Atferd for statusindikatorlys på Mac Pro (2019)

Les om de ulike mønstrene for statusindikatorlys du kan se på Mac Pro.

Mac Pro (2019) og Mac Pro (Rack, 2019) har et statusindikatorlys på toppen eller foran på datamaskinen, ved siden av av/på-knappen. Det er også et ekstra statusindikatorlys på baksiden av Mac Pro, i nærheten av strømporten.


Avslått

Når Mac Pro er avslått, lyser ikke statusindikatorlyset.


Påslått eller i dvalemodus

Når Mac Pro er påslått eller har gått i dvale, lyser statusindikatorlyset jevnt hvitt og blir værende på til datamaskinen slås av.


Minnefeil

Hvis det er en feil med minnedeteksjon eller en datafeil, er statusindikatorlyset jevnt gult i 0,2 sekunder og gjentar dette hvert sekund. Verifiser minnet og installer eller bytt ut minne om nødvendig.


Kabinettet er ulåst eller toppdekselet er fjernet mens datamaskinen er på

Hvis datamaskinen er på og du låser opp kabinettet, eller åpner toppdekselet eller tilgangsdøren på rackmonterte modeller, lyser statusindikatorlyset gult i 0,3 sekunder og gjentar dette til kabinettet låses eller toppdekselet eller tilgangsdøren monteres på plass igjen.


Av/på-knappen trykkes mens kabinettet er låst opp eller toppdekselet er fjernet

Hvis kabinettet er ulåst eller toppdekselet tas av på rackmonterte modeller, og av/på-knappen trykkes inn, lyser statusindikatorlyset gult i et halvt sekund. Kontroller at kabinettet står rett opp og er låst, eller at toppdekselet er installert og at sperrene er låst, og prøv å starte Mac Pro igjen.


PCIe-kortfeil

Hvis Mac Pro får en feil med et PCIe-kort, blinker statusindikatorlyset gult to ganger og gjentar dette til datamaskinen slås av. Hvis du nylig har installert et PCIe-kort, kan du finne ut hvordan du løser PCIe-kortfeil på Mac Pro.


Firmware-gjenopprettingsmodus

Hvis Mac Pro er i firmware-gjenopprettingsmodus, blinker statusindikatorlyset raskt gult tre ganger, deretter kort gult tre ganger, og så raskt gult tre ganger igjen. Dette gjentas til datamaskinen slås av. Du må kanskje gjenopprette firmwaren på Mac Pro. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du en Apple-autorisert tjenesteleverandør.


Publiseringsdato: