Bruk den reparerte eller erstattede iPaden

Slik bruker du den reparerte eller erstattede iPaden.

  1. Hvis du bruker SIM-kort med iPaden, setter du inn SIM-kortet i iPaden.
  2. Gjenopprett iPaden fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi.
  3. Finn iPhone skal være aktivert for iPaden som standard, men du kan bekrefte at Finn iPhone er på.

©2019 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, iPad og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AppleCare og iCloud er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Andre produkter og firmanavn nevnt herunder kan være varemerker for sine respektive selskaper.

Publiseringsdato: