Bruk Mørk modus på iPhone, iPad eller iPod touch

Slå på Mørk modus for en god visningsopplevelse, særlig i miljøer med lite lys.

Slik slår du på Mørk modus

  1. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.
  2. Velg Mørkt for å slå på Mørk modus.

Du slår Mørk modus på eller av i Kontrollsenter ved å dra ned fra øvre høyre hjørne på enheten. Deretter trykker og holder du på lysstyrkekontrollen . Til slutt trykker du på  Mørk modus: på eller  Mørk modus: av.

Du kan også velge at Mørk modus skal slås på automatisk ved solnedgang eller på et bestemt tidspunkt. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke og velg Automatisk. Trykk på Alternativer for å angi en tidsplan for Mørk modus.

Finn ut mer

Publiseringsdato: