Kombinere biblioteker i Bilder

Følg denne fremgangsmåten på Mac for å kombinere bilder og videoer fra separate Bilder-biblioteker i ett bibliotek.

For å kombinere Bilder-biblioteker åpner du kildebiblioteket og eksporterer bildene og videoene du vil beholde. Deretter åpner du målbiblioteket (det du vil bruke som hovedbibliotek) og importerer bildene og videoene.

Velg et bildebibliotek

Slik kan du åpne ett av flere bildebiblioteker du kan ha på Macen eller en tilkoblet ekstern stasjon:

 1. Trykk og hold nede Tilvalg-tasten mens du åpner Bilder-programmet.
 2. Velg biblioteket du vil åpne, og klikk deretter på Velg bibliotek.

Bilder bruker dette biblioteket helt til du åpner et annet et med samme fremgangsmåte.

Eksportere bilder og videoer fra kildebiblioteket

Åpne kildebiblioteket, og bestem deg deretter for om du vil eksportere filene som uendrede originalfiler eller som redigerte versjoner:

Redigerte versjoner beholder justeringene sine når du importerer dem. Fordelen er at du ikke trenger å foreta justeringer på nytt, men disse filene blir til originalversjoner i målbiblioteket. Dette betyr at du ikke kan endre tilbake til versjonen slik den var før importen.

Uendrede originalfiler viser ingen eventuelle justeringer du gjorde da de var i kildebiblioteket. Dette gir deg fleksibiliteten til å justere senere, men det kan være en omfattende jobb å gjenskape justeringene.

Slik eksporterer du redigerte versjoner

 1. I Bilder-programmet velger du bildene og videoene du vil eksportere. For å velge flere elementer trykker og holder du på Kommando-tasten mens du klikker. For å velge en gruppe med elementer i rekkefølge klikker du på det første, og deretter trykker og holder du Skift-tasten mens du klikker på det siste. På denne måten velger du alle elementene mellom de to du klikket på.
 2. Velg Fil > Eksporter > Eksporter [antall]. 
 3. Det vises en Eksporter-dialogrute.
  • I Bilder-delen angir du Bildetype til JPEG, TIFF eller PNG. JPEG komprimerer bildene dine på nytt, noe som kan gi mindre filstørrelser. TIFF- og PNG-filer har høyere kvalitet og kan gi større filstørrelser.
  • I Videoer-delen velger du en innstilling for Filmkvalitet. Denne delen vises bare hvis det er videoer blant de valgte elementene.
  • I Info-delen huker du av om du vil beholde metadata og stedsdata i de eksporterte filene.
  • I Filnavn-delen setter du Filnavn til Bruk filnavn og Undermappeformat til enten Navn på øyeblikk eller Ingen. Navn på øyeblikk oppretter en undermappe for hvert øyeblikk som finnes blant de valgte elementene. Dette er nyttig hvis du ønsker å opprette et album i målbiblioteket for hvert øyeblikk. Ingen-valget eksporterer alle filene direkte til målmappen.
 4. Klikk på Eksporter. Det vises en Finder-dialogrute.
 5. Gå til plasseringen der du ønsker å lagre filene, som for eksempel skrivebordet eller en ekstern stasjon. Klikk på Ny mappe hvis du vil opprette en ny mappe for de eksporterte elementene.
 6. Klikk på Eksporter.

Slik eksporterer du uendrede originalfiler

 1. I Bilder-programmet velger du bildene og videoene du vil eksportere. For å velge flere elementer trykker og holder du på Kommando-tasten mens du klikker. For å velge en gruppe med elementer i rekkefølge klikker du på det første, og deretter trykker og holder du Skift-tasten mens du klikker på det siste. På denne måten velger du alle elementene mellom de to du klikket på.
 2. Velg Fil > Eksporter > Eksporter uendret original. 
 3. Det vises en Eksporter-dialogrute.
  • Hvis bildene inneholder IPTC-metadata (som f.eks. titler eller nøkkelord) som du vil beholde, huker du av for Eksporter IPTC som XMP.
  • La innstillingen for Filnavn stå som Bruk filnavn.
  • Ved siden av Undermappeformat velger du Navn på øyeblikk eller Ingen. Navn på øyeblikk oppretter en undermappe for hvert øyeblikk som finnes blant de valgte elementene. Dette er nyttig hvis du ønsker å opprette et album i målbiblioteket for hvert øyeblikk. Ingen-valget eksporterer alle filene direkte til målmappen.
 4. Klikk på Eksporter. Det vises en Finder-dialogrute.
 5. Gå til plasseringen der du ønsker å lagre filene, som for eksempel skrivebordet eller en ekstern stasjon. Klikk på Ny mappe hvis du vil opprette en ny mappe for de eksporterte elementene.
 6. Klikk på Eksporter originaler.

Slik importerer du bilder og videoer i målbiblioteket

Åpne målbiblioteket, og dra deretter mappen som inneholder de eksporterte elementene til hovedområdet som viser de andre bildene og videoene dine. Når det vises et grønt plusstegn på pekeren, kan du slippe mappen.

Bildene i mappen sorteres i Øyeblikk basert på opprettelsesdato og -sted. Videoene sorteres basert på datoen du eksporterte dem fra kildebiblioteket.

Hvis du opprettet undermapper da du eksporterte elementene, og du ønsker å opprette et album for hver undermappe, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne en undermappe i Finder.
 2. Velg alle bildene og videoene i undermappen.
 3. Dra elementene til Mine albumer i Bilder-sidepanelet.
 4. Gi albumet et navn i den markerte tekstboksen som vises i sidepanelet.
 5. Gjenta dette for hver undermappe.

Spar plass ved å slette kildebiblioteket

Hvis du er sikker på at du har eksportert alle bildene og videoene som du vil beholde fra kildebiblioteket, kan du slette det for å spare plass på Macen.

Først åpner du Finder og finner kildebiblioteket du vil slette. Som standard er bildebiblioteker lagret i Bilder-mappen. Hvis du ikke finner biblioteket, følger du fremgangsmåten for å velge et bibliotek. Banen til plasseringen for det valgte biblioteket vises da i Velg bibliotek-vinduet.

Deretter flytter du kildebiblioteket til papirkurven. Deretter velger du Finder > Tøm papirkurv for å slette filene permanent.

Publiseringsdato: