Bruk Lupe med iPhone eller iPad

Med Lupe kan du forvandle iPhone eller iPad til et forstørrelsesglass, slik at du kan zoome inn på objekter i nærheten.

Slik slår du på Lupe

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Lupe, og slå den på. Dette legger til Lupe som en tilgjengelighetssnarvei.

Få rask tilgang til Lupe

Slik åpner du Lupe raskt:

 • På iPhone X og nyere, eller iPad med Face ID: Trippelklikk på sideknappen. Dra deretter i skyveknappen for å justere forstørrelsen. For å lukke lupen sveiper du opp fra bunnen av skjermen.
 • På iPhone 8 og eldre og iPad-modeller som har Hjem-knapp, trippelklikker du på Hjem-knappen. Dra deretter i skyveknappen for å justere forstørrelsen. Trykk på Hjem-knappen for å lukke lupen.

Du kan også legge til Lupe i Kontrollsenter:

 1. Gå til Innstillinger > Kontrollsenter og trykk på Tilpass kontroller.
 2. Trykk på Legg til-knappen  ved siden av Lupe.

Deretter velger du Lupe-knappen fra Kontrollsenter for å bruke funksjonen.

 

Bruk Lupe

Når lupen er åpen, kan du gjøre ting som å legge til fargefiltre eller lagre et forstørret objekt som et bilde. Du kan bruke lommelykten på enheten for å få mer lys på et objekt du prøver å forstørre. Du kan også skru på Autolysstyrke så lysstyrken i lupen justerer seg til omgivelseslyset.

Legg til fargefiltre

Følg denne fremgangsmåten for å legge til fargefiltre:

 1. Trykk på Filter-knappen 
 2. Sveip over de forskjellige fargefiltrene for å se effektene deres.
 3. Dra i skyveknappene for å justere lysstyrken og kontrasten.

Følg denne fremgangsmåten for å invertere fargene:

 1. Trykk på Inverter filtre-knappen .
 2. Trykk på Filter-knappen igjen for å legge til filtrene du vil ha, og gå tilbake til Lupe-skjermen.

 

Lagre et forstørret objekt som et bilde

 1. Trykk på knappen for videostillbilde  for å ta et stillbilde.
 2. Dra i skyveknappen for å justere forstørrelsen. 
 3. Trykk på skjermen for å fokusere bildet.
 4. For å lagre bildet trykker og holder du på bildet. Trykk deretter på Arkiver bilde.

Trykk på knappen for videostillbilde igjen for å slutte å fokusere på bildet. For å låse fokus på objektet du prøver å forstørre, trykker du på låseknappen . Trykk på knappen igjen for å slippe fokus.

 

Publiseringsdato: