Hvis sangene dine vises i grått

Hvis du abonnerer på Apple Music eller iTunes Match, kan du få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt på alle enhetene dine. Hvis du ser sanger som vises i grått og ikke kan spilles av etter at du har slått på Synkroniser bibliotek, følger du fremgangsmåten under.

Hvis all eller mesteparten av musikken din vises i grått

Synkroniser bibliotek kan være slått av eller ute av stand til å koble til internett på en av enhetene dine. Kontroller følgende:

  • Hvis musikkbiblioteket ditt er lagret på en datamaskin, må du passe på at Synkroniser bibliotek er slått på. Kontroller deretter at Synkroniser bibliotek er slått på for alle de andre enhetene.
  • Kontroller at alle enhetene dine er koblet til internett.

Hvis det tar lang tid å laste opp musikkbiblioteket

Hvis mesteparten av musikken din er importert fra andre kilder enn Apple Music, eller hvis du har et stort musikkbibliotek, kan det ta lengre tid før musikkbiblioteket er opplastet.

Kontroller at datamaskinen er autorisert, slik at eventuell musikk du har kjøpt fra iTunes Store tidligere, kan lastes opp. Følg deretter denne framgangsmåten:

  1. Koble Macen eller PC-en til internett.
  2. På Mac åpner du Musikk-appen. På PC åpner du iTunes for Windows.
  3. Kontroller at Synkroniser bibliotek er slått på.
  4. Hold Musikk-appen eller iTunes for Windows åpen til musikkbiblioteket er ferdig opplastet.

Hvis en sang ikke kan lastes opp med Apple Music eller iTunes Match

Hvis du ser  ved siden av en sang, kan det være at den sangen ikke er valgbar for opplasting. Finn ut hvorfor.

Hvis en sang ikke er tilgjengelig i Apple Music

Noen sanger eller album kan vises i grått fordi de ikke er tilgjengelige i Apple Music for øyeblikket. Her er noen årsaker til at dette kan skje:

  • Artister og innholdsleverandører kan utgi noen sanger i et album på forhånd, men ikke nødvendigvis alle. Hvis du legger hele albumet til i biblioteket, blir sangene tilgjengelige etter hvert som de utgis.
  • Artister og innholdsleverandører kan endre eller fjerne musikk fra Apple Music-katalogen. Søk i Apple Music for å se om den aktuelle sangen er tilgjengelig under et annet navn eller en annen fil. Hvis den er det, kan du legge til sangen i biblioteket ditt så den ikke vises i grått lenger.
  • Sangen er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt eller regionen din. Da vises den med grå tekst når du søker etter den i Apple Music.
  • Hvis en sang med upassende innhold vises i grått, kan det være at restriksjoner er slått på for enheten. Du kan bruke Skjermtid på iPhone, iPad eller iPod touch, eller Skjermtid på Mac, for å slå av restriksjoner. Du kan også legge til den sensurerte versjonen fra Apple Music i biblioteket ditt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: