Bruk de reparerte eller erstattede PowerBeats Pro-øreproppene dine

Slik bruker du de reparerte eller erstattede Powerbeats Pro-øreproppene dine.

Konfigurer de erstattede Powerbeats Pro

  1. Sett begge Powerbeats Pro-øreproppene i laderen. Hold lokket åpent.
  2. Kontroller LED-statuslampen på forsiden av laderen. Den skal blinke rødt.
  3. Trykk og hold systemknappen på innsiden av laderen i 5 sekunder. Statuslampen skal blinke hvitt. Hvis det fortsatt blinker rødt, kobler du laderen til strøm, lukker lokket og venter i 20 minutter.
  4. Koble sammen Powerbeats Pro med enheten.

Sammenkoble med iPhone

  1. Med øreproppene dine fortsatt inne i laderen som fortsatt er åpen, plasserer du Powerbeats Pro ved siden av den ulåste iPhonen. En konfigurasjonsanimasjon vises på iPhone.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.

Sammenkoble med en annen enhet

  1. Kontroller at du har aktivert Bluetooth på enheten.
  2. Med øreproppene dine fortsatt inne i laderen som fortsatt er åpen, trykker og holder du systemknappen på Powerbeats Pro til LED-lampen blinker.
  3. Åpne Bluetooth-menyen på enheten. På Mac velger du for eksempel Apple ()-menyen > Systemvalg og klikker deretter Bluetooth.
  4. På listen over oppdagede Bluetooth-enheter trykker eller klikker du på Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Med enerett. Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. AppleCare er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Beats, Beats by Dr. Dre og circle b-logoen er varemerker/tjenestemerker for Beats, et datterselskap av Apple.

Publiseringsdato: