Animer objekter i Keynote på iPhone, iPad, iPod touch og Mac

Gjør mer med ord og objekter ved å bruke animasjoner som rotasjon, blink med mer. Du kan til og med flytte ting rundt på lysbildet for å få en unik visuell effekt.

Animer objekter i Keynote for iPhone og iPad

Gjør mer med objekter og tekst i animasjoner, eller lag bevegelseslinjer for å få objekter eller tekst til å bevege seg over et lysbilde.

Animer et objekt

 1. Trykk på objektet du vil animere, og trykk på Animer i menyen som vises.
 2. Trykk på Legg til handling, og velg en animasjon.
 3. Trykk på Ferdig øverst til høyre. Du kan når som helst tilpasse en animasjon.

Lag en bevegelseslinje

Tegn en bevegelseslinje med Apple Pencil på støttede enheter eller med fingeren.

 1. Trykk på objektet du vil animere, og trykk på Animer i menyen som vises.
 2. Trykk på Legg til handling og deretter på Opprett linje.
 3. Dra objektet over lysbildet for å opprette bevegelseslinjen. Linjen er avrundet som standard. Trykk på Rett linje-knappen hvis du heller vil lage en linje som består av rette linjer. Hvis du vil tegne en linje på nytt, trykker du på Fjern og tegner linjen på nytt.
 4. Trykk på Ferdig nederst på siden når du har tegnet linjen, og trykk deretter på Ferdig øverst til høyre. Du kan når som helst redigere linjen. 

Rediger en bevegelseslinje

 1. Trykk på objektet, og trykk på Animer i menyen som vises.
 2. Trykk på Bevegelseslinje, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre hvor den starter eller slutter, dra det ugjennomsiktige objektet dit du vil at linjen skal begynne, eller dra det gjennomsiktige objektet dit du vil at linjen skal slutte.
  • Hvis du vil flytte punkter på linjen, trykk på linjen og dra de røde eller hvite prikkene.
  • Hvis du vil tegne linjen på nytt, trykk på Tegn linje på nytt i menyen som vises, og dra objektet over lysbildet for å opprette en bevegelseslinje.
  • Hvis du vil fjerne et punkt, trykk på linjen, trykk på et punkt, og velg Slett punkt i menyen som vises.
  • Hvis du vil gjøre et punkt på linjen kurvet eller rett, trykk på linjen, trykk på en rød eller hvit prikk, og velg Lag spisst punkt eller Lag jevnt punkt.
  • Hvis du vil dele linjen inn i flere bygg, trykk på linjen, trykk på punktet der du vil dele linjen, og velg Del linje.
 3. Trykk på Ferdig øverst til høyre når du er ferdig med å redigere linjen. 

Tilpass en animasjon

Følg denne fremgangsmåten for å endre varigheten på en animasjon og andre innstillinger:

 1. Trykk på objektet, og trykk på Animer i menyen som vises.
 2. Trykk på Handling, trykk på animasjonen du vil tilpasse, og utfør justeringene. Trykk på Spill av-knappen  for å forhåndsvise animasjonen. 
 3. Trykk på Ferdig øverst til høyre når du har tilpasset animasjonen.

Arranger og fjern bygg

Finn ut hvordan du endrer byggrekkefølgen hvis du vil endre når en animasjon skal starte.

 1. Trykk på Mer-knappen og deretter på Overganger og bygg.
 2. Trykk på Byggrekkefølge-knappen øverst til høyre, og utfør justeringene:
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på animasjonene, trykker og holder du på et bygg og drar det til en ny plassering.
  • Hvis du vil endre når en animasjon starter, trykker du på et bygg og bruker alternativene Start og Utsett.
  • Hvis du vil slette et bygg, sveiper du til venstre på et bygg og trykker på Slett.
 3. Trykk på Ferdig øverst til høyre.


Animer objekter i Keynote for Mac

Gjør mer med objekter og tekst i animasjoner, eller lag bevegelseslinjer for å få objekter eller tekst til å bevege seg over et lysbilde.

Animer et objekt

 1. Velg objektet du vil animere. 
 2. Klikk på Animer-knappen øverst til høyre, og klikk på Handling-fanen. 
 3. Klikk på Legg til effekt, og velg en effekt. Du kan når som helst tilpasse en animasjon.

Lag en bevegelseslinje

 1. Velg objektet du vil animere. 
 2. Klikk på Animer-knappen øverst til høyre, og klikk på Handling-fanen.
 3. Klikk på Legg til en effekt, og velg Flytt.
 4. Dra det ugjennomsiktige objektet dit du vil at bevegelsen skal begynne, og dra det gjennomsiktige objektet dit du vil at bevegelsen skal slutte. Hvis du vil legge til kurver på linjen, drar du de hvite prikkene langs linjen. Du kan når som helst redigere linjen.

Rediger en bevegelseslinje

 1. Velg objektet.
 2. Klikk på den røde ruteren  som vises under objektet, og gjør følgende:
  • Hvis du vil endre animasjonens linje, dra de ugjennomsiktige eller gjennomsiktige objektene til en annen plassering på lysbildet, eller dra et av de røde eller hvite punktene.
  • Hvis du vil endre kurven eller vinklene på linjen, Kontroll-klikk på et punkt på linjen og velg Lag spisst punkt, Lag jevnt punkt eller Lag Bézier-punkt. 
  • Hvis du vil fjerne et punkt, Kontroll-klikk på punktet i linjen og velg Slett.
  • Hvis du vil endre andre innstillinger, som rytme og fart, kan du bruke alternativene i Handlinger-fanen.

Tilpass en animasjon

Følg denne fremgangsmåten for å endre varigheten på en animasjon eller andre innstillinger:

 1. Velg objektet. 
 2. Klikk på Animer-knappen øverst til høyre, og klikk på Handling-fanen. 
 3. Hvis du vil endre varighet eller andre innstillinger, kan du bruke alternativene i Handlinger-fanen.

Arranger og fjern bygg

Finn ut hvordan du endrer byggrekkefølgen hvis du vil endre når en animasjon skal starte.

 1. Klikk på Animer-knappen øverst til høyre.
 2. Klikk på Byggrekkefølge nederst til venstre for å vise Byggrekkefølge-vinduet, og utfør de aktuelle endringene:
  Byggrekkefølge-inspektøren i Keynote for Mac
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på animasjonene, drar du bygget til en ny posisjon.
  • Hvis du vil endre når et bygg starter, velger du et bygg og bruker alternativene Start og Utsett.
  • Hvis du vil slette et bygg, velger du bygget og trykker på Slett-tasten.
 3. Klikk på Lukk-knappen .    
Publiseringsdato: