Gå enkelt til Pages-dokumentet

Bruk innholdsfortegnelsen i Pages til å enkelt navigere i dokumentet ditt og legge til en innholdsfortegnelse på en side.

Hvis du vil bruke innholdsfortegnelsen til å navigere i dokumentet ditt, må du sørge for å bruke avsnittstiler. Deretter kan du tilpasse innholdsfortegnelsen ved å velge de stilene du vil inkludere. Du kan også legge til en innholdsfortegnelse på en side i dokumentet ditt. Hvis du eksporterer til EPUB eller PDF, blir innholdsfortegnelsen tilgjengelig i boken eller PDF-filen din.

Bruke avsnittstiler

Oppføringer i innholdsfortegnelsen er basert på avsnittstiler som brukes i Pages-dokumentet. Bruk avsnittstiler på tekst som du vil bruke i tabellen i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil inkludere kapitteltitler, bruker du den samme avsnittstilen på hver kapitteltittel i dokumentet.

 1. Velg teksten du vil bruke i innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk på Format-knappen  på verktøylinjen. Hvis du er i et sidelayoutdokument, kan du trykke eller klikke på Tekst-fanen øverst på Format-sidepanelet.
 3. Velg navnet på avsnittstilen øverst på Format-sidepanelet.
 4. Velg en stil (bortsett fra «Brødtekst»-stilen) i Avsnittstil-menyen.
 5. Bruk avsnittstiler på tekst som du vil bruke i innholdsfortegnelsen.

Alle Pages-malene har forhåndsinnstilte avsnittstiler. Hvis du vil endre hvordan en forhåndsinnstilt avsnittstil ser ut, kan du opprette din egen eller oppdatere eksisterende avsnittstiler.


Åpne innholdsfortegnelsen

Trykk eller klikk på innholdsfortegnelse-knappen på verktøylinjen på iPad eller på iCloud.com.

Klikk på Vis-knappen på verktøylinjen på Mac, og klikk deretter på Innholdsfortegnelse.

Slå på Navigering på iPhone:

 1. Trykk på Mer-knappen , slå på Navigering, og trykk på Ferdig. Hvis tastaturet er åpent, trykker du på Ferdig og lukker det.
 2. Trykk på sidetallet nederst på skjermen, og trykk på Innholdsfortegnelse i vinduet som vises.


Tilpass oppføringene i innholdsfortegnelsen

Når du har valgt avsnittstiler, kan du tilpasse oppføringene i innholdsfortegnelsen:

 1. Åpne innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk på Rediger, og velg avsnittstilen du vil bruke i innholdsfortegnelsen. Hvis du for eksempel brukte Topptekst-stilen på hver kapitteltittel i boken din, velger du Topptekst-stilen for å vise disse kapitteltitlene i innholdsfortegnelsen.
 3. Hvis du vil justere innrykket i et avsnitt i innholdsfortegnelsen, må du trykke på innrykksknappen ved siden av avsnittstilen du valgte.
 4. Trykk eller klikk på Ferdig. 

Når du bruker den valgte avsnittstilen på ny tekst i dokumentet ditt, oppdateres innholdsfortegnelsen automatisk for å vise disse oppføringene.


Naviger med innholdfortegnelsen

Trykk eller klikk på en oppføring i innholdsfortegnelsen for å gå til den delen av dokumentet ditt.


Legg til en innholdsfortegnelse på en side i dokumentet

Slik legger du til en innholdsfortegnelse slik at den vises på en side i dokumentet ditt:*

 1. Åpne innholdsfortegnelsen.
 2. Trykk eller klikk i brødteksten i dokumentet der du vil at innholdsfortegnelsen skal vises, og trykk eller klikk på Sett inn innholdsfortegnelse.

* Du trenger ikke å legge til innholdsfortegnelsen i brødteksten i dokumentet for at den skal vises i EPUB-filer og PDF-filer.


Publiser eller eksporter en EPUB-bok med en innholdsfortegnelse

Når du bruker Pages til å publisere boken din i Apple Books eller oppretter en EPUB-bok, vises innholdsfortegnelsen i de fleste EPUB-leseapper. Du kan for eksempel klikke på innholdsfortegnelse-knappen på verktøylinjen i Bøker-appen på iPhone, iPad eller Mac for å se innholdsfortegnelsen, som vises på samme måte som innholdsfortegnelsen i Pages-dokumentet. Velg en oppføring for å gå til den delen av boken.


Opprett en PDF-fil med en innholdsfortegnelse

Når du konverterer Pages-dokumenter til PDF-filer, vises innholdsfortegnelsen automatisk i navigasjonsruten i PDF-filen. I Forhåndsvisning på Mac kan du for eksempel velge Vis > Innholdsfortegnelse for å se innholdsfortegnelsen i sidepanelet. Klikk på en oppføring for å gå til den delen av PDF-filen.

Publiseringsdato: