Overføre Aperture-biblioteker til Bilder eller Adobe Lightroom Classic

Aperture kjører ikke i versjoner av Mac-operativsystemet etter macOS Mojave. Følg denne fremgangsmåten for å flytte Aperture-bibliotekene dine til Bilder eller Adobe Lightroom Classic.

I juni 2014 annonserte Apple at Aperture ikke skulle utvikles lenger. Etter dette har Apple lanserte fem store macOS-oppdateringer. Av tekniske årsaker kan ikke Aperture kjøre i fremtidige versjoner av macOS etter macOS Mojave. For å fortsette å jobbe med Aperture-bildebiblioteker må du overføre dem til Bilder-appen som følger med macOS, eller du kan overføre dem til Adobe Lightroom Classic.

Overføre Aperture-biblioteker til Bilder

Du kan overføre Aperture-biblioteker til Bilder-appen som følger med macOS, for å fortsette å jobbe med dem der.

Overføre Aperture-biblioteker til Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic versjon 5.7 og nyere inneholder et innebygd verktøy for å overføre Aperture-biblioteker til Lightroom-kataloger.

Når et Aperture-bibliotek er overført til Lightroom, beholdes organiseringen av biblioteket, metadata og bildejusteringer, med følgende unntak:

  • RAW-filer overføres, men det gjør ikke Apertures ikke-destruktive justeringslag. Lightrooms overføringsverktøy inneholder et valg om å eksportere og overføre Apertures JPEG-forhåndsvisninger i full størrelse for redigerte bilder. Hvis du vil beholde Aperture-redigeringer i et annet format, anbefales det at du først eksporterer de redigerte bildene fra Aperture, og deretter kan du importere dem på nytt i Lightroom etter at du har overført biblioteket.
  • Prosjekter, mapper og album overføres til Lightroom-samlinger og -samlingssett.
  • Ansikter, fargeetiketter og stabler overføres som nøkkelord.
  • Avviste bilder overføres til en samling.
  • Lysbildeserier overføres som samlinger.
  • Smarte album overføres ikke.
  • Tilpassede metadatafelt overføres ikke.
  • Albumorganiseringen er alfabetisk, så det er ikke sikkert at manuell sidepanelorganisering beholdes.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: