Opprett og bruk maler og temaer i Pages, Numbers og Keynote

Hvis du oppretter et dokument, regneark eller en presentasjon som du vil bruke som en modell for nye filer, kan du lagre den som en mal eller et tema. Da kan du enkelt få tilgang til den fra Mal- eller Temavelgeren på alle enhetene dine, og du kan dele den med andre.

Kom i gang

Bruk maler og temaer på iPhone og iPad

Opprett en mal i Pages eller Numbers, eller et tema i Keynote. Når du legger malen eller temaet til i Malvelgeren eller Temavelgeren, vises den/det på alle enhetene som er logget på iCloud med samme Apple-ID og bruker iCloud Drive med Pages, Numbers og Keynote.*

Opprett en mal eller et tema

 1. Åpne et eksisterende dokument som du kan basere malen eller temaet på, eller opprett et nytt dokument.
 2. Tilpass malen eller temaet. Du kan legge til og formatere tekst, bilder og objekter. Du kan også angi medieplassholdere, slik at du enkelt kan erstatte bilder uten at det påvirker formateringen til dokumentet ditt.
 3. Hvis du vil lagre malen eller temaet, trykk på Mer-knappen , trykk på Eksporter, trykk på [app-navn]-mal eller [app-navn]-tema, og trykk på Legg til Malvelger eller Legg til Temavelger.

Når du har lagret malen eller temaet, vises den/det i Mine maler-delen i Malvelgeren i Pages eller Numbers, eller i Mine temaer-delen i Temavelgeren i Keynote.

Del en mal eller et tema

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, og trykk på Mine maler eller Mine temaer.
 2. Trykk og hold på malen eller temaet, løft fingeren, og trykk på Del i menyen som vises.
 3. Velg et alternativ for å dele malen eller temaet.

Angi en medieplassholder

Med plassholdere kan du definere områder i malen din eller temaet ditt der du enkelt kan legge til et bilde eller en film.

 1. Legg til et bilde i dokumentet ditt.
 2. Trykk på bildet.
 3. Trykk på Format-knappen , trykk på Bilde, og trykk deretter på Angi en plassholder.

Gi malen eller temaet et nytt navn

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, og trykk på Mine maler eller Mine temaer.
 2. Trykk og hold på malen eller temaet, løft fingeren, og trykk på Gi nytt navn i menyen som vises.
 3. Skriv inn et navn, og trykk deretter på Ferdig.

Slett en mal eller et tema

Maler og temaer du sletter, fjernes fra de andre enhetene som bruker iCloud Drive med Pages, Numbers og Keynote.

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, og trykk på Mine maler eller Mine temaer.
 2. Trykk og hold på malen eller temaet, løft fingeren, og trykk på Slett i menyen som vises.
 3. Trykk på Slett for å bekrefte.


Bruk maler eller temaer på Mac

Opprett en mal i Pages eller Numbers, eller et tema i Keynote. Når du legger malen eller temaet til i Malvelgeren eller Temavelgeren, vises den/det på alle enhetene som er logget på iCloud med samme Apple-ID og bruker iCloud Drive med Pages, Numbers og Keynote.*

Opprett en mal eller et tema

 1. Åpne et eksisterende dokument som du kan basere malen eller temaet på, eller opprett et nytt dokument.
 2. Tilpass malen eller temaet. Du kan legge til og formatere tekst, bilder og objekter. Du kan også angi tekst- og medieplassholdere for å erstatte tekst og bilder på en enkel måte, uten at det påvirker formateringen av dokumentet ditt.
 3. Når du har tilpasset malen eller temaet, velg Fil > Lagre som mal eller Lagre tema, og velg Legg til i Malvelgeren eller Legg til i Temavelgeren.

Når du har lagret malen eller temaet, vises det i Mine maler-delen i Malvelgeren i Pages eller Numbers, eller i Mine temaer-delen i Temavelgeren i Keynote.

Del en mal eller et tema

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, klikk på Mine maler eller Mine temaer, og åpne malen eller temaet du vil dele.
 2. Velg Fil > Lagre som mal eller Lagre tema, og klikk på Lagre.
 3. Velg om du vil lagre en mal eller et tema, og klikk på Lagre.
 4. Bruk Finder til å finne stedet der du lagret malen eller temaet.
 5. Kontroll-klikk på malen eller temaet, velg Del, og velg Mail eller et annet alternativ for å dele malen eller temaet.

Angi medie- og tekstplassholdere

Med plassholdere kan du definere områder i malen eller temaet der du enkelt kan skrive inn tekst eller legge til et bilde eller en film.

 1. Skriv inn tekst eller legg til et bilde eller en film.
 2. Velg teksten, bildet eller filmen.
 3. Velg Format > Avansert, og velg Definer som plassholdertekst, Definer som tekstplassholder eller Definer som medieplassholder. I Keynote kan du kun angi tekstplassholdere ved redigering av masterlysbilder.

Gi malen eller temaet et nytt navn

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, og klikk på Mine maler eller Mine temaer. 
 2. Kontrollklikk på malen eller temaet, klikk på Gi nytt navn, og skriv inn det nye navnet.
 3. Trykk på Retur-tasten for å lagre det nye navnet.

Slett en mal eller et tema

Maler og temaer du sletter, fjernes fra de andre enhetene som bruker iCloud Drive med Pages, Numbers og Keynote.

 1. Åpne Malvelgeren eller Temavelgeren, og klikk på Mine maler eller Mine temaer.
 2. Kontroll-klikk på malen eller temaet, og klikk på Slett.
 3. Klikk på Slett for å bekrefte.

* Maler og temaer du oppretter, vises i Pages, Numbers og Keynote-apper på enhetene dine, men ikke på iCloud.com.

Publiseringsdato: