Hvis venstre eller høyre AirPod ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis venstre eller høyre AirPod ikke spiller av lyd.

Først legger du begge AirPods i ladeetuiet og passer på at begge AirPods lader. Finn ut hva du kan gjøre hvis AirPods eller etuiet ikke lader. Hvis en AirPod fremdeles ikke fungerer, følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille AirPods:

  1. På iOS-enheten går du til Innstillinger > Bluetooth. 
  2. Trykk på «i»-symbolet info-symbolet ved siden av AirPods.
  3. Trykk på Glem denne enheten, og trykk for å bekrefte.
  4. Legg begge AirPods i ladeetuiet. Lukk lokket, vent i 30 sekunder, og åpne det igjen.
  5. Trykk på og hold inne konfigureringsknappen i noen sekunder, til statuslyset blinker hvitt.
  6. Koble til AirPods på nytt ved å legge dem i nærheten av enheten og åpne lokket. Følg fremgangsmåten på enhetsskjermen.
  7. Test begge AirPods.

Sjekk mikrofonen og høyttalernettingene på begge AirPods om nødvendig. Hvis du ser noe rusk, rengjør du AirPods for å se om det fikser problemet.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: