Bruk vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote

Nå kan du skrive vertikalt i iWork-dokumenter, -regneark og -presentasjoner på kinesisk, japansk og koreansk på iPhone, iPad, iPod touch og Mac.

Legg til vertikal tekst i en Pages- eller Numbers-mal eller et Keynote-tema. Du kan også enkelt bruke vertikal og horisontal tekst i det samme dokumentet. Når du er klar til å dele et dokument med vertikal tekst, kan du opprette en interaktiv EPUB-bok som kan åpnes i Apple Books.


Bruk vertikal tekst på iPhone eller iPad

Legg til kinesisk, japansk eller koreansk som foretrukket språk for å bruke vertikal tekst på iPhone eller iPad:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Språk og region.
 2. Trykk på Annet språk eller Legg til språk, og velg kinesisk, japansk eller koreansk. 

Bruk vertikal tekst i et helt dokument i Pages

 1. Mens du har dokumentet åpent, trykker du på Mer-knappen  på verktøylinjen og deretter på Dokumentoppsett.
 2. Hvis det er nødvendig, trykker du på Dokument og slår på Vertikal tekst. 

All eksisterende brødtekst konverteres automatisk til vertikal tekst. Alle nye tekstbokser og figurer du legger til, bruker også vertikal tekst.

Bruk vertikal tekst i figurer og tekstbokser i Pages, Numbers og Keynote

Når du bruker vertikal tekst i figurer og tekstbokser, kan du bruke både horisontal og vertikal tekst i det samme dokumentet.

 1. Opprett en figur eller en tekstboks. 
 2. Velg figuren eller tekstboksen. 
 3. Trykk på Format-knappen , trykk på Tekst om det er nødvendig, og slå deretter på Vertikal tekst. Hvis figuren eller tekstboksen allerede inneholder tekst, blir teksten vertikal. Teksten du legger til etter dette, er vertikal.

Plasser tegn horisontalt i en vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote

Du kan plassere to eller fire tegn horisontalt i en vertikal tekst, slik at de kan leses fra venstre til høyre. Dette er nyttig for latinske tegn, for eksempel tall.

 1. Velg opptil fire tegn du vil rotere.
 2. Trykk på pilknappen  hvis det vises en i menyen, og trykk deretter på Roter til horisontal retning.

Bruk maler med vertikal tekst

Med Pages får du tre maler med vertikal tekst du kan komme i gang med – tom, grunnleggende bok eller historiebok:

 • Hvis hovedspråket på iPhonen eller iPaden er japansk eller tradisjonell kinesisk, må du trykke på Opprett dokument i dokumentorganisereren og velge en vertikal tekstmal i malvelgeren.
 • Hvis du har japansk eller tradisjonell kinesisk som det foretrukne språket ditt, må du trykke på Opprett dokument i dokumentorganisereren, trykke på Språk-lokalmenyen i malvelgeren og velge japansk eller tradisjonell kinesisk fra menyen. Velg en mal med vertikal tekst i malvelgeren.


Bruk vertikal tekst på Mac

Legg til kinesisk, japansk eller koreansk som foretrukket språk for å bruke vertikal tekst på Mac:

 1. Gå til Systemvalg og velg Språk og region.
 2. Klikk på Legg til-knappen  nederst på listen, og velg kinesisk, japansk eller koreansk.

Bruk vertikal tekst i et helt dokument i Pages

 1. Mens du har dokumentet åpent, klikker du på Dokument-knappen  på verktøylinjen.
 2. Merk av i avkrysningsruten ved siden av Vertikal tekst. All eksisterende brødtekst konverteres automatisk til vertikal tekst. Alle nye tekstbokser og figurer du legger til, bruker også vertikal tekst.

Bruk vertikal tekst i figurer og tekstbokser i Pages, Numbers og Keynote

Når du bruker vertikal tekst i figurer og tekstbokser, kan du bruke både horisontal og vertikal tekst i det samme dokumentet.

 1. Opprett en figur eller en tekstboks. 
 2. Velg figuren eller tekstboksen. 
 3. Klikk på Format-knappen , klikk på Tekst i Format-sidepanelet hvis det er nødvendig, og velg Vertikal tekst. Hvis objektet allerede inneholder tekst, blir teksten vertikal. Teksten du legger til etter dette, er vertikal.

Plasser tegn horisontalt i en vertikal tekst i Pages, Numbers og Keynote

Du kan plassere to eller fire tegn horisontalt i en vertikal tekst, slik at de kan leses fra venstre til høyre. Dette er nyttig for latinske tegn, for eksempel tall.

 1. Velg opptil fire tegn du vil rotere.
 2. Kontroll-klikk på teksten og velg Roter til horisontal retning.

Bruk maler med vertikal tekst

Med Pages får du tre maler med vertikal tekst du kan komme i gang med – tom, grunnleggende bok eller historiebok:

 • Hvis hovedspråket på Macen er japansk eller tradisjonell kinesisk, velger du Fil > Ny, og deretter velger du en mal med vertikal tekst i malvelgeren.
 • Hvis du har japansk eller tradisjonell kinesisk som det foretrukne språket ditt, velger du Fil > Ny, klikker på Språk-lokalmenyen i malvelgeren og velger japansk eller tradisjonell kinesisk fra menyen. Velg en mal med vertikal tekst i malvelgeren.
Publiseringsdato: