Atferd for statusindikatorlys på Mac Pro (2019)

Les om de ulike mønstrene for statusindikatorlys du kan se på Mac Pro.

Mac Pro (2019) har et statusindikatorlys øverst på datamaskinen, ved siden av av/på-knappen. Det er også et ekstra statusindikatorlys på baksiden av Mac Pro, i nærheten av strømporten.

 

Avslått

Når Mac Pro er avslått, lyser ikke statusindikatorlyset.


Påslått eller i dvalemodus

Når Mac Pro er påslått eller har gått i dvale, lyser statusindikatorlyset jevnt hvitt og blir værende på til datamaskinen slås av.


Minnefeil

Hvis det er en feil med minnedeteksjon eller -data, er statusindikatorlyset jevnt gult i 0,2 sekunder og gjentar dette hvert sekund. Verifiser minnet og installer eller bytt ut minne om nødvendig.


Ulåst kabinett mens datamaskinen er på

Hvis kabinettet er ulåst mens datamaskinen er på, er statusindikatorlyset jevnt gult i 0,3 sekunder og gjentar dette til kabinettet er låst. Sjekk at låsen øverst er helt låst:

Oppe: låst stilling (prikkene samsvarer)
Nede: ulåst stilling (prikkene samsvarer ikke)


PCIe-kortfeil

Hvis Mac Pro støter på en feil med et PCIe-kort, blinker statusindikatorlyset gult to ganger og gjentar dette til datamaskinen slås av. Hvis du nylig har installert et PCIe-kort, kan du lese om PCIe-kort du kan installere i Mac Pro.


Av/på-knappen trykkes på mens kabinettet er åpent

Hvis kabinettet er ulåst og du trykker på av/på-knappen, er statusindikatorlyset jevnt gult i et halvt sekund. Sørg for at kabinettet sitter ordentlig på plass og er låst, og prøv deretter å starte Mac Pro igjen.


Firmware-gjenopprettingsmodus

Hvis Mac Pro er i firmware-gjenopprettingsmodus, blinker statusindikatorlyset raskt gult tre ganger, deretter kort gult tre ganger, og så raskt gult tre ganger igjen. Dette gjentar seg til datamaskinen slås av. Du må kanskje gjenopprette T2-sikkerhetsbrikken på Mac Pro. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du en Apple-autorisert tjenesteleverandør.


Publiseringsdato: