Få LED-blink for varsler på iPhone og iPad Pro

LED-blitsen på iPhone eller iPad Pro kan blinke når enheten er låst og du mottar varsler. Dette kan være nyttig om du ikke vil gå glipp av varsler mens enheten er låst og lydløs.

Slik slår du på LED-blits for varsler

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg deretter Hørsel/syn.
  2. Slå på LED-blink for varsler.
  3. Slå på Blink når lydløs hvis du kun ønsker LED-blink for varsler når iPhone eller iPad Pro* er lydløs.

LED-blink for varsler fungerer bare når enheten er låst.

* LED-blink for varsler er tilgjengelig for iPad Pro-modeller introdusert i 2016 og senere.

Publiseringsdato: