Slik endrer du volumet for Siri

Endre hvor høyt – eller lavt – Siri snakker på iPhone, Apple Watch, HomePod eller Mac.

Endre volumet for Siri på iPhone

Når Siri snakker, trykker du på volumknappene på siden av iPhone.

Hvis du bruker hodetelefoner, justerer du volumet på iPhone. 

Endre volumet for Siri på Apple Watch

  1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen. 
  2. Trykk på Generelt > Siri.
  3. Rull ned til Stemmevolum – Høyttaler.
  4. Trykk på volumkontrollene. Eller trykk på glidebryteren, og vri deretter på Digital Crown. 

Endre volumet for Siri på Mac

Trykk på Volumkontroll  i menylinjen mens Siri snakker, og deretter drar du glidebryteren for å justere volumet.

Hvis du bruker hodetelefoner, justerer du volumet på Mac. 

Om volumet for Siri på HomePod

Siri justerer automatisk volumet på HomePod basert på støynivået i rommet. Når Siri ikke snakker, kan du trykke på - eller + på toppen av HomePod for å endre volumet.

Publiseringsdato: