Slik skanner du dokumenter på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke Notater-appen til å skanne dokumenter og legge til signaturer på iPhone, iPad eller iPod touch.

iPhone som viser hvordan du skanner et dokument i Notater

Skann et dokument

  1. Åpne Notater og velg et notat eller opprett et nytt.
  2. Trykk på Kamera-knappen  for å begynne å skanne et dokument i Notater, og trykk deretter på Skann dokumenter Skann dokument-symbol.
  3. Plasser dokumentet slik at det er synlig for kameraet.
  4. Hvis enheten er i Automatisk-modus, skannes dokumentet automatisk. Hvis du trenger å skanne manuelt, trykker du på lukkerknappen trykk på lukkerknappen for å skanne eller en av volumknappene. Dra deretter hjørnene for å justere skanningen slik at den får plass på siden. Deretter trykker du på Behold skannet fil.
  5. Trykk på Lagre eller legg til flere skanninger i dokumentet.

Finn ut hvordan du bruker Kontinuitetskamera for å skanne notater fra iPhone eller iPad til Mac.

iPhone som viser hvordan du signerer et dokument i Notater

 

Signer et dokument

  1. Åpne Notater, og trykk deretter på dokumentet i notatet.
  2. Trykk på Del-knappen Del-knapp, og trykk deretter på Merking Merking-symbolet.
  3. Trykk på Legg til-knappen Legg til-knapp, og trykk deretter på Signatur Signatur-symbol og legg til en lagret signatur eller opprett en ny signatur. Deretter kan du justere størrelsen på signaturboksen og plassere den hvor du vil på dokumentet.
  4. Trykk på Ferdig.

For å signere dokumentet manuelt følger du trinn 1–2, og deretter velger du et verktøy du vil bruke og signerer dokumentet med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: