Fyll tekst med forløpninger eller bilder i Pages, Numbers og Keynote

Du kan også legge til konturer for å fremheve teksten.

Fyll tekst med en forløpning

En fargeforløpning skaper en gradvis overgang mellom to eller flere farger. På iPhone, iPad, iPod touch eller Mac kan du fylle tekst med en forløpning med to farger.

Fyll tekst med en forløpning med to farger

Du kan fylle tekst med et forløpningsfyll med to farger og justere retningen og vinkelen til forløpningen. 

 1. Velg teksten du vil fylle med forløpningen. Hvis du vil fylle all teksten i en tekstboks, markerer du tekstboksen.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen .
 3. Trykk eller klikk på Tekstfarge.
 4. Trykk på Forløpning på iPhone eller iPad. Klikk på Forløpningsfyll på Mac.
 5. Hvis du vil endre fargene i forløpningen, bruker du fargevelgerne for å velge stilprøver. Eller bruk fargehjulene til å velge de nøyaktige fargene du vil ha. Velg for eksempel lilla for å starte forløpningen og blå for å avslutte forløpningen.

Bruk de andre kontrollene til å endre vinkelen og retningen til forløpningen.

Opprett et forløpningsfyll med mer enn to farger

På Mac kan du legge til flere enn to farger i et forløpningsfyll. Velg teksten, og velg deretter Avansert forløpningsfyll fra lokalmenyen Tekstfarge. Bruk skyveknappen til å legge til fargestopp eller flere farger i forløpningen. Klikk på et fargestopp for å endre fargen på det stoppet. Dra i fargestoppene, og bruk de andre kontrollene til å endre blandingen, vinkelen og retningen til forløpningen.

Bruk en forløpning på en hel side eller et helt objekt

Du kan bruke en forløpning på en hel side eller et helt objekt, slik at forløpningen spres ut over hele siden eller objektet – også på områder som ikke inneholder noe tekst:

 • I et tekstbehandlingsdokument i Pages velger du teksten og deretter «Ta i bruk forløpning på hele siden». 
 • I et sidelayoutdokument i Pages, et regneark i Numbers eller en presentasjon i Keynote velger du objektet og deretter «Ta i bruk forløpning på hele objektet».  

Når du velger dette alternativet, ser du kanskje flere farger når du legger til mer tekst, og færre farger når du sletter tekst. 


Fyll tekst med et bilde

 1. Velg teksten du vil fylle med et bilde. Hvis du vil fylle all teksten i en tekstboks, markerer du tekstboksen.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen .
 3. Trykk eller klikk på Tekstfarge.
 4. Trykk på Bilde på iPhone eller iPad. Klikk på Bildefyll på Mac.
 5. For å velge et bilde trykker du på Endre bilde på iPhone eller iPad, eller klikk på Velg på Mac. Deretter navigerer du til det bildet du vil ha.

Du kan skalere eller strekke bildet slik at det passer i teksten, ordne bildet i fliser med mer. 

Du kan også legge til et fargeoverlegg. På iPhone eller iPad slår du på Fargeoverlegg og gjør deretter de justeringene du vil. For å legge til et fargeoverlegg på Mac velger du Avansert bildefyll fra Tekstfarge-menyen, klikker på fargehjulet og gjør de justeringene du vil.


Legg til konturer rundt tekst

 1. Velg teksten du vil legge til konturer rundt. Hvis du vil legge til konturer rundt all teksten i en tekstboks, markerer du tekstboksen.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen .
 3. På iPhone eller iPad trykker du på Mer-knappen . På Mac trykker du på knappen for avanserte valg  under Font.
 4. Velg Kontur.
 5. Velg linjetypen, fargen og bredden til konturene.
 6. Du kan fjerne fargen på teksten for å fremheve konturene:
  • På iPhone eller iPad trykker du på Format-knappen og deretter på Tekst. Trykk så på Tekstfarge. Trykk på Forhåndsinnstilling, sveip til svart-hvitt-alternativene, og trykk deretter på Uten fyll.
  • På Mac klikker du på hurtigmenyen Fontfarge under Tegnstiler og velger deretter Uten fyll.
Publiseringsdato: