Om Tilgjengelighetshendelser

Tilgjengelighetshendelser er en eksperimentell webutviklingsfunksjon som er tilgjengelig på macOS 10.14 og nyere og iOS 12 og nyere. Den krever at Accessibility Object Model-funksjonen er slått på i avanserte innstillinger i Safari.

Hvordan Tilgjengelighetshendelser blir brukt

Med den nye Tilgjengelighetshendelser-funksjonen kan webutviklere sørge for at tilpassede kontroller på nettstedene deres, for eksempel skyveknapper, er tilgjengelige for de som bruker tilgjengelighetsteknologi. Disse funksjonene kan nå brukes med tilgjengelighetsteknologi som VoiceOver og Bryterkontroll eller med tastaturer og andre tradisjonelle inndataenheter. Tilgjengelighetshendelser er en delfunksjon i Accessibility Object Model (AOM)-prosjektet, som er en webteknologi som utvikles i samarbeid mellom Apple, Google og Mozilla Foundation gjennom W3C. AOM er som standard slått av i iOS og macOS.

Slå på Tilgjengelighetshendelser

Selv om Tilgjengelighetshendelser-kontrollen som standard er slått på, fungerer funksjonen kun når AOM-innstillingen er aktivert, og AOM er som standard slått av.

Slik slår du på Tilgjengelighetshendelser på Mac:

  1. Velg Safari > Valg.
  2. Klikk på Avansert og velg Vis Utvikle-menyen i menylinjen.
  3. Fra Safari-menylinjen velger du Utvikle > Eksperimentelle funksjoner > Accessibility Object Model.
  4. Sørg for at Tilgjengelighetshendelser er slått på i  > Systemvalg > Tilgjengelighet >  VoiceOver > Åpne VoiceOver-verktøy > Nett > Generelt > Tilgjengelighetshendelser.

På Mac følger Bryterkontroll den innstillingen Tilgjengelighetshendelser har i VoiceOver-verktøy.

Slik slår du på Tilgjengelighetshendelser på iPhone, iPad eller iPod touch:

  1. Gå til Innstillinger > Safari > Avansert > Eksperimentelle funksjoner.
  2. Trykk for å slå på Accessibility Object Model.
  3. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet for å sørge for at Tilgjengelighetshendelser er slått på for VoiceOver og Bryterkontroll. For VoiceOver trykker du på VoiceOver > Nett > Tilgjengelighetshendelser. Og for Bryterkontroll trykker du på Bryterkontroll > Nett > Tilgjengelighetshendelser.

Personvern

Tilgjengelighet og personvern er viktig for Apple. Tilgjengelighetshendelser-funksjonen gir ikke nettsteder tillatelse til å sjekke om enkeltpersoner bruker en skjermleser eller annen spesifikk tilgjengelighetsteknologi. Den deler heller ikke informasjon om en brukers funksjonsevne. Webutviklere kan likevel ha mulighet til å se at tilgjengelighetsteknologi er aktiv på en enhet, slik at de kan sørge for at nettstedene deres er kompatible med tilgjengelighetsteknologien.

Publiseringsdato: