Slik skanner du dokumenter med Notater-appen på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Notater kan du skanne dokumenter og legge til signatur, eller signere dokumenter manuelt, på iPhone, iPad eller iPod touch.

Skann et dokument

  1. Åpne et notat, eller lag et nytt.
  2. Trykk på  og deretter på Skann dokumenter.
  3. Plassér dokumentet foran kameraet på enheten din.
  4. Hvis enheten er i Automatisk-modus, blir dokumentet skannet automatisk. Hvis du må skanne manuelt, trykker du på  eller en av volumknappene.
  5. Dra hjørnene for å justere skanningen slik at den får plass på siden. Deretter trykker du på Behold skannet fil.
  6. Du kan legge til flere skanninger i dokumentet, eller trykk på Lagre når du er ferdig.

Finn ut hvordan du bruker Kontinuitetskamera for å skanne notater fra iPhone eller iPad til Mac.

 

Signer et dokument

  1. Trykk på dokumentet i notatet.
  2. Trykk på  og deretter på Merking.
  3. For å legge til signaturen din, trykk på  og deretter på Signatur . For å signere dokumentet manuelt velger du et verktøy. Deretter signerer du med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.
  4. Trykk på Ferdig.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: