Emner å lese før eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-19A)

Les om eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-19A) og hvilke deler og emner du kan forvente.

Hva inneholder eksamenen?

Eksamen i grunnleggende Apple-service (SVC-19A) er en databasert kunnskapstest som Pearson VUE tilbyr på nettet. Testen er en åpen ressurs, og testdeltakerne bør bruke Apple-refereransemateriell og kurs i ATLAS som hjelp til å svare på eksamensoppgavene.

Hvis du består denne eksamenen, har du oppfylt forutsetningene for sertifiseringene Apple Certified iOS Technician (ACiT – Apple-sertifisert iOS-tekniker) 2019 og Apple Certified Mac Technician (ACMT – Apple-sertifisert Mac-tekniker) 2019. Du må bestå denne eksamenen før du tar sertifiseringseksamenene for Mac eller iOS.

Eksamenssammendrag

 • Antall deler: 5
 • Antall læringsmål: 34
 • Antall punkter totalt: 70
 • Godkjent resultat: 80 prosent totalt (minst 56 av 70 punkter for å bestå)
 • Tidsbegrensning: 2 timer

Eksamenen starter med sju demografiske spørsmål. Disse spørsmålene vurderes ikke, og de teller ikke mot eksamenens tidsgrense på to timer.

To deler som vurderes hver for seg må bestås

Eksamenen har to deler som vurderes hver for seg. Hver del må bestås for å bestå hele eksamenen. Dette kommer i tillegg til totalresultatet som kreves for godkjenning ovenfor. Delene er:

 • ESD-forholdsregler (minst 10 av 12 for å bestå)
 • Sikkerhet (minst 10 av 12 for å bestå)

Deler og emner

Her er delene og emnene som inngår i eksamen i grunnleggende Apple-service.

Kundeopplevelse (23 punkter)

 • Identifisere undersøkelsesferdighetene som gir god informasjon fra kunden.
 • Velge gode eksempler på det å reflektere og oppsummere kundens svar for å komme til enighet om problemet.
 • Identifisere måter å foreslå en reparasjon på en god måte slik at kunden vet hvorfor det er nødvendig og at det er i henhold til strategien.
 • Identifisere måter å foreslå og anbefale oppgraderinger og vedlegg som en del av en alternativ servicestrategi.
 • Demonstrere hvordan du sier «nei» til en kunde, men tilbyr alternativer.
 • Nevne praktisk bruk av de fire hjørnesteinene for voksenopplæring.
 • Beskrive effekten av både komplisert teknisk språk og forenklet språk.
 • Identifisere gode eksempler på fraser som hjelper deg med å sette korrekte kundeforventninger.
 • Beskrive rollen til empati når det gjelder kundetilfredshet.
 • Identifisere måter å unngå konflikt på ved å bruke ekte empati.
 • Identifisere årsaker til konflikt i en samtale.
 • Identifisere sinnereduseringsteknikken på fem trinn gitt et kundescenario.
 • Vurdere og forklare virkningen av ikke-verbal kommunikasjon.

ESD-forholdsregler (12 punkter)

 • Identifisere ESD-forholdsregler korrekt.
 • Identifisere korrekt komponentene i en ESD-kompatibel arbeidsstasjon.
 • Bruke riktig verktøy, utstyr og framgangsmåter for å skape en arbeidsplass som minimerer eller eliminerer tilfeller av skader fra elektrostatiske utladninger.
 • Identifisere korrekt effektene av ESD-skade på en integrert krets.
 • Identifisere korrekt vanlige ESD-myter og hvorfor de ikke er sanne.

Sikkerhet (12 punkter)

 • Identifisere de kundeutsagnene som beskriver potensielle sikkerhetsproblemer.
 • Forklare betydningen av å være spesielt forsiktig ved håndtering av litiumion-/polymerbatterier.
 • Vise hvordan du håndterer batterier og bærbare datamaskiner med innebygd batteri på en riktig og sikker måte.
 • Gjenkjenne og identifisere tegn og symptomer på skadete batterier og bærbare datamaskiner med innebygd batteri.
 • Reagere på hendelser som involverer integrerte batterier.

Problemløsning (8 punkter)

 • Identifisere de forskjellige stadiene av problemløsing og service der diagnostiske verktøy er nyttige.
 • Oppgi hvilke deler som inngår i tydelige, kortfattede og fullstendige saksnotater.
 • Vise evne til grunnleggende problemløsing og resonnerende evner
 • Bruke smarte spørsmålsteknikker og evaluerings- og isolasjonsferdigheter på første nivå for å identifisere om problemer er maskinvarebasert, programvarebasert, pedagogisk eller miljømessig.

Produktkunnskap (15 punkter)

 • Identifisere metodene for å sikkerhetskopiere og gjenopprette data på et Apple-produkt.
 • Nevne og forstå grunnleggende iOS-kontroller og -navigasjon.
 • Identifisere de ulike delene i standardmiljøet for macOS-brukere.
 • Nevne Apple Watch-kontrollere og -navigasjon.
 • Vurdere, isolere og løse et Apple-ID-relatert problem i et kundescenario.
 • Nevne framgangsmåten for å konfigurere kontinuitetstjenester i macOS og iOS.
 • Beskrive hvordan du konfigurerer en Bluetooth-enhet i et Apple-produkt.

Kurs i ATLAS

For å forberede deg for eksamen i grunnleggende Apple-service, foreslår vi at du ser gjennom kursene i emneområdet for grunnleggende service i ATLAS.

Publiseringsdato: