Hvis den eksterne enheten ikke gjenkjennes av MacBook Pro (13-tommers, 2019, to Thunderbolt 3-porter)

Det er ikke sikkert at Macen gjenkjenner en ekstern enhet hvis den krever mer strøm enn Macen kan levere.

Hvis du prøver å koble en ekstern enhet til MacBook Pro (13-tommers, 2019, to Thunderbolt 3-porter) og den ikke gjenkjennes, kan det hende at enheten prøver å bruke for mye strøm fra Macen og at den ikke overholder strømspesifikasjonene for Thunderbolt 3 (USB-C). Macer kan kobles til eksterne enheter, som eksterne harddisker, som er kompatible med USB-spesifikasjonene som støttes av Thunderbolt 3 (USB-C).

Prøv å bruke en USB-hub, en Thunderbolt 3 (USB-C)-hub eller et strømadapter

Hvis den eksterne enheten trenger mer strøm enn Macen kan levere, kan du prøve å koble enheten til en USB- eller Thunderbolt 3 (USB-C)-hub som er koblet til strøm, eller du kan prøve å koble den eksterne enheten til strømadapteren. Deretter kobler du huben eller den eksterne enheten til Macen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: