Bruk kompasset på Apple Watch

Kompass-appen viser deg hvilken retning Apple Watch peker i, samt nåværende posisjon og stigning.

Kompass-appen er tilgjengelig på Apple Watch Series 5 og nyere, og Apple Watch SE. Den fungerer selv når du ikke er tilkoblet Wi-Fi eller mobilnett.

Hvis det er magneter i nærheten, kan det påvirke nøyaktigheten av alle kompassensorer. Apples Leather Link-, Leather Loop-, Milanese Loop- og tidligere Sport Loop-klokkeremmer bruker magneter eller magnetisk materiale som kan forstyrre Apple Watch-kompasset. Kompasset påvirkes ikke av Sport Loop-remmer som ble introdusert i september 2019 eller nyere, og heller ikke av noen utgaver av Sport Band overhodet.

Slik bruker du Apple Watch-kompasset

Åpne Kompass-appen på Apple Watch. Appen viser hvilken retning toppen av klokken peker i, og marsjretningen vises i øvre venstre hjørne.

Kompasset bruker magnetisk nord som standard. Hvis du vil bytte til sann nord, åpner du Innstillinger-appen på Apple Watch, trykker på Kompass og slår på Sann nord.

Kompasset fungerer i ulike posisjoner. For mest nøyaktig resultat holder du klokken flatt slik at trådkorset innrettes mot midten av kompasset. Når du beveger deg, kan du se hvor nøyaktig retningen er, ved å se på den røde kjeglen rundt kompassnålen. Hvis kjeglen er smal, er retningen mer nøyaktig enn om kjeglen er bred.

Roter Digital Crown opp for å se stigning, helling og koordinater.

For å se retningen din på et øyeblikk og åpne Kompass-appen med et trykk, legg til Kompass-komplikasjonen på urskiven.

Angi marsjretning

For å angi marsjretning blar du ned, og deretter trykker du på Legg inn marsjretning. Bruk deretter Digital Crown for å gjøre justeringer.

Gi Kompass tilgang til posisjonen din

Når du åpner Kompass for første gang, spør appen om tilgang til posisjonen din. Trykk på Når appen er i bruk for å gi tillatelse.

Hvis Kompass ikke ser posisjonen din, kan du sjekke innstillingene:

  1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch.
  2. Trykk på Personvern > Stedstjenester > Kompass.
  3. Trykk på Når appen er i bruk.
Publiseringsdato: