for eksempel Kompass og Støy, er ikke aktive.
  • Andre komplikasjoner, som Kalender, Været og tredjepartsapper, oppdateres én gang per minutt eller ved behov.

Trening-appen forblir synlig mens du trener, slik at det er enkelt å se informasjon om økten.

Varslinger vises ikke på urskiven når du har håndleddet nede.

Slik bruker du klokken

Når skjermen er nedtonet, reagerer den ikke alltid når du sveiper. Dette er for å hindre utilsiktede bevegelser. Selv om du har håndleddet nede, kan du fortsatt trykke på en komplikasjon for å åpne appen, sveipe ned fra toppen av skjermen for å se varsler, eller sveipe opp fra bunnen for å bruke Kontrollsenter.

Du kan også heve håndleddet ditt, trykke på Digital Crown eller trykke på sideknappen for å få full lysstyrke på skjermen.


Administrer innstillingene for Alltid på

Alltid på har innstillinger som lar deg slå funksjonen av, noe som kan forlenge batteritiden. Du kan også skjule sensitive komplikasjoner.

  1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch. For å gjøre dette trykker du på Digital Crown for å se Hjem-skjermen og deretter på Innstillinger-symbolet .
  2. Trykk på Skjerm og lysstyrke.
  3. Trykk på Alltid på for å slå funksjonen på eller av. Du kan også velge Skjul sensitive komplikasjoner hvis du vil at informasjon som kalenderhendelser, meldinger og puls skal forbli skjult når du har håndleddet nede.

Publiseringsdato: