Slik endrer du volumet for Siri

Endre hvor høyt eller mykt Siri snakker på iPhone, Apple Watch, Mac eller HomePod.

iOS-skjermbilde av volumglidebryteren og Siri som sier at media vil spille høyere.  

Endre volumet for Siri på iPhone

Du kan be Siri om å endre voluminnstillingene. Bare si «Hei, Siri, snakk høyere» eller «Hei, Siri, snakk lavere».

Hvis du vil endre volumet når Siri snakker eller når du bruker hodetelefoner, trykker du på volumknappene på siden av iPhonen.

Hvis du ikke kan høre Siri, må du kanskje slå på ringemodus

watchOS-skjermbilde av Voice Volume-høyttaler 

Endre volumet for Siri på Apple Watch

Løft håndleddet og snakk inn i Apple Watch. Bare si «Hei, Siri, snakk høyere» eller «Hei, Siri, snakk lavere». 

Du kan også endre volumet i Innstillinger:

  1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen. 
  2. Trykk på Siri.
  3. Rull ned til Stemmevolum – Høyttaler.
  4. Trykk på volumkontrollene. Eller trykk på glidebryteren, og vri deretter på Digital Crown.

macOS-skjermbilde av Mac-volummenyen.

Endre volumet for Siri på Mac

Trykk på Volumkontroll  i menylinjen mens Siri snakker, og deretter drar du glidebryteren for å justere volumet. Du kan også bruke volumtastene på tastaturet.

Hvis du bruker hodetelefoner, justerer du volumet på Mac. 

Endre volumet for Siri på HomePod

Du kan be Siri snakke høyere, lavere eller med et bestemt volum. Si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

  • «Snakk høyere».
  • «Snakk alltid lavere».
  • «Sett volumet til seksti prosent».

HomePod justerer automatisk Siris responsvolum basert på støynivået i rommet, avstanden din fra HomePod og hvor høyt du snakker til Siri. Du kan slå automatisk volum på eller av ved å si «Hei Siri, skru på automatisk Siri-volum» eller «Hei Siri, skru av automatisk Siri-volum».

Publiseringsdato: