Skriv punktskrift direkte på iPhone, iPad eller iPod touch

iPhone, iPad og iPod touch støtter punktskrift direkte på skjermens enhet, uten behov for et fysisk punktskrift-tastatur. 

Slik skriver du punktskrift på skjermen til iOS- eller iPadOS-enheten

Du kan skrive punktskrift når iOS- eller iPadOS-enheten ligger flatt foran deg (flatt-modus), eller når enheten er vendt bort, slik at du bøyer fingrene når du trykker på skjermen (bortvendt skjerm-modus).

Først må du sjekke at VoiceOver er slått på, og så konfigurerer du VoiceOver-rotoren til Punktskrift på skjerm. Hvis Punktskrift på skjerm ikke er på rotoren, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og deretter slår du på Punktskrift på skjerm.

Skriv inn punktskrifttegn ved å trykke på skjermen med én finger eller flere fingre samtidig. Du kan også gjøre dette:

  • Skriv et mellomrom: Sveip mot høyre med én finger.
  • Slett det forrige tegnet: Sveip mot venstre med én finger.
  • Flytt til en ny linje: Sveip mot høyre med to fingre.
  • Gå gjennom staveforslagene: Sveip opp eller ned med én finger.
  • Legg inn et linjeskift, eller send en melding: Sveip opp med tre fingre.
  • Bytt mellom sekspunkts punktskrift og forkortet punktskrift: Sveip mot høyre med tre fingre.
  • Oversett umiddelbart (når forkortelser er aktivert): Sveip ned med to fingre.
  • Bytt til neste tastatur: Sveip opp med to fingre.

Hvis du vil avslutte Punktskrift på skjerm, gjør du en sikksakkbevegelse med to fingre eller justerer rotoren til en annen innstilling.

Hvis du vil at iPad skal lese opp punkter, trykker og holder du på punktene til du hører tidtakertonene og annonseringen.

Juster punktplasseringene

På iPhone, trykk og hold inne alle de tre punktplasseringene til høyre og slipp de tre punktplasseringene i venstre hånd. På iPad, dobbelttrykk alle punktplasseringene samtidig. VoiceOver melder om at punktplasseringene er kalibrert på nytt.

Endre innstillinger for Punktskrift på skjerm

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Punktskrift på skjerm for å angi sekspunkts eller forkortet punktskrift som standard, eller for å snu punktplasseringene for sekspunkts og åttepunkts punktskrift.

Publiseringsdato: