Slik kopierer og limer du inn på Mac

Kopier eller klipp ut tekst eller andre elementer fra ett sted, og lim det deretter inn et annet sted. Disse metodene fungerer i de fleste apper. 

Kopier eller klipp ut

Start med å velge teksten eller andre elementer som skal kopieres eller klippes ut. Bruk deretter én av disse fremgangsmåtene for å lagre elementet i utklippstavlen slik at det kan limes inn andre steder. 

Kopier

 

 • Trykk på Kommando-C. 
 • Eller velg Rediger > Kopier fra menylinjen.
 • Eller Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på elementet du valgte, og velg deretter Kopier fra snarveismenyen.

Klipp ut

 • Trykk på Kommando-X. 
 • Eller velg Rediger > Klipp ut fra menylinjen.
 • Eller Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på elementet du valgte, og velg deretter Klipp ut fra snarveismenyen.


Lim inn, eller lim inn og tilpass til stil

Klikk først for å plassere innsettingspunktet, og bruk deretter én av disse fremgangsmåtene for å lime inn det kopierte elementet på den plasseringen. Når du limer inn og tilpasser til stil, samsvarer elementet du limer inn, med fonten, fargen, størrelsen eller andre stiler for det omkringliggende innholdet. 

Lim inn

 

 • Trykk på Kommando-V. 
 • Eller velg Rediger > Lim inn fra menylinjen.
 • Eller Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på elementet du valgte, og velg deretter Lim inn fra snarveismenyen.

Lim inn og tilpass til stil

 • Trykk på Tilvalg-Skift-Kommando-V.
 • Eller velg Rediger > Lim inn og tilpass til stil fra menylinjen.


Finn ut mer

 • Du kan også flytte og slippe elementer for å flytte eller kopiere dem til et annet sted.
 • Hvis du trykker på og holder nede Kontroll-tasten mens du tar et skjermbilde, lagres skjermbildet i utklippstavlen, klar til å lime inn. 
 • Med universelle utklipp kan du kopiere og lime inn innhold mellom Mac, iPhone, iPad eller iPod touch.
Publiseringsdato: