Naviger i dokumentet i Pages

Med innholdsfortegnelsevisningen i Pages på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, og på nettet på iCloud.com, kan du navigere i dokumentet på en enkel måte og legge til innholdsfortegnelser på sider.

Hvis du vil bruke innholdsfortegnelsen til å navigere i dokumentet ditt, må du sørge for å bruke avsnittstiler. Deretter kan du tilpasse innholdsfortegnelsen ved å velge de stilene du vil inkludere. Du kan også legge til innholdsfortegnelsen på en side i dokumentet ditt. Og når du eksporterer til EPUB eller til PDF, er innholdsfortegnelsen tilgjengelig i boken eller PDF-filen.

Bruke avsnittstiler

Oppføringer i innholdsfortegnelsen er basert på avsnittstiler som brukes i Pages-dokumentet. Bruk avsnittstiler på tekst som du vil bruke i tabellen i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil inkludere kapitteltitler, bruker du den samme avsnittstilen på hver kapitteltittel i dokumentet.

 1. Velg teksten du vil bruke i innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen  i verktøylinjen. Hvis du er i et sidelayoutdokument, kan du trykke eller klikke på Tekst-fanen øverst på Format-sidepanelet.
 3. Velg navnet på avsnittstilen øverst på Format-sidepanelet.
 4. Velg en stil (bortsett fra «Brødtekst»-stilen) i Avsnittstil-menyen.
 5. Bruk avsnittstiler på tekst som du vil bruke i innholdsfortegnelsen.

Alle Pages-malene har forhåndsinnstilte avsnittstiler. Hvis du vil endre utseendet til en forhåndsinnstilt avsnittsstil, kan du opprette din egen avsnittsstil eller oppdatere eksisterende stiler.


Åpne innholdsfortegnelsevisningen

På iPad eller på iCloud.com trykker eller klikker du på knappen for innholdsfortegnelsevisning  i verktøylinjen.

På Mac klikker du på Vis-knappen  i verktøylinjen, og deretter klikker du på Innholdsfortegnelse.

På iPhone slår du på Navigering:

 1. Trykk på Mer-knappen , slå på Navigering, og trykk på Ferdig. Hvis tastaturet er åpent, trykker du på Ferdig og lukker det.
 2. Trykk på sidetallet nederst på skjermen, og trykk på Innholdsfortegnelse i vinduet som vises.


Tilpass oppføringene i innholdsfortegnelsen

Når du har valgt avsnittstiler, kan du tilpasse oppføringene i innholdsfortegnelsen:

 1. Åpne innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk på Rediger, og velg avsnittstilen du vil bruke i innholdsfortegnelsen. Hvis du for eksempel brukte Topptekst-stilen på hver kapitteltittel i boken din, velger du Topptekst-stilen for å vise disse kapitteltitlene i innholdsfortegnelsen.
 3. Hvis du vil justere innrykket i et avsnitt i innholdsfortegnelsen, må du trykke på innrykksknappen ved siden av avsnittstilen du valgte.
 4. Trykk eller klikk på Ferdig. 

Når du bruker den valgte avsnittstilen på ny tekst i dokumentet ditt, oppdateres innholdsfortegnelsen automatisk for å vise disse oppføringene.


Naviger med innholdfortegnelsen

Trykk eller klikk på en oppføring i innholdsfortegnelsen for å gå til den delen av dokumentet ditt. Du kan også koble til andre deler av dokumentet fra tekst i dokumentet.


Legg til en innholdsfortegnelse på en side i dokumentet

Slik legger du til en innholdsfortegnelse slik at den vises på en side i dokumentet ditt:*

 1. Åpne innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk i brødteksten i dokumentet der du vil at innholdsfortegnelsen skal vises, og trykk eller klikk på Sett inn innholdsfortegnelse.

* Du trenger ikke å legge til innholdsfortegnelsen i brødteksten i dokumentet for at den skal vises i EPUB-filer og PDF-filer.


Publiser eller eksporter en EPUB-bok med en innholdsfortegnelse

Når du bruker Pages til å publisere boken din i Apple Books eller oppretter en EPUB-bok, vises innholdsfortegnelsen i de fleste EPUB-leseapper. Du kan for eksempel klikke på innholdsfortegnelse-knappen på verktøylinjen i Bøker-appen på iPhone, iPad eller Mac for å se innholdsfortegnelsen, som vises på samme måte som innholdsfortegnelsen i Pages-dokumentet. Velg en oppføring for å gå til den delen av boken.


Opprett en PDF-fil med en innholdsfortegnelse

Når du konverterer Pages-dokumenter til PDF-filer, vises innholdsfortegnelsen automatisk i navigasjonspanelet i PDF-filen. I Forhåndsvisning på Mac kan du for eksempel velge Vis > Innholdsfortegnelse for å se innholdsfortegnelsen i sidepanelet. Klikk på en oppføring for å gå til den delen av PDF-filen.

Publiseringsdato: