Bruk Mørk modus på iPhone, iPad eller iPod touch

Slå på Mørk modus for en god visningsopplevelse i miljøer med lite lys.

Slik slår du på Mørk modus

  1. Gå til Innstillinger, og trykk deretter på Skjerm og lysstyrke.
  2. Velg Mørkt for å slå på Mørk modus.

Du kan også få tilgang til Mørk modus fra Kontrollsenter. Åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på Mørk modus-knappen  for å slå den på eller av. Les mer om Kontrollsenter på iPhone, iPod touch, eller your iPad.

For å slå på Mørk modus automatisk ved solnedgang eller på et bestemt tidspunkt går du til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke og velger Automatisk. Deretter trykker du på Alternativer for å angi en tidsplan for Mørk modus.

Finn ut mer

Publiseringsdato: