Om migrasjon av Notes-tegninger til iOS 13 og iPadOS

Med iOS 13 og iPadOS kan du se tegninger som du laget med en tidligere versjon av OS, i Notes-appen. Men du må oppdatere tegningene for å redigere dem.

Du kan oppdatere alle tegningene i et notat ved å trykke på en tegning og deretter på Oppdater tegninger.

Etter at du har oppdatert tegningene dine:

  • På enheter med iOS 13 og iPadOS kan du og samarbeidspartnerne dine redigere tegningene.
  • På enheter med tidligere versjoner av OS kan du og samarbeidspartnerne dine se, men ikke redigere tegningene.

iPadOS kommer snart.

Publiseringsdato: