Bruk Alltid på-funksjonen til Apple Watch

Apple Watch Series 5 og nyere kan vise klokkeslettet og annen informasjon som er lett å se, selv når håndleddet henger ned.

Alltid på er slått på som standard på Apple Watch Series 5 og nyere, inkludert Apple Watch Ultra.* I denne modusen er klokkeslettet alltid synlig sammen med urskiven eller appen som var aktiv sist.

For å spare batteristrøm dempes skjermbelysningen når håndleddet henger ned, eller når du raskt dekker over skjermen med hånden. Når du løfter håndleddet eller trykker på skjermen, aktiveres skjermen igjen med full lysstyrke, slik at du kan bruke klokken.

* Apple Watch SE støtter ikke Alltid på.

Administrer innstillingene for Alltid på

Alltid på har innstillinger som lar deg slå funksjonen av, noe som kan forlenge batterilevetiden. Du kan også velge hvilken informasjon du vil skal vises på skjermen når håndleddet henger ned.

Slik slår du på eller av Alltid på-funksjonen

 1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch. For å gjøre dette trykker du på Digital Crown for å se Hjem-skjermen og deretter på Innstillinger .
 2. Trykk på Skjerm og lysstyrke.
 3. Bla nedover og trykk på Alltid på.
 4. Trykk på Alltid på for å slå på eller av funksjonen.

Når Apple Watch er i Spareblussmodus, er Alltid på ikke tilgjengelig.

Slik administrerer du informasjonen som vises når håndleddet henger ned

 1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch.
 2. Trykk på Skjerm og lysstyrke.
 3. Bla nedover og trykk på Alltid på.
 4. Trykk på Vis komplikasjonsdata, Vis varsler eller Vis apper. Appene som kan vise denne typen informasjon, vises på neste skjerm.
 5. Slå av appene som du ikke vil at skal vise informasjon på skjermen når håndleddet henger ned. Du kan slå av hele informasjonskategorien ved å trykke på knappen øverst på skjermen.

Hvordan appkomplikasjoner vises når håndleddet henger ned

Når håndleddet henger ned, oppdateres klokkeslettet og komplikasjonene på urskiven én gang per minutt, og informasjonen vises på følgende måte:

 • Tidskomplikasjoner, som Stoppeklokke og Tidtaker, runder av informasjonen de viser, til nærmeste minutt.
 • Komplikasjoner som viser data i sanntid, for eksempel Kompass og Støy, er ikke aktive.
 • Andre komplikasjoner, som Kalender, Været og tredjepartsapper, oppdateres én gang per minutt eller ved behov.

Slik bruker du klokken

Når skjermen er nedtonet, reagerer den ikke alltid når du sveiper. Dette er for å hindre utilsiktede bevegelser. Selv håndleddet henger ned, kan du fortsatt trykke på en komplikasjon for å åpne appen, sveipe ned fra toppen av skjermen for å se varsler, eller sveipe opp fra bunnen for å bruke kontrollsenteret.

Du kan også heve håndleddet, trykke på Digital Crown eller trykke på sideknappen for å få full lysstyrke på skjermen.

Publiseringsdato: